ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Л.П. Сумбаєва ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-118-135

Ключові слова:

загроза, економічна безпека, заклад фахової передвищої освіти, рейтинг

Анотація

Однією із найвагоміших умов успішного функціонування закладу фахової передвищої освіти в сучасних ринкових умовах, які базуються на конкурентоспроможності, є забезпечення кількісного показника його контингенту, оскільки він є одним з головних чинників, який впливає на його економічну безпеку. Участь у рейтингах закладів освіти, на наш погляд, може стати ефективним інструментом для керівництва у вирішенні цього питання. Метою статті є ідентифікація загроз економічній безпеці закладів фахової передвищої освіти шляхом проведення опитування основних стейкхолдерів. Методологія дослідження передбачає використання загальнонаукових та специфічних методів дослідження, таких як: аналіз та синтез, метод анкетування, методи систематизації та узагальнення, а також інші методи, які дозволяють досягти поставленої мети. Встановлено, що поява рейтингу закладів фахової передвищої освіти може стати ще одним кроком у напрямі України до світової інтеграції, оскільки всі провідні країни світи  успішно реалізують такий механізм для формування якісної системи освіти. Створення рейтингу закладів фахової передвищої освіти підтримується більшістю всіх респондентів і може стати важливим інструментом, який допоможе керівництву даною ланкою освіти уникнути можливих загроз, пов’язаних із формуванням контингенту закладу освіти, а значить вплинути на забезпечення його економічної безпеки. Деякі з критеріїв рейтингу можуть бути не прийнятими освітянською спільнотою, оскільки спрацьовуватиме суб’єтивний підхід та прагнення підлаштувати їх під інтереси окремо взятого закладу освіти. Неготовність деякої частини закладів фахової передвищої освіти брати участь в рейтингу може носити загрозливий характер для впровадження такого механізму; поясненням цьому може бути усвідомлення впливу результатів рейтингування на їх державне/регіональне фінансування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Л.П. Сумбаєва, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, Директор Фахового коледжу Університету «КРОК»

Посилання

Денисенко М. П., Бреус С. В. Сучасний стан розвитку вищої освіти в Україні та взаємозв’язок з економічною безпекою закладів вищої освіти. Вчені записки Університету "КРОК". 2018. № 3 (51). С. 157-167.

Hreben, S., Mihus, I., Parashchenko, L., Laptіev, S., & Alkema, V. (2019). The mechanism of financial control over the allocation of budgetary funds depending on the results of scientific activity of a higher education institution. Financial And Credit Activity: Problems Of Theory And Practice, 4(31), 466-476. doi:http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190998.

Мігус І. П., Гребень С. Є. IT-аудит як інструмент оцінювання результатів наукової діяльності ЗВО. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку : матеріали міжнародної конференції. (Київ, 21-22 листопада 2019). Київ, 2019. Ч.1. С. 575-576.

Карпова К. В. Угрозы и опасности в деятельности высших учебных заведений частной формы собственности. Общество и экономика постсоветского пространства. 2013. Вып. II. С. 93-98.

Козаченко Г. В., Тюлєнєв Г. Д., Погорелов Ю. С. Економічна безпека вищого навчального закладу: підґрунтя забезпечення. URL: 77.121.11.9/ handle/PoltNTU/201.

Лаптєв М. С. Забезпечення безпеки навчальних закладів у зарубіжних країнах. Економіка та держава. 2019. № 6. С. 69–73. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.69.

Ляшенко О. М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : монографія. Київ : Лібра, 2003. 280 с.

Мартинюк В. П. Економічна безпека вищих навчальних закладів в Україні: передумови оцінювання. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2013. № 25(2). С. 193-198. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmepi_2013_25%282%29__24.

Mihus, I. (2020). The main areas of the blockchain technology using in educational management. Economics, Finance and Management Review, (4), 84–88. DOI: https://doi.org/10.36690/2674-5208-2020-4-84.

Mihus, I. (2020). Use of scientific profiles to present the results of scientific research of universities. Economics, Finance and Management Review, (3), 89–94. https://doi.org/10.36690/2674-5208-2020-3-89

Mihus I. The role of scientific profiles of university professors in ensuring academic integrity. International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI). Kyiv-Tallin, March 26, 2020, pp. 47-49.

Mihus I. The influence of professor`s scientific profiles on the position of universities in international rankings. Application of new technologies in management and economy ANTiM 2020 : material 7th International Conference. (Belgrade (Serbia), 23-25, April, 2020), Belgrade (Serbia), 2020. Pp. 131-134.

Радзіховська Ю. М. Інтерфейсна складова системи економічної безпеки вищих навчальних закладів: дис…к.е.н.: 21.04.02 / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2017. 238.

Снігир Л. П. Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів як механізм забезпечення економічної безпеки освіти. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 4(2). С. 157-162. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_4%282%29__33.

Проєкт Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/trivaye-gromadske-obgovorennya-proyekt-polozhennya-pro-akreditaciyu-osvitno-profesijnih-program-za-yakimi-zdijsnyuyetsya-pidgotovka-zdobuvachiv-fahovoyi-peredvishoyi-osviti.

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький транспортний коледж». URL: http://ctk.at.ua/.

Маріупольський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. URL: https://donnuet.edu.ua/mariupolskyj-fakhovyj-koledzh/.

Коледж радіоелектроніки. URL: https://www.kre.dp.ua/.

Київський фаховий коледж прикладних наук. URL: http://www.kklp.kiev.ua/.

Фаховий коледж ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». URL: https://www.krok.edu.ua/ua/pro-krok/pidrozdili/navchalni/koledzh-ekonomiki-prava-ta-informatsijnikh-tekhnologij.

Downloads

Опубліковано

2022-03-03

Як цитувати

Сумбаєва, Л. (2022). ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(65), 118–135. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-118-135

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування