АБЕРАЦІЇ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Ю.О. Єрешко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-131-136

Ключові слова:

сталий розвиток, ноосфера, парадигма сталого розвитку, аберації, економічне зростання

Анотація

У даному дослідженні визначено, що існуючі сьогодні моделі сталого розвитку істотно  не відрізняються одна від одної, водночас, вони не задовольняють умовам вирішення проблеми неоднозначності у трактуванні даного концепту та відсутності адекватно обґрунтованої парадигми сталого розвитку. А також, не враховують, принаймні наочно, описаних нами у попередніх дослідженнях, базових засад (принципів) сталого розвитку, що полягають у врахуванні поточного рівня розвитку системи, а також її екзогенного та ендогенного середовищ, – актуальності дій, їх доцільності та можливості їх сприйняття системою. Було визначено, що основною причиною відсутності адекватної єдиної моделі є відсутність виваженого, неупередженого та абсолютного тлумачення концепції "сталого розвитку". Активно тиражоване сьогодні соціоцентричне гіпертрофування є одним з видів аберацій, іманентних концепту сталого розвитку як будь-якій багатоаспектній системі, що унеможливлюють формулювання уніфікованого загальноприйнятого уявлення про нього і його імплементацію. Метою дослідження є виявлення і аналіз аберацій, властивих концепту сталого розвитку, як і будь-якій іншій складній багатокомпонентній системі, з позиції формулювання в майбутньому однозначної уніфікованої парадигми. В результаті дослідження були систематизовані наступні основні форми аберацій концепції сталого розвитку: політизація; гіпертрофування; гіперболізація; імітація; редукованість; реверсивна ефективність. У досліджені обґрунтовані деякі причини одночасної актуальності, контроверсійності і політизації концепту «сталий розвиток», з одного боку, природою яких є відсутність єдиного адекватного розуміння його сутності, а з іншого – намагання економічних агентів використати даний концепт у своїх специфічних економічних інтересах, що, почасти, є конфліктними його природі з точки зору можливого порушення стабільності системи. В викладеного вище можна припустити, що виявлення і систематизація описаних аберацій, дозволить, уникаючи їх, раціоналізувати формулювання в подальших дослідженнях уніфікованої людиноцентричної теоретико-методологічної моделі сталого розвитку, а також, актуалізувати існуючі цілі сталого розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ю.О. Єрешко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

 Анотація. У даному дослідженні визначено, що існуючі сьогодні моделі сталого розвитку істотно  не відрізняються одна від одної, водночас, вони не задовольняють умовам вирішення проблеми неоднозначності у трактуванні даного концепту та відсутності адекватно обґрунтованої парадигми сталого розвитку. А також, не враховують, принаймні наочно, описаних нами у попередніх дослідженнях, базових засад (принципів) сталого розвитку, що полягають у врахуванні поточного рівня розвитку системи, а також її екзогенного та ендогенного середовищ, – актуальності дій, їх доцільності та можливості їх сприйняття системою. Було визначено, що основною причиною відсутності адекватної єдиної моделі є відсутність виваженого, неупередженого та абсолютного тлумачення концепції "сталого розвитку". Активно тиражоване сьогодні соціоцентричне гіпертрофування є одним з видів аберацій, іманентних концепту сталого розвитку як будь-якій багатоаспектній системі, що унеможливлюють формулювання уніфікованого загальноприйнятого уявлення про нього і його імплементацію. Метою дослідження є виявлення і аналіз аберацій, властивих концепту сталого розвитку, як і будь-якій іншій складній багатокомпонентній системі, з позиції формулювання в майбутньому однозначної уніфікованої парадигми. В результаті дослідження були систематизовані наступні основні форми аберацій концепції сталого розвитку: політизація; гіпертрофування; гіперболізація; імітація; редукованість; реверсивна ефективність. У досліджені обґрунтовані деякі причини одночасної актуальності, контроверсійності і політизації концепту «сталий розвиток», з одного боку, природою яких є відсутність єдиного адекватного розуміння його сутності, а з іншого – намагання економічних агентів використати даний концепт у своїх специфічних економічних інтересах, що, почасти, є конфліктними його природі з точки зору можливого порушення стабільності системи. В викладеного вище можна припустити, що виявлення і систематизація описаних аберацій, дозволить, уникаючи їх, раціоналізувати формулювання в подальших дослідженнях уніфікованої людиноцентричної теоретико-методологічної моделі сталого розвитку, а також, актуалізувати існуючі цілі сталого розвитку.

Посилання

Turner, R. Kerry Sustainability, Resource Conservation and Pollution Control: An Overview. Sustainable Environmental Management. 1988. London: Belhaven Press.

Georgescu-Ruegen, N. The entropy law and the economic process, 1971 (No. 04; HB171, G4.).

O'Riordan, T. (1988). The politics of sustainability.

Earth Charter Initiative. What is the Earth Charter? URL : https://earthcharter.org/about-the-earth-charter/.

BI DSS Group Концепція Ноосфери та мережеві ергатичні організми, мережево-центричні системи і війни, Інтернет речей. 2019. URL : https://dss-bi.blogspot.com/2019/05/blog-post_17.html.

UN.org Sustainable Development Goals. URL : https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Яловий, Г. К., Єрешко Ю. О. (2015). Методологія науково-технологічного розвитку в концепції постіндустріального суспільства. Економічний вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут, 2015. №12. С. 71-82.

Stosec Фрази дня. Джим Рон. 2020. URL : https://stosec.com/jim-rohn-2/.

Boehmer-Christiansen, S. The geo-politics of sustainable development: bureaucracies and politicians in search of the holy grail. Geoforum. 2002. №33(3). С. 351-365.

Hicks R. 8 brands called out for greenwashing in 2020. URL : https://www.eco-business.com/news/8-brands-called-out-for-greenwashing-in-2020/

Truth in advertising. Earth day 2021: companies accused of greenwashing. URL : https://www.truthinadvertising.org/six-companies-accused-greenwashing/.

O'Connor, M. The 'four spheres' framework for sustainability. Ecological Complexity. 2006. №3. С. 285-292

Petruzzello, M. Plastic Disaster:you’re your bags and bottles polute the oceans. URL : https://www.britannica.com/story/plastic-disaster-how-your-bags-bottles-and-body-wash-pollute-the-oceans

The Independent. Plastic bags were created to save the planet. URL : https://www.independent.co.uk/climate-change/news/plastic-bags-pollution-paper-cotton-tote-bags-environment-a9159731.html.

Downloads

Опубліковано

2021-03-02

Як цитувати

Єрешко, Ю. (2021). АБЕРАЦІЇ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (61), 131–136. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-131-136

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг