СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-115-125

Ключові слова:

персонал, підприємство, оцінка персоналу, управління персоналом, система

Анотація

У статті авторами розглянуто сучасні тенденції формування ефективної системи оцінки персоналу на підприємстві. Встановлено, що для підвищення ефективності діяльності підприємства на сьогоднішній день набуває вивчення співвідношення окремих категорій персоналу, тобто його структури. Відповідність працівника професійним та кваліфікаційним вимогам посади, яку він обіймає, посилює необхідність вивчення професійно-кваліфікаційної структури працюючого персоналу, враховуючи при цьому сучасні аспекти роботи з персоналом підприємства: визначення наявних знань, умінь та навичок; виявлення потенціалу; врахування психологічних та особистісних характеристик кожного співробітника. Це може бути втілене при забезпеченні професійно-кваліфікаційної структури персоналу підприємства. Визначено, що для отримання максимальної інформації про працівників необхідно застосовувати й інші методи оцінювання. Одним із нетрадиційних методів атестації є метод «360° атестація». Сутність цього методу полягає в тому, що співробітник оцінюється своїм керівником, своїми колегами і підлеглими. Конкретні механізми атестації можуть бути різноманітними (всі ті, хто атестує, заповнюють одну й ту саму форму оцінювання, кожна категорія заповнює особливу форму, атестація проводиться за допомогою комп’ютера), проте сутність цього методу – отримання всебічної оцінки того , кого атестують. Доведено, що система оцінки персоналу в умовах певного підприємства матиме низку відмінних особливостей, оскільки вона повинна відображати та враховувати такі фактори, як цілі підприємства, стан навколишнього середовища, організаційну структуру, традиції й культуру підприємства, характеристики персоналу. Авторами розроблено пропозиції щодо поліпшення управління персоналом, серед яких: система медичного страхування, аналіз роботи, нормування праці й оцінка виконання, направлення персоналу на підвищення рівня освіти, покращення системи відбору, оцінки та адаптації нових працівників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Г. В. Жосан, ДВНЗ «ХДАУ»

к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій

Н. В. Кириченко, ДВНЗ «ХДАУ»

к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій

Посилання

Афанасьева В. Я. Теория менеджмента. Москва : Юрайт, 2014. 665 с.

Годин В. В., Корнев И. К. Информационное обес- печение управленческой деятельности. Москва : Мастерство: Высшая школа, 2010. 345 с.

Кибанов А. Я. Основы управления персоналом: учебник. 2-e изд., перераб. и доп. Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. 447 с.

Сафаров З. Соціокультурні основи управління розвитком кад- рового потенціалу. Управління персоналом, №15. 2007.

Десслер Г. Управление персоналом. Москва : Приор, 2006. 430 с.

Травин В. В., Дятлов В. А. Менеджмент персонала предприятия. Москва : Инфра-М, 2000. 260 с.

Селютина А. В. Деловая оценка персонала: авторская методика. Кадровая служба и управление персоналом предприятия. 2008. № 6. С. 28—34.

Воронкова А. Э. Стратегическое управление конку- рентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация. Луганск : Вос точно-украинского национального университета, 2000. 316 с.

Финцец Як. Рентабельность инвестиций в персонал. Измерение экономической ценности персонала. Вершина, 2006. 320 с.

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Жосан, Г. В., & Кириченко, Н. В. (2019). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 116–125. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-115-125

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та адміністрування