ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ КРИЗОВИХ СТАНІВ ОСОБИСТОСТІ: ТРИВОГА ТА ВИНА В ПЕРЕЖИВАННІ ВИБОРУ МАЙБУТНЬОГО

Автор(и)

  • Ю.О. Живоглядов ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • Л.Г. Носаль ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-165-172

Ключові слова:

екзистенція, переживання, екзистенційна тривога, екзистенційна провина, екзистенційна ізоляція, ситуація невизначеності, вибір життєвого шляху, часові виміри життя

Анотація

В статті пропонується спроба теоретико-прикладного аналізу екзистенційної тривоги та провини особистості, яка знаходиться в кризовій ситуації, спричиненій війною. У даній статті вважаємо за необхідне цілеспрямовано розглянути стосунки з майбутнім в переживанні тривоги та вини в кризовій ситуації, що характеризується суттєвою невизначеністю. Це є не тільки важливою науковою проблемою, але й найсерйознішою задачею української реальності. Теоретичний аналіз переживання особистістю екзистенційної тривоги та провини в ситуації невизначеності показав важливість часової  спрямованості тривоги, емоційний рівень якої безпосередньо корелює із ступенем невизначеності майбутнього. Психологічний аналіз цього феномену дозволив визначити чинники його виникнення та особливості прояву в ситуації екзистенційної кризи. Обґрунтовано взаємозв’язок провини та тривоги в ситуації вибору особистістю своєї життєвої перспективи. Описані психологічні особливості формування емоційно-тривожних станів, а також їх вплив на повсякденне життя особистості. Психологічно обґрунтовується взаємозв’язок переживання тривоги та провини в залежності від свідомого вибору часової орієнтації особистості. Особистість здатна зробити свій усвідомлений екзистенційний вибір щодо спрямованості на майбутнє або на минуле, причому, вибір минулого робиться як вибір «незмінності», коли в переживанні особистості набирає чинності емоція вини за втрачені можливості. У результаті людина виявляється перед вибором: прийняти провину чи, вибираючи майбутнє, витримати тривогу. Почуття провини пов’язане з неприйняттям відповідальності за власне життя та реалізацію свого потенціалу і можливостей. Тривале переживання екзистенційної провини здатне спричинити гальмування особистісного розвитку, адже це змушує особистість розмірковувати над втраченими можливостями, примушуючи себе замислюватися над своєю слабкістю і безвідповідальністю. Тобто, вибираючи незмінність, сталість, людина опиняється в ситуації, коли вона переживає не тільки провину за нереалізовані можливості, та й, водночас, зменшує вірогідність знайти сенс свого життя. Психологічний аналіз цієї ситуації показує ціннісні наслідки особистісного вибору: «планування» майбутнього в ситуації суттєвої невизначеності та екстраполяція вже пережитого досвіду, що веде до нівелювання власних творчих потенцій, виявляються неефективними. Єдиною потенційно результативною стратегією може бути життєва стратегія «діалогу» з майбутнім, яка передбачає здатність готовності до істотної невизначеності та непередбачуваності, яка пов’язана із здатністю коректувати свої плани.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ю.О. Живоглядов, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.психол.н., доцент, доцент кафедри психології

Л.Г. Носаль, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

магістрантка

Посилання

Леонтьев Д. А. Экзистенциальная тревога и как с ней не бороться. Московский психотерапевтический журнал. 2003. №2.

Экзистенциальная психология. Москва : ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. 624 с.

Василюк Ф. Е. Психология переживания. Москва : МГУ. 1984. 198 с.

Мадди С. Р. Теории личности: сравнительный анализ. СПб. : «Речь». 2002. 539 с.

Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. СПб. : Питер. 2001. 304 с.

Роджерс К. Эллен Вест и одиночество К. Роджерс Психология личности: под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузыря, В. В. Архангельской. М. : АСТ : Астрель. 2019. 200–211 с.

Анастазі А., Урбіна С. Психологічне тестування: 7-е изд. КК, 2019. 688 с.

Deurzen E. van. Everyday Mysteries. L. : Routledge, 2018.

Тиллих П. Избранное: Теология культуры. Москва : 2020. 487 с.

Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. Москва : Класс, 2000. 576 с.

Deurzen E. van. Paradox and Passion in Psychotherapy. Chichester: Wiley and Sons, 1998.

Мэй Р. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать душевное здоровье. Москва : Апрель Пресс, ЭКСМОПресс, 2021. 256 с.

Downloads

Опубліковано

2022-06-20

Як цитувати

Живоглядов, Ю., & Носаль, Л. (2022). ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ КРИЗОВИХ СТАНІВ ОСОБИСТОСТІ: ТРИВОГА ТА ВИНА В ПЕРЕЖИВАННІ ВИБОРУ МАЙБУТНЬОГО. Вчені записки Університету «КРОК», (2(66), 165–172. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-165-172

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія