МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В НОВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЯХ: АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВ

Автор(и)

  • Богдан Ільченко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0001-9289-7270

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-48-55

Ключові слова:

соціальний діалог, модернізація, соціально-трудові відносини

Анотація

Стаття присвячена аналізу стану та проблем функціонування інституту соціального діалогу в умовах трансформації соціально-трудових відносин. Проаналізовано актуальні дослідження з даної проблематики.  В статті розглядається синергетичний підхід до визначення місця і ролі соціального діалогу. Досліджується інституційна спроможність соціального діалогу у формуванні політики,  умови підвищення ефективності соціального діалогу в Україні в часині його здатності реагувати на традиційні та нові виклики в сфері соціально-трудових та соціально-економічних відносин. Розглядається провідна роль комунікацій між сторонами соціального діалогу в контексті його загальної ефективності, проблеми організаційної спроможності соціальних партнерів та відповідальних інституцій національного рівня забезпечити їх сталість. Запропоновано авторських підхід до аналізу ключових чинників ефективності соціального діалогу, а саме: сталі комунікації, позитивний соціальний капітал, відповідальне соціальне партнерство. Аналізуються альтернативні шляхи модернізації соціального діалогу в Україні. Зокрема зроблено висновок про те, що відсутність змін чинної моделі соціального діалогу ставить під питання його суспільну легітимність та дієздатність, особливо в кризових умовах. Піддано критиці альтернативу, що базується на збереженні традиційної трипартивної моделі соціального діалогу із суттєвим зміцненням її інституційної спроможності. Визначено недоліки такого підходу. Обґрунтовано доцільність реалізації альтернативного варіанту, який базується на необхідності мультипартивного підходу до соціального діалогу, коли до традиційних соціальних партнерів додаються інші організації громадянського суспільства. Обґрунтовано висновок, що така модель відповідає сучасним викликам в частині реалізації цілей Сталого розвитку, особливо на територіальному рівні та рівні громад, де є об`єктивна необхідність широкого залучення, окрім організацій роботодавців та найманих працівників, інших зацікавлених стейкхолдерів для спільного узгодження та реалізації стратегій їх розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Богдан Ільченко, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Старший викладач, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

Посилання

Доповідь V Генерального директора «Сталий розвиток, гідну працю і зелені робочі місця». 102-а сесія МКП. Женева, 2013.

ILO (2018) Resolution Concerning the Second Recurrent Discussion on Social Dialogue and Tripartism/ International Labour Conference, 107th Session. Geneva: ILO.

Петрова І. Л. Вплив корпоративної культури на модернізацію соціально-трудових відносин. Вчені записки. 2015. №40. - С.145–152. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgiVzuk_2015_40_21 .

Колот А.М. Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія / А.М. Колот, В.М. Данюк, О.О. Герасименко та ін. – К.: КНЕУ, 2017 – 500 с.

А. М. Колот, О. О. Герасименко. Теоретико-методологічні засади гідної праці: проблеми та напрями розвитку // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - 2015. - № 2. - С. 21-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2015_2_4

Аналітичний огляд з питань сучасного стану та перспектив імплементації положень Глави ХХІ Угоди про Асоціацію Україна – ЄС щодо розвитку публічних комунікацій та соціального діалогу // журнал «РоботодавецЬ», 2019 (лютий-березень). – с.12-31. [Електронний ресурс]. URL: https://issuu.com/robotodavets.in.ua /docs/robotodavez_02-2019

Vnuchko, S., Ilchenko, B., & Roi, V. (2018). How to Set up Effective Social Dialogue in Ukraine? – Kiev: Civic Synergy. https://scc.org.ua/content/yak-nalagoditi-efektivniy-socialniy-dialog-v-ukrayini

Проект технічного співробітництва «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» за фінансування Уряду Данії. На шляху до ефективного, впливового та інклюзивного соціального діалогу в Україні. Зелена книга – версія для обговорення. К: 2019. 29 с.

Downloads

Опубліковано

2022-10-28

Як цитувати

Ільченко, Б. (2022). МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В НОВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЯХ: АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(67), 48–55. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-48-55

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка