СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • В. А. Москов Академія економіки та педагогіки

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-128-136

Ключові слова:

економічна безпека, інвестиційна привабливість, іноземні інвестиції, захист інвестицій, технологія блокчейн

Анотація

Проведений аналіз економічної ситуації та  інвестиційного клімату в Україні. Визначено чинники, що негативно впливають на стан інвестиційної привабливості держави. З’ясовано, що економічна криза, в котрій опинилась держава від впливом зовнішніх, але головним чином внутрішніх факторів, надалі може призвести до руйнації економіки в цілому, якщо не будуть прийняті екстрені та ефективні заходи щодо залучення інвестицій – як зовнішніх, так і внутрішніх. Встановлено, що досить складна ситуація із залученням внутрішніх інвестицій пов’язана, в першу чергу, з недосконалим або, в деяких випадках, суперечливим законодавством, впливом адміністративного ресурсу на вирішення будь-яких економічних проблем, в тому числі, із застосуванням корупційних схем. Досить поширеним є висловлювання про те, що змінити інвестиційний клімат в країні можна на основі реформування законодавства, системи управління економікою тощо. Реформування, тобто зміна форм управління, вже вичерпало свій потенціал. Застарілою є саме законодавство та система управління економічними процесами та економікою в цілому. На теперешньому етапі в Україні потрібна кардинальна заміна основ та принципів управління економікою. Запропоновано в якості інструменту вирішення зазначених проблем використати технології блокчейн, що по собі є революційною технологією в системах управління будь-якими процесами. Це, безумовно, призведе до значного обмеження корупційних схем, крадіжок з бюджету та  відновлення чесної конкуренції. Наголошено, що стратегічними напрямами для інвестування в короткостроковій перспективі є ті напрями економіки, в яких держава втрачає найбільші фінансові ресурси: митний контроль, контроль обігу лікарських речовин, алкоголю та тютюну, контроль енергоринку, відшкодування податку на додану вартість. Зазначено, що у зв’язку з прийняттям закону про ринок землі, використання технології блокчейн необхідне для кадастру земельних діянок та обліку прав їх власників. Негайного залучення  на довгострокові терміни потребують інвестиції в галузі, що сприяють відновленню трудових ресурсів: освіту, охорону здоров’я та реорганізацію пенсійного забезпечення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. А. Москов, Академія економіки та педагогіки

к.пед.н

Посилання

Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон Ураїни від 14.11.2019 № 294-ІХ. URL : https://zakon.rada.gov.ua.

Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19.03.1996 №93/96: діє з 25.06.2016. URL : http://zakon.rada.gov.ua.

Державна Служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Міністерство фінансів України. URL : https://mof.gov.ua/.

Національний банк України. URL : http://https://bank.gov.ua/

Європейська бізнес Асоціація. URL : https://eba.com.ua/en/

The World Bank. URL : http://www.worldbank.org,

International Monetary Fund. URL : http://www.imf.org)

Денисов О. Є. Забезпечення економічної безпеки галузі в умовах глобалізації : монографія. – Київ : «ДКС Центр», 2019. 420 с.

Сідак В. С., Москов В. А. Аналіз структури інвестиційного складника економічної безпеки в сучасних реаліях України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 24(3). С. 78-82. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_24(3)__16.

Сідак В. С., Москов В. А. Технології блокчейн в економіці України як механізм захисту прямих іноземних інвестицій. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2019. Вип. 36. С. 65-69. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2019_36_11.

Downloads

Опубліковано

2020-06-05

Як цитувати

Москов, В. А. (2020). СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (58), 128–136. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-128-136

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності