ПОРІВНЯННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБ НІМЕЧЧИНИ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Н.Ю. Подольчак Національний університет «Львівська політехніка»
  • Н.В. Цигилик Національний університет «Львівська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-88-93

Ключові слова:

державна служба, державний службовець, ефективність державної служби, кількісний склад державної служби, модель державної служби, структура державної служби

Анотація

Одним із вирішальних факторів ефективно організованої роботи державної служб є вірний вибір основних принципів її діяльності. Оскільки Україна знаходиться на шляху поступу до ЄС, та зважаючи на успішний досвід європейських країн у цій сфері – у статті детально проаналізовано основні засади діяльності державних служб Німеччини, Великобританії та України.  При цьому Німеччина обрана як країна-лідер ЄС, а Великобританія – як країна, яка вийшла з ЄС, проте продовжує успішно розвиватися і забезпечувати високий рівень життя своїх громадян. Встановлено, що моделі державних служб Німеччини, Великобританії та України різняться між собою. Показано, що українська модель державної служби знаходиться у проміжному положенні між німецькою та великобританською моделями, фактично – це їх мікс. Про це свідчить кількість державних службовців відповідних рівнів та вертикальна організаційна структура державної служби. Розраховано, що у 2020 р. на 1 державного службовця припадало: у Німеччині – 164,6 осіб; у Великобританії –156,7 осіб; в Україні – 171,2 осіб. Встановлено ключові особливості ефективного функціонування державних служб Німеччини та Великобританії. Зокрема, для державної служби Німеччини – наявність загальної системи знань та правил для всіх рівнів та чітко прописаної компетенції державних службовців. Для Великобританії – наявність чітких критеріїв оцінки компетентності держслужбовців. Для України – посилений контроль зі сторони громадськості. Проаналізовано кількісний розподіл державних службовців за рівнями у Німеччині, Великобританії та Україні. Слід зазначити, що у всіх моделях кількість державних службовців найнижчих рівнів знаходиться в межах 60-75%. З використанням факторного аналізу за методом ланцюгових підстановок виокремлено основні складові моделей державної служби, які акумулюватимуть поступ України до ЄС. При цьому, вони підвищать ефективність роботи державної служби загалом. Зокрема, для акумуляції поступу України до ЄС необхідно: підвищити професійність державних службовців, їх ефективність, а також зменшити кількісний склад до показника 155 осіб населення на одного державного службовця.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Н.Ю. Подольчак, Національний університет «Львівська політехніка»

д.е.н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту

Н.В. Цигилик, Національний університет «Львівська політехніка»

к.т.н., асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту

Посилання

Державна служба: підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова редкол.) та ін. Київ; Одеса : НАДУ. 2012. Т. 1. 372 с.

Гейвах П. Порівняльний аналіз організації державної служби Німеччини, Австрії та України. ДРІДУ НАДУ. 2012. №1. С. 163–172.

Кришень О.В. Теоретико-методологічні аспекти регіональної соціальної політики в період сучасних трансформацій: дис. … канд. наук з держ. управл.: 25.00.01. Дніпро, 2020. 241 с.

Про державну службу : Закон України прийнятий 10 грудня 2015 р. № 889-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. С. 43.

Витко Т. Ю. Державний службовець в умовах реформування державного управління в Україні. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6. № 3. С. 39-47.

Drozd О. Civil Service Pattern in Germany and Ukraine: A Comparative Aspect. JARLE. 2017. URL: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/1703.

Horban O., Bass V., Drozd O. Administrative-legal bases of functioning of the civil service: comparative-legal aspect. Ano-2020: Special edition. 2020. №93. P.45-60.

Jann W., Veit S. Politics and Administration in Germany. In: Kuhlmann S., Proeller I., Schimanke D., Ziekow J. (eds) Public Administration in Germany. Governance and Public Management. Palgrave Macmillan, Cham. 2021. DOI : https://doi.org/10.1007/978-3-030-53697-8_10

Орлів М. С. Розвиток вищої державної служби у Великобританії. Державне управління та місцеве самоврядування. 2017. № 33. С. 117–123.

Parry R. The United Kingdom Civil Service : A Devolving System. 2011. URL: https://www.researchgate.net/publication/290774668_The_United_Kingdom_civil_service_A_devolving_system.

Office for National Statistic. URL: https://www.ons.gov.uk/searchpublication?q=civil+service++2020

Statistishes Bundesamt. URL: https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Institute for government.org.uk. URL: https://www.instituteforgovernment.org.uk.

Civilservant.org.uk. URL: https://www.civilservant.org.uk/about_and_contact.html.

Національне Агенство з питань державної служби. URL: https://nads.gov.ua/.

Downloads

Опубліковано

2021-10-24

Як цитувати

Подольчак, Н., & Цигилик, Н. (2021). ПОРІВНЯННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБ НІМЕЧЧИНИ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(63), 88–93. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-88-93

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування