ЕКОНОМІКА ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ: ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-91-95

Ключові слова:

водні ресурси, якість питної води, гідроекологічний стан природних водойм, комплексне управління водними ресурсами, поверхневі води, ґрунтові води, підземні води, природно-заповідний водний фонд, економіка води

Анотація

Економіка використання водних ресурсів має життєво важливе значення для досягнення цілей у сфері сталого розвитку та інших належних цілей у соціальних, екологічних та економічних сферах. У статті розглянуто важливе значення комплексного водного контролю, з важливим компонентом якого є робота від громадкісті, це еколого-вихована освіта та освіта з питань збереження здорових екосистем та зміцнення добробуту людини. Автори статті окремо характеризують особливості економії використання водних ресурсів у світі та Україні, зокрема, використання земельних та підземних поверхневих вод, впливу господарської діяльності людини на охоронювані озера . Поверхнева вода повсюди додавала різні типи забруднень, зроблені приклади важливих світових та вітчизняних регіонів водокористування. Надмірна дефляція підводних вод призводить до руйнування гірських порід та просідання поверхні міст, що в тій же черзі небезпечно для висотного будівництва та транспортної інфраструктури. Прямий вплив на природоохоронний водний фонд здійснює господарська діяльність людини. Прикладом роботи кар'єру, що призводить до пересипання території України, становить понад 40 тисяч гектарів сільськогосподарських та лісових угідь. В результаті автори схильні до розробки та основи нової концепції з управління водними ресурсами в сільському господарстві України, де рекомендується включати в себе систему заходів щодо
ведення сільського господарства та забезпечення безпеки продуктів харчування. Зокрема, передбачити можливості для модернізації систем зрошення, вдосконалення збирання та зберігання дощової води, обробки та повторного використання води, заходи щодо зниження забруднення води. Ця стаття допоможе з'ясувати фундаментальні зміни в економіці використання водних ресурсів з акцентом на пошуках шляхів вирішення
проблеми досягнення загального доступу до якісної питної води та санітарії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

С. М. Плетенецька, Університет економіки та права «КРОК»

к.е. н., доцент кафедри національної економіки та фінансів

В. С. Яценко, Інститут педагогіки НАПН України

к.п.н., старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки

Посилання

Василенко О. А. Раціональне використання та охорона водних ресурсів : навч. посіб. для студ. напряму «Водні ресурси» вищ. навч. закл. Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. Рівне, 2007. 245 с.

Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману : навч. пос. Одеса : ТЕС, 2014. 277 с.

Водні ресурси та якість річкових вод басейну Південного Бугу : навч. пос. Київ : Ніка-Центр, 2009. 182 с.

Водні ресурси у вимірах природного багатства України : навч. пос. Київ : ДУ «Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2016. 108 с.

Водні ресурси у на рубежі XXI ст. : проблеми раціонального використання, охорони та відтворення навч. пос. Київ, 2005. 459 с.

Водні ресурси: використання охорона відтворення управління : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Генеза, 2007. 357 с.

Водні ресурси : використання, охорона, відтворення, управління : підруч. для студентів ВНЗ. Київ : Талком, 2014. 405 с.

Водные ресурсы. Новости ООН URL : https://news.un.org/ru/search/водные%20ресурсы, свободный. – В общем. с экрана. – Язык рус. (дата звернення 10.10.2018).

Волкова Л. А. Водні ресурси, їх використання та охорона : практикум: для студ. напряму підгот. 6.060103 (проф. спрямування «Гідромеліорація», «Водопостачання та водовідведення»). Рівне : НУВГП, 2011. 96 с.

Екологічні проблеми Київських водойм і прилеглих територій навч. посібник. Київ : Наук. думка, 2015. 189 с.

Инчхонская декларация и ЦУР 4 – Образование-2030 : Рамочная программа действий. URL : http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656R.pdf (дата звернення 10.10.2018).

Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», 2018 – 2028 годa . URL : http://www.un.org/ru/events/waterdecade/,свободный (дата звернення 10.10.2018).

Петренко О. С. Охорона водних ресурсів : конспект лекцій. Київ : КНУБА, 2014. Ч. 1: Вода. Водні об'єкти і ресурси. Водокористування. Якість води. 2014. 68 с.

Преобразование нашего мира : Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. URL : https://documents-ddsny. un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/285/75/PDF/N1528575. pdf?OpenElement, свободный. (дата звернення 10.10.2018).

Хомік Н. В. Водні ресурси Шацького національного природного парку : сучасний стан, охорона, управління. Київ : Аграр. наука, 2013. 239 с.

Downloads

Опубліковано

2019-01-14

Як цитувати

Плетенецька, С. М., & Яценко, В. С. (2019). ЕКОНОМІКА ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ: ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (51), 91–95. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-91-95

Номер

Розділ

Розділ 5. Економіка та управління державою і суб'єктами господарювання