ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОНЦЕПЦІЙ В УПРАВЛІННІ РЕКРЕАЦІЙНИМ КОМПЛЕКСОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-122-126

Ключові слова:

маркетинг, маркетингові концепції, рекреація, рекреаційний комплекс, конкуренція

Анотація

Актуальність дослідження полягає у важливості ефективного управління рекреаційними комплексами у сучасних умовах, коли конкуренція на ринку послуг активно зростає, а споживачі мають все більше вимог та очікувань. Маркетингові концепції стають ключовим інструментом в управлінні рекреаційними комплексами, однак необхідно розуміти як їх переваги, так і недоліки для максимізації їх потенціалу. Метою даного дослідження є аналіз переваг та недоліків застосування маркетингових концепцій в управлінні рекреаційним комплексом. Для досягнення цієї мети використовувалися методи дослідження літературних джерел, аналізу статистичних даних та експертні оцінки. У результаті дослідження визначено поняття рекреаційного комплексу, форм рекреаційної діяльності. Сформульовано власне бачення важливості управління в рекреаційній діяльності, мету розвитку регіональної рекреаційної індустрії та значення маркетингу на шляху досягнення цієї мети. Встановлено, що застосування маркетингових концепцій управління рекреаційним комплексом може значно підвищити його конкурентоспроможність та ефективність, забезпечуючи більшу привабливість для клієнтів та забезпечуючи їхнє задоволення наданними послугами. З’ясовано особливості таких основних концепцій маркетингу, як концепція виробництва, концепція продукту, концепція збуту, концепція маркетингу та концепція соціального маркетингу. Розглянуто концепцію взаємодії та інформаційно-комунікаційну маркетингову концепцію та їх особливості в управлінні рекреаційним комплексом. Визначено їх переваги та недоліки. Встановлено, що в управлінні рекреаційним комплексом необхідно враховувати такі недоліки, як можливість втрати ідентичності та специфіки комплексу під впливом стандартизації маркетингових підходів. Перспективи подальших досліджень включають вивчення оптимальних стратегій застосування маркетингових концепцій в управлінні рекреаційним комплексом з урахуванням його особливостей та потреб ринку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Костянтин Євдокімов, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Аспірант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ

Посилання

Bright, A. D. (2000). The Role of Social Marketing in Leisure and Recreation Management. Journal of Leisure Research Copyright, 32, 12-17.

Kantyka, J., Siguencia, L. O. & Nagody-Mrozowicz, K. (2019). Marketing management in recreational organisations. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, VI, 248-257.

Kotler, P. (2000). Marketing Management. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.

Mahoney, E. M. (1987). Recreation Marketing: The Need for a New Approach. Visions in Leisure and Business, 5, 53-71.

Writer, P. (2021). What is marketing communication. Retrieved from https://paulwriter.com/what-is-marketing-communication/

Давидюк, Ю. В. (2016). Організаційно-економічні особливості управління регіональним туристсько-рекреаційним комплексом. Глобальні та національні проблеми економіки, 11, 574-579.

Добуш, Ю. Я. (2008). Маркетинг рекреаційних територій як інструмент становлення, розвитку та регулювання ринку рекреаційних послуг. Економіка розвитку, 3, 253-260.

Кушнірук, Ю. С. (2015). Рекреалогія. Рівне: НУВГП, 2015.

Луцій, К. М. (2015). Еволюція концепцій маркетингу як відображення тенденцій розвитку ринкової економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2, 90-94.

Матвієнко, О. & Цивін, М. (2023). Інформаційна концепція маркетингу: підходи до осмислення сутності. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, 11, 126-134.

Downloads

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Євдокімов, К. (2024). ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОНЦЕПЦІЙ В УПРАВЛІННІ РЕКРЕАЦІЙНИМ КОМПЛЕКСОМ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(73), 122–126. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-122-126

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування