№ 3 (59) (2020): Вчені записки Університету "КРОК"

					View № 3 (59) (2020): Вчені записки Університету "КРОК"

У п’ятдесят дев’ятому випуску зібрані статті науковців ВНЗ «Університету економіки та права «КРОК», інших закладів вищої освіти, науково-дослідних установ України, підготовлені за результатами їх наукової роботи. Розраховано на викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, магістрів, фахівців-практиків у сфері економічної теорії, фінансів, обліку і аудиту, міжнародної економіки, економіки підприємства, менеджменту і маркетингу, економічної безпеки.

Головний редактор, доктор економічних наук, професор І.П. Мігус

Опубліковано: 2020-11-02

Весь випуск

Розділ 1. Економічна теорія та історія економічної думки

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності