РИЗИКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАСОБИ ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • В. В. Коваленко Хмельницький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-175-180

Ключові слова:

ризик, мінімізація ризику, лімітування ризику, зниження ризику, уникнення ризику

Анотація

Діяльність підприємств характеризується передусім певним рівнем економічної свободи суб‘єктів господарювання. Незалежно від власного бажання, учасники економічних відносин протягом своєї діяльності мають справу із певним рівнем невизначеності та, як наслідок, відчувають на собі вплив тих видів ризиків, що притаманні економіці країни у цілому, та безпосередньо галузі, у який здійснює свою діяльність підприємство. Рівень економічної безпеки підприємства залежить від того, наскільки ефективно її керівництво та менеджери будуть спроможні уникнути можливих ризиків та ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових внутрішнього та зовнішнього середовища. Саме тому необхідно вчасно виявити види ризиків, визначити джерела їх виникнення, сфери прояву, вчасно знайти шляхи зведення негативних наслідків до мінімуму. Кожному підприємству необхідна ефективна система управління ризиками. Мета управління ризиками – максимізувати позитивний їхній вплив та при цьому мінімізувати пов‘язані з ними негативні фактори. Ефективний процес виявлення і керування ризиками допомагає досягнути розумних компромісів між згаданими небезпеками та новими можливостями. Таким чином, розумне керування ризиками призведе до їхньої нейтралізації. Метою статті є дослідження ризиків та розгляд аспектів побудови системи управління ризиками на підприємствах. У статті досліджено сутність ризиків, які впливають на діяльність підприємства. Наводяться основні ефективні напрямки регулювання ступеня ризику. Визначаються методи управління ризиками, що використовуються у діяльності підприємств. Описуються основні етапи управління ризиками на стратегічному, тактичному та операційному рівнях управління. Характеризується методологія ― Управління ризиками організації. Інтегрована модель‖, яка була розроблена комісією Тредвея.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. В. Коваленко, Хмельницький національний університет

здобувач кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Костюк Ж. С. Шляхи попередження та нейтралізації ризиків та загроз економічній безпеці підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. Вип. 45. С. 88-92.

Данченко О. Б. Огляд методів аналізу ризиків в проектах. Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. №1(21). С. 57-64.

Некрасенко Л. А. Складові управління фінансовою безпекою підприємств. Наукові праці ПДАА : збірник наукових праць. Полтава: ПДАА. 2011. Вип. 3. Т.2 Економічні науки. С. 162-167.

Кашуба В. М. Риск-менеджмент как система управления финансовыми рисками компании. ЭТАП : экономическая теория, анализ, практика : журнал. Москва, 2012. №2. С. 68-83.

Вербіцька І. І. Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками 0підприємницьких структур. Сталий розвиток економіки :наук. журнал. 2013. №5. С. 282-291.

Ролько О. Управління ризиками в системах управління. Стандартизація. Сертифікація. Якість : науково-технічний журнал. 2011. № 1. С. 47-52.

Пашнюк Л. Загрози економічній безпеці підприємства та засоби їх нейтралізації. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. Київ : Вид-во КНУ імені Тараса Шевченка. 2013. №20 (151). С. 93 – 96.

Іванків О. Діагностика загроз економічній безпеці підприємства й напрями їх нівелювання в умовах євроінтеграційних процесів. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк : Ви-во Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 1. С. 40-45.

Балджи М. Д. Удосконалення процесу управління економічними ризиками при прийнятті народногосподарських рішень. Вісник соціально-економічних досліджень : збірник. Одеса, 2013. Вип. 4. С. 197-204.

Downloads

Опубліковано

2019-01-14

Як цитувати

Коваленко, В. В. (2019). РИЗИКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАСОБИ ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (51), 175–180. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-175-180

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності