ДЕКОМПОНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ В АСПЕКТАХ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

  • В. В. Зайченко Центральноукраїнський національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-57-66

Ключові слова:

технологічна конкурентоспроможність, галузь економіки, декомпонування, розвиток економіки, національне господарство

Анотація

На конкурентний розвиток національної економіки впливають такі чинники, як створення  передумов для технологічної модернізації та інноваційного зростання. Підвищення технологічної конкурентоспроможності країни з перехідною економікою пов’язується з технологічним удосконаленням національної економіки та створенням нових механізмів інноваційного розвитку, які відповідатимуть реальному стану ринкової економіки, при  вдосконаленні та адаптації існуючих, сформованих адміністративною системою, механізмів. Метою статті є дослідження аспектів оцінювання та забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки. У статті наведено авторське трактування конкурентоспроможності сектору економіки, виду економічної діяльності, галузі.  Проведено аналіз сутнісно-змістових характеристик конкурентоспроможності національного господарства. Наведено методики, які використовуються провідними фінансово-економічними організаціями для визначення конкурентоспроможності економік. Проаналізовано сутнісно-змістову і процесно-функціональну характеристику технологічної конкурентоспроможності та доведено що вона є складовим елементом загальної системи конкурентоспроможності економіки.  Розглянуто «петлю» послідовності забезпечення технологічної конкурентоспроможності в багаторівневій системі національного господарства. Вказано доцільність врахування технологічих, інфраструктурних, ресурсних та середовищних компонентів при оцінюванні технологічної конкурентоспроможності економіки. Графічно зображено декомпонування технологічної конкурентоспроможності економіки в аспектах її оцінювання та забезпечення. Дослідження декомпонування технологічної конкурентоспроможності економіки має велике теоретичне і практичне значення. Воно дає можливість значно поглибити розуміння структури економіки, тенденцій її розвитку шляхом урахування змін співвідношення між технологічними укладами. Аналіз її оцінювання та забезпечення показує, що технологічна складова цієї структури є основою розвитку економіки. Технологічний розвиток є невід'ємною частиною сучасного розвитку країн світу. Держави, які не включаються до даного процесу, залишаючись в стороні від світових економічних процесів, ризикують зникнути як самостійні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. В. Зайченко, Центральноукраїнський національний технічний університет

к.н.держ.упр., доцент, декан факультету економіки та менеджменту

Посилання

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році». Київ : НІСД, 2016. 688 с.

Власюк О. С. Безпека та конкурентоспроможність економіки в умовах глобалізації : монографія. Київ : НІСД, 2017. 384 с.

The Global Competitiveness Report 2018 URL: The Global Competitiveness Report 2016-2017.

Doing business URL : http://russian.doingbusiness.org/.

Собкевич О. В. Перспективи реалізації інноваційної політики у промисловості України: вплив на економічну безпеку держави : монографія. Київ : ТОВ «ДКС Центр», 2015. 336 с.

Лісовська Л. С., Лущак Н. С. Аналіз шляхів підвищення технологічної конкурентоспроможності України. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2010. № 683. С. 364–370.

Козловський І. В. Технологічна конкурентоспроможність і її значення для економіки України. Ефективна економіка. URL : http://scholar.google.com.ua/scholar_url?url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua.

Полунєєв Ю. В. Технологія економічного прориву: конкурентоспроможність країни та визначення стратегічних орієнтирів. Демографія та соціальна економіка. 2008. № 2. С. 29-41.

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Зайченко, В. В. (2019). ДЕКОМПОНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ В АСПЕКТАХ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 57–64. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-57-66

Номер

Розділ

Розділ 5. Економіка та управління державою і суб'єктами господарювання