ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Л. Д. Тулуш Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-74-83

Ключові слова:

сільське господарство, галузь птахівництва, державне фінансове регулювання, податкова політика, податкове стимулювання, податкові преференції, спеціальні режими оподаткування, податок на додану вартість, оподаткування доходів

Анотація

У статті на прикладі діяльності птахівничих підприємств розглядаються питання ефективності надання податкових преференцій для сільськогосподарських товаровиробників. Узагальнено досвід податкового стимулювання розвитку агропромислового виробництва, на прикладі галузі птахівництва оцінено його вплив на діяльність суб‘єктів аграрного бізнесу. Визначено, що в аграрному секторі економіки сформовано сприятливі податкові умови для розвитку суб‘єктів господарювання – в першу чергу, за рахунок застосування специфічного податкового інструментарію, що не має світових аналогів. Здійснено аналітичну оцінку наданих птахівничим підприємствам податкових преференцій, визначено їх структуру та особливості отримання. Встановлено, що внаслідок одержаних податкових преференцій птахівнича галузь отримала суттєвий імпульс для розвитку, який їй вдалося трансформувати в суттєве збільшення обсягів та маржинальності діяльності. Окреслено ключові проблеми застосування уніфікованих аграрних преференцій, що без суттєвих обмежень застосовуються сільськогосподарськими підприємствами різних напрямів діяльності. Виявлено нерівномірність впливу універсальних аграрних податкових преференцій на різні види аграрного бізнесу, внаслідок чого окремі галузі, в першу чергу птахівництво, отримали суттєві конкурентні переваги, внаслідок чого стали розвиватись фактично за рахунок інших та крім того, посилились процеси концентрації капіталу, що негативно позначається на рівні сільської зайнятості. Обґрунтовано висновок щодо недоцільності збереження наявних універсальних податкових преференцій, призначених для будь-яких суб‘єктів аграрного бізнесу, незалежно від масштабів та спрямованості діяльності. Опрацьовано напрями розвитку податкової політики щодо аграрної галузі, зокрема сформовано пропозиції щодо звуження можливості користування інструментами податкового стимулювання для сільськогосподарських підприємств, діяльність яких, з огляду на стан врегулювання проблеми продовольчої безпеки по окремих видах продуктів харчування та рівень доходності відповідних суб‘єктів, вже не потребує державного фінансового стимулювання. Практична реалізація напрацьованих пропозицій забезпечить підвищення ефективності
використання бюджетних ресурсів, що направляються на підтримку розвитку агропромислового виробництва в Україні, в тому числі й рахунок мінімізації необґрунтованих податкових преференцій та пов‘язаних з ними непродуктивних бюджетних втрат.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Л. Д. Тулуш, Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н, доцент, доцент кафедри національної економіки та фінансів

Посилання

Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / за ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка. К.: ННЦ ІАЕ, 2011. 1008 с.

Бербенець О. В. Плюси й мінуси державного регулювання на ринку продукції птахівництва. Держава і регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2006. № 6. C. 28–31.

Гайдук В.И., Гайдук Н.В. Тенденции развития продукции птицеводства в РФ. Научный журнал Кубанского гос. аграрного ун-та. 2016. № 115. URL: https://cyberleninka.ru/ article/v/tendentsiiproizvodstva-produktsii-ptitsevodstva-v-rossiyskoyfederatsii (дата звернення 02.09.2018).

Дєнков Д. Мільярдер на дотаціях: про що мовчить власник «Нашої Ряби». Економічна правда. 19.02.2018. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2018/02/19/634207/ (дата звернення 02.09.2018).

Карпенко С. Основні тенденції розвитку птахівництва. Тваринництво сьогодні. 2016. №7. C. 3–9. URL: http://www.aitmagazine.com.ua/sites/default/files/karpenko.pdf (дата звернення 02.09.2018).

Лупенко Ю. О., Тулуш, Л. Д. Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 5-17.

Малініна Н. М, Тулуш Л. Д. Посилення регулювальних властивостей прямого оподаткування у сфері агропромислового виробництва. Вчені записки Університету "КРОК". Серія «Економіка». 2014. № 35. С. 86-94.

Мельник Б. Фінансове забезпечення приросту виробництва продукції птахівництва. Вісник аграрної науки Причорномор‘я. 2005. № 3. С. 17–23.

Мельник Ю. Ми готові надалі будувати нові потужності та нарощувати виробництво агропродукції. Аграрний тиждень. 03.10.2014. URL: http://a7d.com.ua/novini/18595-yury-melnik-migotov-nadal-buduvati-nov-potuzhnost-ta-naroschuvativirobnictvo-agroprodukcyi.html (дата звернення 02.09.2018).

Минів Р., Вороний І. Особливості розвитку м‘ясного птахівництва в сільськогосподарських підприємствах України. Науковий вісник Львівського нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія: Економічні науки. 2017. Т. 19. С. 77-81.

Пирожок О. Ігри в дотації: як аграрії взяли 4 мільярди. Економічна правда. 01.02.2018. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/02/1/633634/ (дата звернення 02.09.2018).

Прокопчук О., Тулуш Л. Направления реформирования системы налогового регулирования агропромышленного производства на Украине. Финансы и кредит. 2016. № 14. С. 58-68.

Птицеводческая отрасль получила необоснованные конкурентные преимущества. Латифундист. 09.01.2018. URL:https://latifundist.com/novosti/38437-ptitsevodcheskaya-otrasl-poluchilaeobosnovannyekonkurentnye-preimushchestva--mnenie (дата звернення 02.09.2018).

Радченко О., Тулуш Л. Державна фінансова підтримка тваринництва в умовах реформування спецрежимів оподаткування. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного ун-ту. 2016. № 24. Т. 3. С. 219-230.

Салькова І. Тенденції розвитку птахопродуктового підкомплексу АПК України. АгроСвіт. 2015. № 19. C. 21–24.

Сираева Р., Гильмутдинова Ф. Теоретические аспекты государственной поддержки птицеводства. Вестник Башкирского гос. аграрного ун-та. 2015. № 4. С. 140-143.

Тулуш Л.Д. Ефективність застосування спеціальних податкових режимів у сфері агропромислового виробництва. Вчені записки Університету "КРОК". Серія «Економіка». 2014. №38. С. 68-76.

Царук Л. Сучасний стан виробництва продукції птахівництва в Україні. Аграрна наука та харчові технології. 2017. Вип. 1. С. 159-170.

Щетиніна І. Шляхи підвищення конкурентоспроможності птахівничої галузі в умовах економічної кризи. Птахівництво. 2009. № 64. C. 204–208.

Ярошенко Ф. О. Птахівництво України: проблеми і перспективи розвитку. К.: Аграрна наука, 2004. 502 с.

Tulush L.D. Improving the tax regulation of agricultural activities. Економіка АПК. 2013. № 4. С.65-69.

Downloads

Опубліковано

2019-01-17

Як цитувати

Тулуш, Л. Д. (2019). ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (51), 74–83. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-74-83

Номер

Розділ

Розділ 4. Облік, аудит та оподаткування