ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НАВЧЕНОЇ БЕЗПОРАДНОСТІ БАТЬКІВ ЧАСТО ХВОРІЮЧОЇ ДИТИНИ

Автор(и)

  • Ольга Сербова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-8131-7506
  • Марія Усіченко ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-195-201

Ключові слова:

копінг, копінг-стратегія, навчена безпорадність, механізми психологічного захисту, часто хворіюча дитина

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність вивчення проблеми долаючої поведінки та особистісної безпорадності батьків часто хворіючої дитини. Розкриваються поняття емоційного стресу, поняття «копінг» та копінг-стратегія, навчена безпорадність батьків в ситуації частих захворювань дитини. Описано процедуру дослідження копінг-стратегій з використанням опитувальника «Копінг-стратегії» (R.S. Lazarus, S. Folkman); діагностики індексу життєвого стилю (ІЖС) / Life Style Index (R. Plutchik, H. Kelierman, H.R. Conte) для визначення частоти використання і вираженості механізмів психологічного захисту та вивчення ступеня особистісної безпорадності батьків за методикою «Самооцінка емоційних станів» А. Уессмана та Д. Рікса. Вибірку склало 40 осіб – батьки часто хворіючих дітей, з них: 22– жінки та 12 – чоловіки. Дослідження проводилося на базі КНП «ЦПМСД-2» Дарницького району м. Києва. На основі аналізу результатів емпіричного дослідження виокремлено психологічні особливості стратегій подолання стресу батьками часто хворіючих дітей, визначено спільні та відмінні стратегій подолання стресу у матерів та татів. З’ясовано, що батьки використовують різні стратегії долаючої поведінки, однак найбільш вираженими стилями копінг-поведінки є «дистанціювання» (неконструктивна копінг-стратегія), при чому рівень показників у матерів вищий за показники татів; «прийняття відповідальності» (відносно конструктивна копінг-стратегія), вища у матерів; «самоконтроль» (конструктивна копінг-стратегія), рівень показників у татів вищий; «втеча – уникнення» (неконструктивна копінг-стратегія), вища у матерів. Рівні «планування вирішення проблеми» (конструктивна копінг-стратегія) та «пошук соціальної підтримки» (конструктивна копінг-стратегія) виявилися нижчими. Найменший рівень прояву спостерігався щодо застосування позитивної переоцінки. Щодо виявлених особливостей копінгу й несвідомих механізмів психологічного захисту у батьків зазначені важливі запитання, які потребують подальшого вивчення: чи можуть неадаптивні копінг-стратегії сприяти утрудненню процесу одужання дитини, а також хроніфікації хвороби дитини за рахунок неконструктивного переживання та реагування батьків. Вказані основні мішені соціально-психологічного впливу (інтра- та інтерпсихічні), також ефективним визначено холістичний підхід, спрямований на активізацію адаптивних, а не на редукцію дезадаптивних сил. Згідно з положеннями даного підходу, зусилля у роботі із батьками часто хворіючої дитини мають бути направлені перш за все на стимуляцію власних психологічних ресурсів й адаптивних стилів реагування на хворобу дитини. Ми виділили такі форми групової роботи з батьками: проведення семінарів, консультацій, лекцій, тренінгів та індивідуальних бесід чи консультування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ольга Сербова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології і педагогіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Марія Усіченко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Александров, Ю. В. (2019). Проблема копінг-стратегії в ситуації неуспіху. «Особистість, суспільство, закон» : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (25 квіт. 2019 р., м.Харків, Україна), 11-15. https://t1p.de/m9t0e

Аршава, І. Ф., & Корнієнко, В. В. (2015). Роль активних стратегій подолання стресу в прогнозуванні емоційної стійкості батьків важкохворих дітей. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» № 1(7), 13-21. https://t1p.de/1szr9

Войцеховська, О., & Закалик, Г. (2016) Сучасні напрями досліджень копінг-стратегій особистості. Педагогіка і психологія професійної освіти. № 2, 95–104.

Наугольник, Л. Б. (2015). Психологія стресу: підручник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 324 с.

Ніколаєв, Л., Руденко, О., Чижма, Д., & Озеллі, О. (2022). Психологічні особливості копінг-поведінки як форми подолання стресу у самотніх жінок в умовах невизначеності. Вісник Національного університету оборони України, 66(2), 79–88. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-66-2-79-88

Олефір, В. О. (2011). Взаємозв’язок життєстійкості, копінг-стратегій та психологічного благополуччя. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. № 981. Вип. 47, 168– 172.

Родіна, Н. В. (2013). Психологія копінг-поведінки: системне моделювання: дис. … докт. психол. наук. Київський нац. ун-т імені Т. Г. Шевченка, 504 с.

Сербова, О.В. (2015). Теоретичний аналіз проблеми формування навичок копінг-стратегій батьків дитини з обмеженими можливостями здоров’я. Україно-польські психолого-педагогічні студії: актуальні проблеми педагогічної теорії та практики : зб. наук. ст. / заг. ред. І.Г. Улюкаєва. Бердянськ : БДПУ, 158-163.

Сивогракова, З. А. (2007). Вивчення копінгу як особистісної адаптаційної здібності. Педагогіка і психологія. № 22, 159–169.

Шебанова, В. І., & Діденко, Г. О. (2017). Копінг-поведінка у сучасних психологічних дослідженнях. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології», (39), 368–379. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.368-379

Ярош, Н. С. (2015). Аналіз досліджень внутрішніх предикторів стрес-долаючої поведінки». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. № 58, 60–64.

Frydenberg, E. (2002). Beyond Coping. Meeting goals, visions and challenges. Oxford University Press. 272 р.

Zuckerman, M., Gagné, M. (2003) The COPE revised: Proposing a 5-factor model of coping strategies. Journal of Research in Personality. Vol. 37. № 3, 169–204

Frydenberg, E., & Lewis, R. (2000).Teaching Coping to adolescents: when and to whom? American Educational Research Journal. No 37, 727–745.

Lazarus, R. S. (2000). Toward Better Research on Stress and Coping. American Psychologist, No 55, 665–673

Seligman, M. (1992). Helplessness: On depression, development, and death. New York: Freeman, 250.

Downloads

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Сербова, О., & Усіченко, М. (2023). ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НАВЧЕНОЇ БЕЗПОРАДНОСТІ БАТЬКІВ ЧАСТО ХВОРІЮЧОЇ ДИТИНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(72), 195–201. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-195-201

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія