ВПЛИВ ВЗАЄМОДІЇ БАТЬКІВ І ПЕДАГОГІВ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Автор(и)

  • Лілія Потапюк Луцький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0003-0830-8758
  • Марія Косенюк Луцький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-208-215

Ключові слова:

взаємодія, інклюзивне навчання, діти з особливими освітніми потребами, готовність педагогів і батьків, напрями психологічної допомоги, корекційно-розвивальні технології

Анотація

У статті аналізується проблема впливу взаємодії батьків і педагогів на формування особистості дитини з особливими освітніми потребами. Зазначається, що нова гуманістична парадигма вимагає нового ставлення до осіб з відхиленнями у розвитку та викликає значний інтерес до сімей таких дітей з боку суспільства. Наголошується на ролі сім’ї, де відбуваються перші й головні етапи соціалізації, адаптації і формування довіри до світу дитини з обмеженими можливостями. Важливе значення надається ролі педагогів та тісній співпраці батьків із закладами освіти. Вказуються фактори, які допомагають навчальному закладу залучати батьків до активної участі в ухваленні всіх рішень, які стосуються «особливої» дитини. Зазначається, що психолого-педагогічне забезпечення є чи не найголовнішим для стимулювання успішного забезпечення інклюзивного навчання. Виділяються основні складники роботи вчителя з «особливими» дітьми. Наголошується на тому, що процес залучення дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивне навчання вимагає глибокого переосмислення усіх напрямів роботи як з боку усього персоналу навчального закладу, так і батьків. Окреслюються підходи та провідні напрями психологічної допомоги сім’ям, які виховують дитину з особливими потребами (діагностичний, консультативний, корекційний, реабілітаційний, прогностичний, мультидисциплінарний). З метою реалізації ефективної взаємодії батьків і педагогів виділяються корекційно-розвивальні технології, які застосовуються у навчально-виховному процесі. Зазначається, що для забезпечення ефективності взаємодії батьків і педагогів щодо формування особистості дитини з особливими освітніми потребами, надзвичайно важливим є застосування різноманітних засобів психолого-педагогічного впливу як на батьків, так і дітей; налагоджена взаємодія між усіма ланками цього процесу; чітка організація діяльності команди психолого-педагогічного супроводу; підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах інклюзії; високий рівень професійної компетентності; оволодіння педагогами спеціальними знаннями, методиками та технологіями навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Лілія Потапюк, Луцький національний технічний університет

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціогуманітарних технологій, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Марія Косенюк, Луцький національний технічний університет

Магістрант, кафедра соціогуманітарних технологій, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Посилання

Козіброда, Л. (2020). Основні моделі організації інклюзивної освіти в умовах загальноосвітньої школи (початок ХХІ ст.) Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 8 (102), 15-27.

Кукурудза, Г.В. (2013). Психологічна модель раннього втручання : допомога сім’ям, що виховують дітей раннього віку з порушеннями розвитку : монографія. Х. : Точка, 244.

Потапюк, Л.М. (2021). Організація інклюзивної освіти у вітчизняному просторі. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки, 1 (21), Дніпро, 119-126.

Потапюк, Л.М. (2021). Соціальна інклюзія у сучасних освітніх закладах. Витоки педагогічної майстерності : журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. Полтава. Серія «Педагогічні науки», 27, 205-210.

Сингаївська, І., Іванова, О. (2023). Коучинговий підхід як інструмент для встановлення довірливих стосунків між батьками і підлітками. Вчені записки Університету «КРОК», 2 (70), 166-172.

Allahverdiyev, M., Yucesoy, Y., Baglama, B. (2017). An Overview of Arts Education and Reflections on Special Education. International Journal of Educational Sciences, 19 (2-3), 127-135.

Evans, J., Vincent, C. (2017). Parental choice and special education. Choice and diversity in schooling : perspectives and prospects. London : Routledge, 102–115.

Haug, P. (2017). Understanding inclusive education: ideals and reality. Scandinavian Journal of Disability Research, 19 (3), 206-217.

McManis, L.D. (2021). Inclusive Education: What It Means, Proven Strategies, and a Case Study: Resilient Educator: Website. URL: https://resilienteducator.com/classroom-resources/inclusive-education (acceded 12.10.2023).

Somma, М. Bennett, S. (2020). Inclusive Education and Pedagogical Change: Experiences From The Front Lines. International Journal of Educational Methodology, 6 (2), 285-295.

Downloads

Опубліковано

2023-09-30

Як цитувати

Потапюк, Л., & Косенюк, М. (2023). ВПЛИВ ВЗАЄМОДІЇ БАТЬКІВ І ПЕДАГОГІВ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(71), 208–215. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-208-215

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія