КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-56-61

Ключові слова:

аудит, аудит ефективності, аудит результативності, державний фінансовий аудит, контроль, стандарти аудиту INTOSAI

Анотація

У статті досліджено питання класифікації та принципи побудови системи державного фінансового аудиту в Україні. Ефективність управлінської діяльність тісно пов’язана з фінансовим її аспектом, проте він не єдиний визначає її успішність і потребує вивчення. В управлінській діяльності загалом, та системі державного управління зокрема, велике значення має управлінська складова, яка включає такі поняття як компетентність, порядність, чесність, гуманність, етичність тощо. Проблеми використання бюджетних коштів і здійснення державного фінансового контролю за діяльністю органів виконавчої влади й суб'єктів господарювання державного сектору економіки є актуальними, оскільки ефективне та цільове використання фінансових ресурсів держави є запорукою виконання всіх покладених на неї функцій та забезпечення необхідних темпів економічного зростання. Однією з суттєвих причин не ефективності управлінської діяльності є безвідповідальність окремих державних службовців та керівників підприємств, установ та організацій. Неналежне виконання ними своїх обов'язків, основних завдань та функцій, визначених законодавчими та нормативно - правовими актами, сприяє розвитку корупції та фінансових порушень, зниження якості послуг тощо. Економічні тенденції, що спостерігаються в Україні впродовж останніх років, засвідчили нагальну необхідність реорганізації системи фінансового контролю, а саме зміни його ідеології, яка полягає не у тому, щоб знайти після закінчення бюджетного періоду як найбільше порушень, коли збитки важко або ж неможливо відшкодувати, а допомогти розпорядникам бюджетних коштів попе­редити їх чи хоча б мінімізувати наслідки уже вчинених порушень. Тобто, сьогодні виникає необхідність запровадження у бюджетній сфері нового менш фіскального, але більш оперативного та партнерського виду контролю - державного фінансового аудиту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. М. Брадул, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

д.е.н., професор, професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

Посилання

Керівництво про проведення аудиту ефективності витрачання державних коштів, підготовлене Управлінням Головного аудитора Канади (Січень 1999 р., с. 5).

Manual Performance Audit. Netherlands Court of Audit. November 1, 1996. A. 3,4.

Про Рахункову палату : Закон України від 02.07.2015 №576-VIII [(із змінами, внесеними згідно із Законом № 2478- VIII від 04.02.2019). URL : https://zakon.rada.gov.ua/

Методологічні вказівки з внутрішнього аудиту в державному секторі України. URL : https://www.minfin.gov.ua/

Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України від 10.05.2016 № 311 (із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ № 152 від 26.12.2018). URL : https://zakon.rada.gov.ua/

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Брадул, О. М. (2019). КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 56–61. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-56-61

Номер

Розділ

Розділ 4. Облік, аудит та оподаткування