ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У МАСОВІЙ СВІДОМОСТІ

Автор(и)

  • С.А. Сторожук ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-185-189

Ключові слова:

позитивний імідж, громадська організація, громадськість, цільова громадськість, психологічні аспекти формування іміджу

Анотація

Психологічні категорії, такі як довіра, симпатія, позитивне ставлення, впевненість в опоненті тощо, відіграють важливу роль в укріпленні міжособистісних відносин у рамках різних соціально-поведінкових моделей. У ситуаціях, де соціальні відносини не є комерційними та економічно  взаємовигідними (як от у відносинах громадської організації та її прибічників і споживачів результатів її діяльності), одним з пріоритетних є завдання з формування її позитивного (привабливого) іміджу. Вирішення задач з вироблення алгоритму дій з вибудовування позитивного іміджу організації слід починати з розуміння соціально-психологічної природи іміджу та дослідження сучасного стану розробки цієї проблеми у фаховій літературі. Метою статті є дослідження психологічних чинників, що впливають на формування іміджу громадської організації, визначення шляхів покращення алгоритмів її діяльності, спрямованих на посилення якості формування її позитивного іміджу. У статті розглянуто сутність, зміст, мету, значення та основні напрями формування позитивного іміджу громадської організації в свідомості цільової громадськості. Наведено основні етапи формування позитивного іміджу громадської організації у масовій свідомості та проаналізовано деякі психологічні аспекти, що впливають на його формування. Показано, що створення позитивного іміджу громадської організації є процесом, якій з різною інтенсивністю відбувається на всіх етапах її діяльності. Акцентовано увагу на тому, що потреба громадськості у надійному представництві їх інтересів постійно підвищує вимоги до якості процесу і результатів роботи громадської організації. Окреслено в загальних рисах психологічні особливості проблемних моментів формування іміджевої складової громадської організації. Показано, що зростання довіри громадян через підвищення ефективності, доцільності та прозорості діяльності громадської організації є обов’язковою передумовою успішної реалізації поставлених перед нею завдань.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С.А. Сторожук, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Почепцов Г. Г. Паблик Рилейшнз для профессионалов. Москва : «Рефл-бук», Київ : «Ваклер», 2002. 624 с.

Мясищев В. Н. Психология отношений. Избранные психологические труды. 1995. 356 с.

Гурій Б. Б., Горбач І. І. Контент-аналіз висвітлення державної молодіжної політики в періодичних виданнях Львівської області. Молодь в умовах нової соціальної перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 травня 2007 р.). Житомир, 2007. С. 140-142.

Карамушка Л. М. Психологія управління. Київ : Міленіум, 2003. 421 с.

Панасюк А. Ю. Формирование имиджа. Стратегии, технологии, психотехніки. Москва : Омега-Л, 2009. 266 с.

Перелигіна Е. Б. Психологія іміджу. Харків : Аспект-пресс, 2012. 223 с.

Obodkova Е. А. “Socio-psychological structure and content of the organization's image”, Ph.D. Thesis, Social Psychology, Moscow State University, 2007. Moscow, Russia.

Петрунько О. В. Образи провідних українських політиків у приватних розмовах громадян. Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2005. Випуск 10 (13). С. 238-250.

Петрунько О. В., Фролов П. Д. Можливості сукупного тексту з точки зору прогнозування результатів голосування. Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування. 2011. С. 168-201.

Ромат Є. В. Реклама. Харків: Студцентр, 2000. 480 с.

Downloads

Опубліковано

2021-06-13

Як цитувати

Сторожук, С. (2021). ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У МАСОВІЙ СВІДОМОСТІ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (62), 185–189. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-185-189

Номер

Розділ

Розділ 10. Психологія