ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА, ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ НЕФІНАНСОВИМИ АКТИВАМИ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ

Автор(и)

  • Олена Цятковська Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0001-8825-9778

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-85-91

Ключові слова:

бухгалтерський облік, облікова політика, нефінансові активи, організація бухгалтерського обліку, державна установа

Анотація

У статті розглянуто облікову політику, як один із елементів організації бухгалтерського обліку в державних установах, а також взаємозв’язок формування облікової політики з основними елементами та ефективністю управління цілісною системою бухгалтерського обліку нефінансових активів державних установ. Метою даної статті є дослідження облікової політики, як основного елементу організації бухгалтерського обліку в державних установах, а також інструменту ефективного управління цілісною системою бухгалтерського обліку нефінансових активів державних установ. Досліджено та проаналізовану економічну сутність облікової політики відповідно до наукових та нормативно-правових джерел. Встановлено, що облікова політика є одним з важливих документів кожної установи в якому визначено основні методи, способи та прийоми ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. Сформовано та обґрунтовано комплексний підхід до формування облікової політики щодо нефінансових активів державних установ, який передбачає аналіз основних факторів, які впливають на формування облікової політики з визначенням їх особливостей та впливу на діяльність установи. Оскільки облікова політика та обґрунтованість застосування методів, способів та прийомів під час ведення бухгалтерського обліку має значний вплив на ефективність функціонування установи державного сектору. Облікова політика державних установ формується під впливом різних факторів як зовнішніх, так і внутрішніх, які і формують організаційно-інформаційне забезпечення. Обґрунтувати вибір оптимальної моделі формування облікової політики щодо нефінансових активів державних установ з урахуванням внутрішніх, зовнішніх, загальних та спеціальних факторів організаційно-інформаційного забезпечення, що забезпечить сформувати ефективну та цілісну систему бухгалтерського обліку нефінансових активів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Цятковська, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

К.е.н, доцент,  доцент кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Посилання

Brusca, I., Montesinos, V. and Chow, D.S.L. (2013), “Legitimating International Public Sector Accounting Standards (IPSAS): the case of Spain”, Public Money and Management, Vol. 33 No. 6, pp. 437-444.

Chan, J. (2003), “Government accounting: an assessment of theory, purposes and standards”, Public Money and Management, Vol. 23 No. 1, pp. 13-20.

Jensen, G. (2020), “The IPSASB's recent strategies: opportunities for academics and standard-setters”, Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, Vol. 32 No. 3, pp. 315-319.

Polzer, T., Adhikari, P., Nguyen, C.P. and Gårseth-Nesbakk, L. (2023), "Adoption of the International Public Sector Accounting Standards in emerging economies and low-income countries: a structured literature review", Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, Vol. 35 No. 3, pp. 309-332. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-01-2021-0016

Батієвич Д., Садовська І., Кулинич М. 2023. Облікова політика: сутність та вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на формування і практику. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2, 34 (Вер 2023), 15–28.

Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: підручник / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; за ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: Рута, 2006. 528 с.

Дерій В.А. Організація бухгалтерського обліку в підприємстві: курс лекцій. Тернопіль: Джура, 2003. 92 с.

Житний П. Принципи формування облікової політики. Бухгалтерський облік і аудит. 2009. №4. С. 25-28.

Кубік В. Д., Обнявко О.В. Етична складова облікової політики підприємств. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2019. No 6 (46). С. 119-127. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2019/No6/119.pdf (дата звернення 07.08.2023)

Кулик В. А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку: Монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2014. 373 с

Лоханова Н.О. Облікова політика як інструмент управління економічною безпекою компанії. Інвестиції : практика та досвід. 2014. № 11. С. 12–13.

Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15#n550

Оліховський В. Я. Теоретичні аспекти податкового планування. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи встановлення і проблеми розвитку». 2012. №722. С. 177-181.

Партин Г. О., Загородній А. Г. Облікова політика та її вплив на фінансові результати діяльності підприємства. Фінанси України. 2001. №1. С. 54–60

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996 – XIV від 16.07.99 зі змінами і доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Пушкар М.С. Облікова політика і звітність: навч. пос. Тернопіль: Карт-бланш, 2003. 141 с.

Downloads

Опубліковано

2023-09-30

Як цитувати

Цятковська, О. (2023). ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА, ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ НЕФІНАНСОВИМИ АКТИВАМИ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(71), 85–91. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-85-91

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування