КЛАСТЕРИ – ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-102-110

Ключові слова:

кластери, Європейський кластерний рух, регіональна кластерна політика, Український кластерний альянс, економічний потенціал регіонів України

Анотація

У статті розглянуто поняття, сутність кластерів та основні напрями розвитку кластерного руху в Європейському Союзі (ЄС) та Україні. Кластерний розвиток економіки країни є однією з характерних ознак сучасної інноваційної державної політики та передумовою структурних зрушень в час поширення передових цифрових виробничих технологій та зеленої індустрії. Тому створення належних умов взаємодії між кластерною політикою, європейським підходом смарт-спеціалізації регіонів і політикою децентралізації в Україні дозволить прискорити розвиток промисловості та зміцнити конкурентні можливості регіонів на різних рівнях, зокрема, на міжнародному рівні. Метою статті є дослідження впливу кластерного руху в Україні на її регіональний розвиток з урахуванням аналізу кластеризації регіонів у ЄС та сучасного стану вітчизняної економіки, а також визначення напрямків подальшого розвитку кластерної політики в регіонах. Для України сьогодні важлива ефективна кластерна політика, яка повинна базуватися на взаємодії дослідників, представників промисловості, бізнесу, приватних підприємств, громадських організацій та державної і місцевої влади. Розглянуто розвиток кластеризації регіонів у ЄС на прикладі Австрії, Бельгії, Німеччини, Іспанії та показано поточний стан кластерного руху в Україні і в країнах ЄС-27, що межують з Україною по даним Європейської комісії кластерної політики за 2022 рік. Продемонстровано темпи зростання деяких економічних показників по регіонам України за 10 років (2010 – 2020 р. р.), а саме валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу та капітальних інвестицій, кількості діючих підприємств з розподілом на малі та мікропідприємства та опосередкований вплив на ці показники кластерних об’єднань в регіонах, які мають високі показники та темпи зростання. Визначено напрямки подальшого розвитку кластерної політики в регіонах першочергово для органів місцевого самоврядування та регіональних органів влади. Завдяки цілеспрямованій політиці децентралізації та сприяння розвитку кластерів «Українським кластерним альянсом», який є головним координаційним центром розвитку кластерів в Україні, можливе прискорення соціально-економічного розвитку регіонів України шляхом внесення змін до державного законодавства, розробки Урядом України програм підтримки кластерного руху, що повинно стати об’єктом подальших досліджень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Сергій Філатов, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

К.т.н., доцент кафедри управлінських технологій, ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Віра Філатова, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України України

К.ф-м.н., керівник групи проєктно-інноваційної діяльності, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України України, м. Київ

Посилання

Комар Н. Концепція формування та державної підтримки кластерних структур в Європі / Вісник Тернопільського національного технічного економічного університету. 2014. № 2. С. 53 – 64.

Філатов С. А. Коченко О. М. Розвиток інноваційних кластерів в Україні / Вчені записки Університету «КРОК». 2014. вип. 38. С. 46 – 54.

Васильківський Д. М., Войнаренко М. П., Нижник В. М. Кластерна політика як чинник підвищення ефективності функціонування соціально-економічних систем. / Вісник економічної науки України. 2017. № 1. С. 25-30.

Пашкевич М. С. Новітні механізми регулювання регіонального розвитку в Україні / Економіка і регіон. 2012. №. 3. С. 10-15.

Реалізація кластерної політики у рамках стратегії просторового розвитку територій України / Д. О. Лазаренко, Н. В. Трушкіна, В. П. Уткін / Управління економікою: теорія та практика: Зб. наук. пр. К: ІЕП НАНУ, 2021. С. 86-105. Бібліогр.: 75 назв. укр.

Зведений звіт про кластерну політику та програми в Європі та пріоритетних третіх країнах. The European Cluster Collaboration Platform (ECCP), під ред. Ян-Філіп Крамер, Брюсель, 2022 р. С.87.

Кластери – як драйвери розвитку та протидії кризовим явищам.: Отримано 11 жовтня 2023 року з https://www.industry4ukraine.net/digest-5/#4. (дата звернення:11.10.2023).

Самборський О. В., Гласов П. В. / Сучасна кластерна політика України: проблеми та перспективи / Агросвіт. 2021. № 11. С.57-64.

Історія Українського кластерного Альянсу, перші здобутки.: Отримано 11 жовтня 2023 року з https://www.clusters.org.ua/no-categories.

.Багатогалузева статистична інформація / Регіональна статистика. Економічна статистика.: Отримано 11 жовтня 2023 року з https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sestr.htm.

Downloads

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Філатов, С., & Філатова, В. (2023). КЛАСТЕРИ – ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(72), 102–110. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-102-110

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування