ОСОБИСТІСНІ СУПЕРЕЧНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ЗАСОБАМИ ПСИХОДРАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-150-158

Ключові слова:

особистісна суперечність, механізми психологічних захистів, кризові стани здобувачів вищої освіти, психодрама

Анотація

У статті розглянуто особистісну суперечність як неузгодженість між різними складовими психіки людини (між потребами та можливостями їх задоволення, між свідомістю та несвідомими психічними явищами, між неправильними думками та вчинками і емоціями тощо). Подолання особистісної проблеми – це розуміння та відмова від запрограмованої поведінки, яка не дозволяє досягти поставленої цілі, та поступове формування нових зразків ефективної поведінки. Зараз актуальними залишаються підбір і використання ефективних  методів для діагностики та корекції особистісних проблем здобувачів вищої освіти. Мета статті – поглибити розуміння та коригувати особистісні суперечності здобувачів-психологів закладів вищої освіти засобами психодрами. Завдання полягали в коригуванні особистісних суперечностей, які проявлялися через механізми психологічних захистів та кризові стани здобувачів – майбутніх психологів. Для діагностики механізмів психологічних захистів використано опитувальник Р. Плутчика, Г. Келлермана, Г. Конте. Для діагностики та корекції особистісних суперечностей проведено зі здобувачами психодраматичні сесії у процесі вивчення навчальної дисципліни «Психодрама», які включали розминку, вибір протагоніста, психодраматичну дію та шерінг. У результаті нами встановлено такі позитивні зміни. Зменшилася кількість неусвідомлюваних механізмів психологічних захистів – від 15,3% до 10,7%. Зменшилася кількість здобувачів, які не усвідомлювали власні кризові стани (від 25,7% до 10,3%). В середньому розуміння особистісних суперечностей здобувачами збільшилося на 8%. В середньому розуміння особистісних суперечностей майбутніми психологами збільшилося на 8%. Розуміння особистісних суперечностей полягало у виведенні їх на рівень свідомості. Корекція полягала в тому, що переживання (проживання) зовні драми внутрішнього світу допомогла здобувачам глибше усвідомити та опанувати своє минуле і «попрощатися» з ним; повірити в себе, у свої сили й можливості позитивних  змін; знайти оптимальні способи поведінки у важких життєвих ситуаціях; освоїти нові ролі й моделі поведінки; скоригувати життєвий сценарій, знайти вихід з конфлікту, зменшити симптоми важких переживань тощо. Заняття з психодрами допомогли здобувачу зрозуміти та відкоригувати особистісні проблеми,  а це допомогло йому ефективно працювати в майбутньому з клієнтами під час своєї практики. Отже, важливим методом усвідомлення та корекції особистісних суперечностей стала психодрама.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Анатолій Шулдик, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

К.психол.н., доцент, доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань

Галина Шулдик, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

К.психол.н., доцент, доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. м. Умань

Посилання

Bohdan T. V. (2012) Diahnostyka i korektsiia vnutrishnikh superechnostei osobystosti zasobamy psykhodramy u protsesi aktyvnoho sotsialno-psykholohichnoho navchannia : dys. ... kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.07 “Pedahohichna ta vikova psykholohiia”. Kharkiv. 224 s. [in Ukrainian].

Dogan, T. (2010). The effects of psychodrama on young adults’ attachment styles. Arts in Psychotherapy. 37 (2),112-119.

Karp, M., Holmes P., Tawon K. (Ed). (2013). Manual on psychodrama. (O.P. Prokopov, Trans). Kyiv: P. Gornostay.

Kipper, D.A, Ritchie, T.D. (2003). The effectiveness of psychodramatictechnigues: A meta-analysis. Group Dynamics: Theory, Research and Practice, 7,1, 13-25.

Monit Cheung, Kim Alzate, Peter Viet. (2012). Psychodrama Preparation for Internship. Practice Digest. Volume 2.2. October

Moreno, Y. (1993). Teatr spontannosti [Theater of spontaneity]. Krasnoyarsk: Fond Ment. Zdorovya [in Russian].

Nicholas, M. (2009). Intoduction to the special issue on psychodrama With some comments on Moreno’s concept of spontaneity. Group, 33(4), 291-295.

Plutchyk, R. (2002). Diagnostics of typologies of psychological protection. Social-psychological diagnostics of the development of personality and small groups. Fetiskin, N.P., Kozlov, V.V., Manuilov, G.M. (Ed.); (Chapter 9.4, 309-314). Moscow: Publishing House of the Institute of Psychotherapy.

Synhaivska, I. V., Tkach, V. V., Tkach, R. M. Metody yunhianskoho analizu v rozviazanni vnutrishnoho konfliktu osobystosti (na prykladi roboty z poshukom sensu zhyttia). Pravnychyi visnyk Universytetu «KROK». K.: Vyshchyi navchalnyi zaklad «Universytet ekonomiky ta prava «KROK». 24. 2016. S. 229–234. [in Ukrainian].

Stroo, V.A. (1998). Zashchitnyie mehanizmy: otlichnosti k gruppe [Protective mechanisms: from person to group]. Voprosypsihologii – Questions of psychology, 4, 5-60 [in Russian].

Cheung, М., Alzate, К., Viet, Р. (2012). Psychodrama Preparation for Internship.Practice Digest, Vol. 2.2. [in Ukrainian].

Chudaieva, N.V., Shuldyk, H.O. (2020) Psykhodrama. Kurs lektsii : navchalnyi posibnyk dlia studentiv pedahohichnykh vuziv. MON Ukrainy, Umanskyi derzh.ped.u-tet imeni Pavla Tychyny,F-tet sotsialnoi ta psykholohichnoi osvity, K-ra psykholohii. Uman : Vizavi. 158 s. [in Ukrainian].

Yatsenko, T. S. (2006). Osnovyglybynnoyipsyhokorekciyi: fenomenologiya, teoriyaipraktyka [FundamentalsofDeepPsychocorrection: Phenomenology, TheoryandPractice]. Kyiv : VyshchaShkola [in Ukrainian].

Downloads

Опубліковано

2023-09-30

Як цитувати

Шулдик, А., & Шулдик, Г. (2023). ОСОБИСТІСНІ СУПЕРЕЧНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ЗАСОБАМИ ПСИХОДРАМИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(71), 150–158. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-150-158

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія