НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ДОДАТКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МОЛОДІ

Автор(и)

  • Є.В. Савельєв ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-228-232

Ключові слова:

неформальна освіта, формальна освіта, інформальна освіта, розвиток, освіта

Анотація

У статті досліджуються питання теоретичного представлення визначення поняття неформальної освіти вітчизняними та зарубіжними науковцями; розкрито сутність поняття «неформальна освіта», «формальна освіта», «неформальна освіта» та «інформальна освіта»; досліджено питання впливу неформальної освіти на розвиток додаткових можливостей та проаналізовано досвід застосування підходів неформальної освіти в повсякденному житті. Розглянуті різні варіанти формулювання поняття «формальної освіти», «не формальної освіти» та «інформальної освіти» для закріплення вже існуючих знань та розширення теоретичної бази. Метою статті є вивчення та узагальнення теоретичних засад розвитку неформальної освіти, дослідити вплив неформальної освіти на розвиток можливостей для молоді. Основними завданнями виходячи з мети є: дослідити різні трактування поняття «неформальна освіта». Розкрито питання впливу неформальної освіти на розвиток додаткових можливостей молоді, досліджено одне із головних завдань неформальної освіти - підготовка молоді та дорослих  до самостійного життя. З аналізу статті, можна дійти висновку, що у сучасних умовах формальна освіта втрачає свою монополію, так як не дає стопроцентної гарантії інтеграції на ринку праці. Неформальна освіта є однією із сил, яка послаблює цю монополію, пропонуючи альтернативні форми навчання та новий зміст, які допомагають людям пристосуватися до постійних трансформацій суспільства.  В багатьох європейських країнах неформальна освіта позиціонується у сфері громадянської освіти і спрямована на створення умов для формування демократично орієнтованого громадянина.  Автором проаналізовано та висвітлено вітчизняний та Європейський досвід дослідження різних понять про освіту з метою подальшого використання та впровадження отриманих знань для покращення якості сучасного рівня освіти в України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Є.В. Савельєв, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Андрущенко В. Філософія неформальної освіти: проблеми та перспективи розвитку.

Перспективи впровадження інноваційних форм освіти в Україні. Національний інститут стратегічних досліджень URL : http://www.niss.gov.ua/articles/2665.

Рекомендації Асамблеї Ради Європи 1437 Про неформальну освіту. 2000. URL : http/coe.kiev.ua/ bul/ bul9/text30htm.

Закон України «Про освіту». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Неформальна освіта як важливий елемент безперервної освіти. URL : http://javoriv-rda.gov.ua/osvita/neformalna-osvita-yak-vazhlyvyj-element-bezperervnoji-osvity/

Неформальна освіта як інструмент підвищення лідерського потенціалу учнів ПТНЗ. URL : https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23725/1/T_Zhuravel_Y_Rogozna_PLP_SPSR_IL.pdf.

Неформальна освіта: теоретичні аспекти та наукові підходи. URL : https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/335421.pdf.

Роль неформальної освіти у сучасному суспільстві. URL : http://iqholding.com.ua/articles/rol-neformalno%D1%97-osv%D1%96ti-u-suchasnomu-susp%D1%96lstv%D1%96.

Downloads

Опубліковано

2021-03-02

Як цитувати

Савельєв, Є. (2021). НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ДОДАТКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МОЛОДІ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (61), 228–232. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-228-232

Номер

Розділ

Розділ 9. Інноваційна діяльність