ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-52-59

Ключові слова:

венчур, венчурне фінансування, механізми венчурного фінансування, венчурний капітал, інвестиційно-інноваційне забезпечення, державна інноваційна політика, промисловість, Четверта промислова революція, Індустрія 4.0

Анотація

У статті досліджено перспективи впровадження механізму венчурного фінансування інноваційної діяльності та інноваційно-інвестиційних проектів. Узагальнено  теоретичні  засади  та сутність формування механізму венчурного фінансування в інвестиційному забезпеченні  інноваційної діяльності. Виявлено, що  впровадження в Україні  венчурного фінансування  інноваційної діяльності і інноваційно-інвестиційного забезпечення модернізації промисловості потребує формування та впровадження механізму такого фінансування, оскільки саме цей механізм є основоположним економічним інструментом, що ефективно застосовується західними країнами для впровадження інновацій  та здійснення ефективних  індустріальних змін. Сутність цього механізму полягає в акумулюванні фінансових ресурсів, відбору інноваційних проектів для  подальшого фінансування, спрямування розміщення венчурних інвестицій та здійснення контролю за своєчасністю та повнотою повернення  вкладених інвестицій. Визначено, що основним спрямуванням  венчурного капіталу є фінансування  підприємств, які  здійснюють  високо  ризикові  інновації, оскільки   венчурний капітал є високо ризиковим капіталом який інвестується в  молоді підприємства, що мають високий потенціал швидкого зростання,  розробляють чи впроваджують інновації. Досліджено, що основною  метою венчурного фінансування є отримання  високої норми прибутку і  першу чергу це стосується високотехнологічних компаній з наукоємкою продукцією  та активним впровадженням інноваційних процесів. Досліджено, що невід’ємними елементами  механізму венчурного фінансування є формування та застосування важелів стимулювання та регулювання  такої  діяльності. Обґрунтовано, що впровадження в країні механізму венчурного фінансування із метою модернізації промисловості та  фінансування інноваційної діяльності  інноваційного розвитку підприємств потребує застування  комплексу інструментів державного регулювання венчурного інвестування. Визначено, що безперечними  перевагами венчурного фінансування виступатиме також  можливість залучення та акумулювання фінансових коштів окремих інвесторів  фізичних та юридичних осіб, що спроможне стати потужним базисом  інноваційної діяльності і водночас активує ці інноваційні  процеси зробивши населення  та підприємства країни безпосередніми учасниками інноваційного процесу зацікавлених в його  позитивних  результатах, що може дати значний поштовх  для соціально-економічного зростання  економіки країни та її  економічного технологічного інноваційного потенціалу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. С. Кириченко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент кафедри управлінських технологій

Посилання

Джусов О. А. Інноваційний розвиток світової економіки: інвестиційний аспект: монографія. Донецьк : Юго-Восток, 2009. 278с.

Кузьмін О. Є., Літвін І. В. Венчурні організації в машинобудування: види та тенденції розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2009. №1(91). С.126-135

Поручник А. М., Антонюк Л. Л. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в України: монографія. Київ : КНЕУ, 2000. 172 с.

Медынский В. Г., Шаршукова Л. Г. Инновационное предпринимательство: монография. Москва : ИНФРА-М, 1997. 240 с.

Ставицький О. В. Особливості розвитку інноваційної діяльності в Україні. Фондовий ринок. 2012. №1. С. 28-32.

Калінеску Т. В. Управління венчурним фінансуванням підприємств : монографія. Луганськ : СНУ, 2009. 276 с.

Васильєва Т. А., Боронос В. Г. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку: монографія. Суми : СумДУ, 2009. 351 с.

Пашко М. М. Особливості венчурного інвестування. Формування ринкових відносин в Україні. 2008. №12. С. 75-79.

Юхименко В. В. Проблеми Венчурного фінансування в Україні. Фондовий ринок. 2009. №27. С. 28-32.

Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія. Київ : КНЕУ, 2003. 394 с.

Переверзева М. Н. Малявина А. В. Венчурные механизмы финансирования инновационных проектов. Менеджмент в России и за рубежом. 2009. №3. С. 22-28.

Сергиенко Я., Френкель А. Венчурные инвестиции и инновационная активность. Вопросы экономики. 2006. №5. С. 115-121.

Рузавина Е. Венчурный капитал и инновации. Российский экономический журнал. 1992. №7. С. 100-108.

Кисіль М. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного виробництва та сільських територій. Менеджмент. №11. С. 225-230.

Капітанець Я. Інвестиційне забезпечення фермерського господарства. Інноваційна економіка. №5 С. 141-144.

Downloads

Опубліковано

2020-06-05

Як цитувати

Кириченко, О. С. (2020). ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (58), 52–59. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-52-59

Номер

Розділ

Розділ 3. Фінанси, банківська справа та страхування