РОДОВИЙ КОМПЛЕКС І ТРАДИЦІЇ СВЯТОЇ ВЕЧЕРІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТА ЕТНОГРАФІЧНИЙ ПОГЛЯД

Автор(и)

  • Разіда Ткач ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0003-1984-5081
  • Мирослава Кирильчук «Вісті Рівненщини»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-135-141

Ключові слова:

архетип, родовий комплекс, народні вірування, українські звичаї, традиція Святої Вечері, фотоколаж, техніка психологічної допомоги «Втрачене фото»

Анотація

У статті запропоновано психологічний і етнографічний погляди на архетипіку й символізм народних звичаїв українців, зокрема традицію Святої Вечері; розглянуто структуру психіки, теорію архетипів та комплексів за К. Юнґом. Вказано на полюсну природу архетипу і його властивості: образ, емоції та динамізм; наголошено, що відсутність будь-якого із цих елементів означає, що немає й архетипу. Акцентовано увагу на тому, що архетипи мають цілющу силу для людини, а комплекси можуть стати перепоною на шляху її особистісного розвитку й причиною психологічних проблем. Розкрито механізм виникнення комплексу як наслідок того, що полярна структура архетипу ламається, коли він поділяється на частини під впливом травматичних подій, наприклад, на негативний і позитивний полюси. Дано визначення родового комплексу як частини (складників) несвідомого, які пов’язані між собою сильними емоціями, стереотипною поведінкою та загальним змістом архетипу Роду. Зазначено, що це взаємини з «внутрішніми прабатьками», сформовані реальним родинним колом людини, соціумом та архетипним образом прабатьків. Описано обряд Святої Вечері як родинного свята та розкрито його вплив на психологічний стан людини. Наведено приклади переживань людини, які «наповнюють» позитивний та негативний полюси архетипу Святої Вечері. Зокрема, зазначено, що у позитивному полюсі він несе вдячність, достаток, надію, пам’ять, захист, турботу та ін., а в негативному – страх, тривогу, розпач, відчуття голоду та покинутості. Вказано, що цілісний архетип має всі ці емоції, причому їхню більшу частину становлять не особисті переживання людини, а колективний досвід (від сім’ї і роду до нації та всього людства). Вказані психологічні заходи щодо допомоги людині, яка опинилася  під впливом негативного родового комплексу, а саме: необхідність усвідомити негативну складову архетипу, активізувати позитивний полюс, «сплюснути» обидві частини в єдине ціле. Запропоновано техніку психологічної допомоги «Втрачене фото».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Разіда Ткач, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Мирослава Кирильчук, «Вісті Рівненщини»

Філологиня, письменниця, поетка, збирачка українських традицій і обрядів,переможниця Міжнародного фестивалю авторської поезії та пісні «Sevama fest», літературна редакторка газети «Вісті Рівненщини», м. Рiвне

Посилання

Юнґ, К. Г. (2008). Архетипи і колективне несвідоме. Львів: Астролябія.

Franz, Marie-Louise von (2012). Archetypische Dimensionen der Seele. Amazon Kindle.

Дідух, М. Л. (2015). Феномен етнічної індивідуації. Київ: Ніжин: Вид. Лисенко М. М.

Донченко, О. (2001). Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психологічного повсякдення) : моногр. Київ : Либідь.

Куєвда, В. (2007). Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект. Монографія. Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ.

Польшина, О. Г. (2003). Психосемантичний підхід у дослідженні семантичних просторів деяких орнаментальних символів. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, (V (7), с. 230-237.

Тиховська, О. М. (2011). Українська народна чарівна казка: психоаналітичний аспект. Ужгород: Ґражда.

Ткач, Р., Сербова, О. (2023) Використання кодів історичної пам’яті українців у терапевтичних метафорах. Вчені записки Університету «КРОК», (3(67), с.161–166.

Воропай, О. (1958). Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: Українське видавництво. Мюнхен.

Скуратівський, В.Т. (1995). Дідух : свята укр. Народу. Київ: Освіта.

Александрович, В. (1995). Українське малярство ХІІІ-ХV ст. Львів: Видано коштом Д-ра Стефанії Тершаковець-Бережницької та Д-ра Юрія Бережницького в пам'ять їх Родичів.

Ткач, Р. (2023). Юнґіанське подружнє консультування. Київ: Талком.

Ткач, Р., Сербова, О. та ін. (2021). Юнгіанське консультування: кол. моногр. К.: Талком.

Downloads

Опубліковано

2023-09-30

Як цитувати

Ткач, Р., & Кирильчук, М. (2023). РОДОВИЙ КОМПЛЕКС І ТРАДИЦІЇ СВЯТОЇ ВЕЧЕРІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТА ЕТНОГРАФІЧНИЙ ПОГЛЯД. Вчені записки Університету «КРОК», (3(71), 135–141. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-135-141

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія