КОЛЕДЖІ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ – ШЛЯХ СТАНОВЛЕННЯ ТА РЕФОРМ

Автор(и)

  • Л. П. Сумбаєва Коледж економіки, права та інформаційних технологій https://orcid.org/0000-0003-4514-8327

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-132-138

Ключові слова:

вища освіта, професійна освіта, технікум, коледж, навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, молодший спеціаліст, реформа, система освіти

Анотація

У статті аналізується історія реформування системи професійної освіти, прослідковуються етапи її становлення, дається стислий аналіз взаємозв'язку етапів реформ із історичними, соціальними та економічними змінами у суспільстві, аналізується законодавча  база, проводяться паралелі із сучасним станом професійної освіти. Висловлено думку, що суперечки, які виникають щодо позиціонування коледжів та технікумів з вищою чи професійною освітою, можуть бути вирішені, якщо уважно дослідити історію виникнення коледжів та сформулювати, яку функцію вони виконують в освітньому просторі. Вже на другому етапі свого становлення відбувся поділ професійних навчальних закладів на два типи: одні готували кадри з елементарним теоретичними знаннями, при цьому основний акцент ставився на практичну складову, інші – готували керівників середньої ланки. Така класифікація може відповідати сьогоднішньому поділу на професійно-технічні навчальні заклади та коледжі/технікуми. Зазначені навчальні заклади виконують різні функції по наданню освітніх послуг, тому й говорити про віднесення їх до спільної групи буде помилковим. Відзначено,що розбудова нової держави у період після 1917 року і, як наслідок, важливі процеси, що відбувалися в різних сферах діяльності, потребували реформ у системі освіти, направлених на вирішення завдань щодо підготовки спеціалістів для розвитку національної економіки. У статті зазначено, що в основу прийнятого на той час закону про управління освітою ліг принцип децентралізації, за яким управління народною освітою передавалося місцевим органам. Розглядаються подальші реформи, які відбувалися з коледжами та технікумами. Підкреслюється, що саме зміни у суспільстві, пов’язані із державотворенням, підштовхували до різного роду трансформацій у побудові системи освіти  та визначення місця коледжів/технікумів у ній.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Л. П. Сумбаєва, Коледж економіки, права та інформаційних технологій

директор

Посилання

Про освіту : Закон України. Редакція від 23.05.1991. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed19910523.

Про освіту : Закон України. Редакція від 06.09.2014. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed20140906.

Про вищу освіту : Закон України. Редакція від 01.07.2014. URL : https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Анісімов М. Історичні передумови становлення і ровитку професійної системи освіти (початок XVIII – перша половина XIX ст.). Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти). 2013. Вип. 4 (1). C. 278-282.

Про народну освіту : Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки. Редакція від 28червня 1974 року. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T742778.html.

Кузьменко М. Система освіти в УСРР у 1920-их р. p. : історико-теоретичний аспек. Український історичний журнал. 2004. № 5. С. 66-80.

Купрійчук В. Розвиток освітніх процесів у період Української національної революції 1917-1920 років. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. Вип. 2. С. 237-245.

Шемшученко Ю. С. Юридична енциклопедія : в 6 т. Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана. 2004. Т.6. URL : leksika.com.ua/13190713/legal/koledzh/.

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Сумбаєва, Л. П. (2019). КОЛЕДЖІ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ – ШЛЯХ СТАНОВЛЕННЯ ТА РЕФОРМ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 132–138. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-132-138

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та адміністрування