МІСЦЕ ТА РОЛЬ УКРАЇНИ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-20-28

Ключові слова:

частка у населенні світу, частка у створюваному світовому продукті, коефіцієнт відносного економічного розвитку, емуляція

Анотація

У статті досліджено зв'язок між часткою країни у населенні світу та її часткою у створенні світового продукту. Людський потенціал країни є одним з найважливіших чинників її розвитку, головним економічним ресурсом. Автором проаналізовано дані по десяти країнам з найбільшим річним обсягом виробництва (ВВП за ПКС) та десяти країнам з найбільшою кількістю населення. Зроблено порівняльний аналіз цих країн. Відмічено, що сім з десяти країн потрапляє до обох списків. Показано важливість ефективного використання людського потенціалу країни. Запропоновано показник вимірювання такої ефективності – коефіцієнт відносного економічного розвитку, який розраховується як відношення частки створюваного країною світового ВВП до її частки у населенні планети. Країни з коефіцієнтом більше
1,5 можуть бути віднесені до категорії розвинутих. Коефіцієнти в інтервалі від 1,5 до 0,5 вказують на країни, що розвиваються. Слабо розвинуті країни мають коефіцієнти менше 0,5. Визначено місце та роль України в світовій економіці на сучасному етапі. Для цього зроблено порівняльний аналіз даних країн з населенням від
50 до 35 млн. та країн, що були у складі СРСР.  Зроблені порівняння, нажаль, виглядають для України невтішно. Сучасний стан економіки України є наслідком невдалих реформ протягом останніх десятиріч. Планову економічну систему було перебудовано у систему некерованого ринку зразка XIX сторіччя. В сучасного типу економічних системах держава виконує ряд дуже важливих функцій. Держава повинна доповнювати та виправляти ринок, там де він не спрацьовує.  Наголошено на необхідності докорінних змін у  соціально-економічній політиці, на сучасному етапі, для досягнення високих темпів економічного зростання. Запропоновано звернути увагу на досвід реформ Республіки Кореї та Китаю. Південна Корея являє собою приклад перетворення економічно відсталої країни у країну з високо розвиненою сучасною економікою, в історично короткі строки. Китай будує сучасного типу економіку, реформуючи планову економічну систему. В обох випадках ключову роль в прискоренні економічного розвитку відіграє держава. Для досягнення успіху, потрібно мати продуману урядову програму дій та наполегливо втілювати заплановане.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Б. Б. Гарін, ВНЗ "Університету економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

Посилання

Економічна статистика країн світу. URL : http://knoema.com.

Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными : учебное пособие. Москва, 2011. 384 с.

Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки : монографія / за наук. ред. проф. І. Ф. Радіонової. Київ, 2017. с. 217-222.

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Гарін, Б. Б. (2019). МІСЦЕ ТА РОЛЬ УКРАЇНИ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 20–28. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-20-28

Номер

Розділ

Розділ 2. Міжнародні економічні відносини