СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СМАРТ-ТУРИЗМУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА ЯК ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ)

Автор(и)

  • Олексій Кара ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • Олена Міхо ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК" https://orcid.org/0000-0003-1547-5597
  • Марія Растворова ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» https://orcid.org/0000-0001-9174-1610

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-127-131

Ключові слова:

смарт-туризм, смарт-місто, смарт-технології, туристична дестинація, інформаційно комунікаційні технології

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасного стану та основних трендів у галузі смарт-туризму з акцентом на вплив цих технологій на розвиток міського туризму. Метою статті є аналіз світового досвіду впровадження смарт-технологій у туризмі та визначення перспектив їхнього застосування для українських туристичних дестинацій, зокрема міста Києва. Методологія дослідження базується на аналізі літературних джерел, статистичних даних та емпіричних спостережень. Результати розкривають потенціал смарт-технологій у покращенні якості туристичних послуг та збільшенні привабливості міста Києва для туристів. У дослідженні висвітлено сутність концепцій «смарт-сіті» та «смарт-туризм». Проаналізовано динаміку показників розвитку туристичної сфери столиці України за 2020-2022 роки, позиції міста в світових рейтингах смарт-міст та документи, що визначають впровадження концепцій «смарт-сіті» та «смарт-туризму» в столиці України. Авторами запропоновано перелік заходів задля посилення позиції міста Києва у цих рейтингах та зокрема розвитку напрямку смарт-туризму в столиці України як туристичній дестинації. Автори досліджують глобальні інновації та технологічні рішення, що сприяють ефективному туристичному менеджменту, і адаптації цих підходів у контексті України, з особливим фокусом на Київ. Розглядаються потенціал і виклики, пов'язані з імплементацією смарт-технологій у сфері туризму, які можуть підвищити привабливість Києва як туристичної дестинації. Стаття надає стратегічні рекомендації для розвитку смарт-туризму в Україні, виходячи з аналізу світових кращих практик та місцевих специфік. Дослідження вказує на необхідність подальших наукових досліджень у сфері смарт-туризму для вдосконалення інфраструктури та залучення більшої кількості туристів до міста. Розробка стратегій, які включають смарт-технології в туризмі, може стати ключовим фактором залучення туристів та підвищення конкурентоспроможності туристичних дестинацій на міжнародному рівні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олексій Кара, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Магістрант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Олена Міхо, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК"

Доцент кафедри туризму, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Марія Растворова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Alonso González J. A., & Rossi, A. (2011). New Trends for Smart Cities. https://cordis.europa.eu/docs/projects/cnect/6/270896/080/deliverables/001-D2221NewtrendsforSmartCities.pdf

Description of Nordic Smart City Network. https://nscn.eu/

GlobalData Thematic Research. History of smart cities: Timeline. https://www.verdict.co.uk/smart-cities-timeline/

International Institute for Management Development. https://www.imd.org/

Launch of Smart City Index by IMD and SUTD. Lee Kuan Yew Centre for Innovative Cities. https://lkycic.sutd.edu.sg/others/launch-smart-city-index-imd-sutd/

Lazaroiu, G. C., & Roscia, M. (2012). Definition methodology for the smart cities model. DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2012.09.028

Nam, T., Pardo, T. A. (2011). Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. DOI: 10.1145/2037556.2037602

Piro, G., Cianci, I., Grieco, L. A., Boggia, G., & Camarda, P. (2014). Information centric services in Smart Cities. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jss.2013.10.029

Rastvorova M. Good governance principles in tourism sector during the war: the ways of implementation and lessons learned / M. Rastvorova // Relationship between public administration and business entities management: proceedings 2nd International Conference (November 12, 2022 in Tallinn, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2022. https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/rastvorova_0001.pdf

Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution: What it means, how to respond. World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/

Smart City Index 2021. https://imd.cld.bz/Smart-City-Index-2021

Smart City Sweden. Доступ через: https://smartcitysweden.com/

Smart Nation Singapore. About Digital Government. https://www.smartnation.gov.sg/about-smart-nation/digital-government/#the-progress-so-far

Smartphone market in Singapore - Statistics and facts. https://www.statista.com/topics/5842/smartphones-in-singapore/

Stockholm Smart City Conference & Expo. https://stockholmsmartcitylive.se/english/

UNE 178501 and UNE 178502 on Smart Tourist Destinations. https://www.en.aenor.com/certificacion/administracion-publica/destino-turistico-inteligente

What is Smart Tourism (And Why Does It Matter)? https://www.hlp.city/what-is-smart-tourism-and-why-does-it-matter/#

Ініціатива Smart City Kyiv. https://smartcitykyiv.com/initiative/

Міністерство цифрової трансформації України, Уряд затвердив Положення про Міністерство цифрової трансформації (18.09.2019). Доступ через: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-polozhennya-pro-ministerstvo-cifrovoyi-transformaciyi

Проект Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022 - 2024 роки. Доступ через: https://shorturl.at/fmqvF

Растворова М.О., Сивашенко Ю.В. Організація управління туристичною галуззю міста Києва під час повномасштабної війни: SWOT-аналіз. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали V Міжнародної конференції (м. Київ, 7 грудня 2023 р.). К.: Університет "КРОК", 2023. Доступ через: https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1985

Havryliuk , S., Melko , L., Uvarova , G., Karyuk , V., & Mihus , I. (2021). IMPLEMENTATION OF THE MODEL OF INNOVATIVE TOURIST PRODUCT IN UKRAINE: FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(36), 219–232. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.227769

Downloads

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Кара, О., Міхо, О., & Растворова, М. (2024). СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СМАРТ-ТУРИЗМУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА ЯК ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ). Вчені записки Університету «КРОК», (1(73), 127–131. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-127-131

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування