ОСОБЛИВОСТІ Я-КОНЦЕПЦІЇ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-228-234

Ключові слова:

образ Я, самоставлення, самоактуалізація, Я-концепція, самоефективність

Анотація

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що натепер сприйняття себе у контексті соціальних трансформацій та воєнного стану стало важливою темою в освіті, враховуючи його вплив на поведінку та успішність студентів, особливо майбутніх психологів. Ставлення до себе, самовизначення та самоактуалізація неможливі без аналізу взаємопов’язаних компонентів Я-концепції, самооцінки та самоефективності. Високий рівень розвитку професійної самосвідомості, адекватна та стійка Я-концепція зумовлюють конструктивну професійну поведінку, що дозволяє психологу долати професійні та особистісні труднощі. Продуктом розвитку професійної самосвідомості виступає Я-концепція, яка є особистісним ресурсом та відіграє ключову роль у формуванні результатів професійної поведінки. Для діагностики особливостей Я-концепції майбутніх психологів нами було використано методику САМОАЛ та Шкалу самоефективності. За результатами емпіричного дослідження можна зробити висновок, що хлопці, майбутні психологи,  сприймають зовнішній світ як більш агресивний, в якому необхідно здобувати визнання, але не відкривати свого внутрішнього світу та не виражати власних емоцій. При цьому дівчата характеризуються більшою гнучкістю у спілкуванні, емпатійністю, емоційністю, водночас вони достатньо чутливі до критики на свою адресу і, відповідно, схильні до самозвинувачень, що часто виражається у невпевненій поведінці при міжособистісній взаємодії. Найвищі показники  у майбутніх психологів виявлено за такими шкалами: самоактуалізації як контактність, креативність та потреба у пізнанні, натомість найнижчі – за шкалами орієнтації у часі та спонтанності. Це характеризує майбутніх психологів як відкритих до нових вражень, творчих та нестандартних особистостей, схильних до діяльностей, що вимагають нестандартних і нешаблонних рішень, здатних встановлювати емоційні стосунки з іншими людьми. Водночас майбутні психологи із недовірою ставляться до оточуючого світу, орієнтовані на майбутнє, оскільки вважають, що тепер лише готуються до подальшого справжнього життя. Перспективами подальших досліджень є аналіз зв’язку Я-концепції із професійною ідентичністю та вплив на неї психотравм війни.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Надія Харченко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Уманського державного  педагогічного  університету  імені Павла Тичини, м. Умань

Оксана Дудник, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Уманського державного  педагогічного  університету  імені Павла Тичини, м. Умань

Посилання

Лукомська, С. О., & Чуйко, О. В. (2013). Термінологічні аспекти професійної ідентичності. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО Сухомлинського. Серія: Психологічні науки, (2, Вип. 11), 184-186.

Перепелюк, Т. Д. (2017) Роль Я-концепції особистості у професiйному становленні практичного психолога. Актуальні наукові психологічні та педагогічні дослідження сучасності : VІ-та Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція (26-27 жовтня 2017 р.): тези доп. / Відп. Ред. Г.М. Ржевський, Т.Д. Перепелюк, 21-23.

Сингаївська І. В. (2021). Особливості формування професійної компетентності майбутніх викладачів психологічних дисциплін. Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: матеріали наукової конференції (5 березня 2021 р.). Київ. 137–139.

Arafah, K., Arafah, A. N. B., & Arafah, B. (2020). Self-concept and self-efficacy’s role in achievement motivation and physics learning outcomes. Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales, (27), 95.

Arens, A. K., Jansen, M., Preckel, F., Schmidt, I., & Brunner, M. (2021). The structure of academic self-concept: A methodological review and empirical illustration of central models. Review of educational research, 91(1), 34-72.

Kawamoto, T. (2020). The moderating role of attachment style on the relationship between self-concept clarity and self-esteem. Personality and Individual Differences, 152, 109604.

Noviandari, H., & Mursidi, A. (2019). Relationship of Self Concept, Problem Solving and Self Adjustment in Youth. International Journal for Educational and Vocational Studies, 1(6), 651-657.

Postigo, Á., Fernández-Alonso, R., Fonseca-Pedrero, E., González-Nuevo, C., & Muñiz, J. (2022). Academic self-concept dramatically declines in secondary school: personal and contextual determinants. International journal of environmental research and public health, 19(5), 3010.

Rohmalimna, A., Yeau, O., & Sie, P. (2022). The Role of Parental Parenting in the Formation of the Child’s Self-Concept. World Psychology, 1(2), 36-45.

Tus, J. (2020). Self–concept, self–esteem, self–efficacy and academic performance of the senior high school students. International Journal of Research Culture Society, 4(10), 45-59.

Zhang, Z., Jiménez, F. R., & Cicala, J. E. (2020). Fear of missing out scale: A self-concept perspective. Psychology & Marketing, 37(11), 1619-1634.

Downloads

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Харченко, Н., & Дудник, О. (2023). ОСОБЛИВОСТІ Я-КОНЦЕПЦІЇ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(72), 228–234. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-228-234

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія