ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ СИСТЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Л.М. Войтович Львівський національний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-73-79

Ключові слова:

страхова система, державне регулювання, ризик-орієнтований підхід, регулятор, Європейський союз, директива

Анотація

У статті розглянуто особливості державного регулювання страхової системи у країнах-учасницях Європейського Союзу. Проаналізовано типові моделі державного регулювання, які здобули популярність у світі. Розвиток страхової системи залежить від ефективності відносин у системі «держава – елементи страхової системи», реалізація яких зі сторони держави повинна проводитися завдяки механізму державного регулювання розвитку страхової системи. Регулювання світової страхової системи має дві головні цілі: посилення нагляду за страховими компаніями, що є «системно важливими» суб’єктами страхової системи і розроблення міжнародних стандартів капіталу для активних страховиків. Проте є ряд перешкод для міжнародних регуляторів, оскільки бізнес-модель страхування є менш глобалізованою, аніж інші сфери фінансів, і регулятори мають менше досвіду страхування, аніж, до прикладу, у банківництві, де міжнародні стандарти працюють вже чверть століття. Проте, після світової фінансової кризи регулятори активно прагнуть досягти прогресу і вдосконалюють систему регулювання страхової системи. Вивчено основні мотиви впровадження міжнародного регулювання страхової системи. Державне регулювання страхової системи у країнах ЄС здійснюється на двох рівнях: з використанням механізмів на національних ринках та єдиних правил регулювання, характерних для Європейського союзу. Доведено, що світова практика державного регулювання страхової системи виробила три основні підходи: традиційне регулювання, засноване на дотриманні правил, вимог та норм законодавства; регулювання, засноване на принципах, встановлених органами влади та регулювання, засноване на ризик-орієнтованому підході. Виокремлено рекомендації для НБУ, які б він зміг практично застосувати у регулюванні страхової системи, враховуючи українське законодавство.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Л.М. Войтович, Львівський національний університет імені Івана Франка

к.е.н., доцент, доцент кафедри банківського та страхового бізнесу

Посилання

Слободянюк О. В. Пруденційний нагляд на страховому ринку: європейська практика та вітчизняний досвід. Молодий вчений. 2016. № 8 (35). С. 30-35.

Дєгтяр А. О., Соболь Р. Г. Державне регулювання страхової діяльності у країнах ЄС. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. 2014. Вип. 1. С. 12-18.

Ачкасова С. А. Оцінка стресостійкості страхових компаній: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец.: 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Харківський національний економічний університет. Харків, 2013. 23 с.

Тимчак М.В., Мінкович В.Т. Європейський досвід страхування життя та можливість його імплементації в Україні. Науковий вісник Ужгородського Університету. Серія Економіка. 2021. Випуск 1 (57). С. 134-140.

Laws and regulations related to insurance and pensions in Norway. Retrieved from: https://www.finanstilsynet.no/en/laws-and-regulations/insurance-and-pensions/?header=Laws.

Austrian Financial Market Authority’s mission statement. Retrieved from: https://www.fma.gv.at/en/mission-statement/.

The history of the creation of joint financial supervision in Estonia. Retrieved from: https://www.fi.ee/en/finantsinspektsioon/about-finantsinspektsioon/ history-creation-joint-financial-supervision.

Ireland Financial Stability Review 2021:II. 89 p. Retrieved from: https://www.centralbank.ie/docs/default-source/publications/financial-stability-review/financial-stability/financial-stability-review-2021-ii.pdf.

Sedlabanki Financial Supervision. Retrieved from: https://en.fme.is/supervision/.

Muscat M. (2019) Legitimacy of the Maltese Financial Services Regulator (Doctoral thesis). Cambridge: University of Cambridge. 324 p. DOI:10.17863/CAM.55873.

Insurance and pensions in Norway. Reports from the supervised sectors for 2020. Retrieved from: https://www.finanstilsynet.no/en/publications/annual-report/annual-report-2020/reports-from-the-supervised-sectors-for-2020/insurance-and-pensions/.

Legal framework / Komisja Nadzoru Finansowego. Retrieved from: https://www.knf.gov.pl/en/ABOUT_US/Legal_framework.

Financial market supervision of Slovenia. Retrieved from: https://www.nbs.sk/en/financial-market-supervision1.

Laws, administrative rules and general guidance of Denmark. Retrieved from: https://www.dfsa.dk/Rules-and-Practice/Transparency-and-accountability-in-the-field-of-insurance/Laws_administrative_rules_and_general_guidance.

Insurance compass. Latvian Financial and Capital Market Commission. Retrieved from: https://kompass.fktk.lv/apdrosinasana/en/.

Downloads

Опубліковано

2021-10-24

Як цитувати

Войтович, Л. (2021). ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ СИСТЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(63), 73–79. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-73-79

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування