ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ - ВИНИКНЕННЯ, КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ, ПІДСТАВИ ВИВЧЕННЯ, МОЖЛИВОСТІ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПЕРЕВІРКИ

Автор(и)

  • І.І. Коржевський ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-76-83

Ключові слова:

ділова репутація, економічна безпека будівельного підприємства

Анотація

Стаття присвячена вивченню історичних етапів розвитку поняття «ділова репутація». Мета статті полягала у вивченні історичних етапів становлення категорії «ділова репутація» та можливостей її використання для забезпечення економічної безпеки підприємств. Методологія дослідження передбачає використання історичного методу, методів аналізу та синтезу методів порівняння та систематизації, а також інших методів для досягнення поставленої мети. В результаті дослідження вивчено основні підходи до трактування поняття «ділова репутація» та основні критерії, які можуть бути використані для оцінювання. Систематизовано основні українські реєстри, які можуть бути використані для оцінювання ділової репутації, яка збирається суб’єктом оцінювання повинна накопичуватись, аналізуватись та перевірятись із залученням інструментарію, використання якого не протирічить законодавству України та міжнародним правовим актам. Запропоновано авторське визначення поняття «ділова репутація», під яким пропонується розуміти суб'єктивне раціональне судження (міркування) стану та відношень суб'єкта господарської діяльності для прийняття щодо нього (ним) комунікативних (управлінських) рішень. При цьому під поняттям «комунікативне рішення» пропонується розуміти концепцію можливих діянь щодо об’єкта зацікавленості. Встановлені основні протиріччя між теоретичним поняття «ділової репутації» та законодавчо закріпленим поняття. Складові, які входять до структури поняття ділової репутації, повинні відповідати законодавству, а вивчення та оцінювання проводитись з використанням легітимних інструментів. Чітка імплементація Законів в процеси вивчення ділової репутації, здатна ввести кореляції до її визначень, складових, критеріїв та ін. В подальших науковий публікаціях увага буде приділятися опрацюванню коефіцієнта реальної дійсності ділової репутації, особливості ділової репутації будівельного підприємства, зв’язку економічної безпеки будівельного підприємства зі станом його ділової репутації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І.І. Коржевський, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

 аспірант

Посилання

Ярешко О. В. Категорія «Ділова репутація» в цивільному праві. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2003. Вип. 32. С. 321.

Кластр Пьер Общество против государства, Стадис. 2019. № 1. С. 48. URL: https://drive.google.com/file/d/18De9i_lMq0zVrnq6wAobCm4RcaibIiP-/view.

Закони Ур-Намму. Вікіпедія. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D1%80-%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83.

Закони Хаммурапі. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96.

Вихід 20:1-17. Біблія. Старий заповіт. Друга Книга Мойсеєва. URL: https://bibleonline.ru/bible/ubio/exo-20/.

Від Матвія 5:2-12. Біблія. Новий заповіт. URL: https://bibleonline.ru/bible/ubio/mat-5/.

Медина. URL: https://medinaschool.org/library/creed/vera/zapovedi-boga.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2001. № 5-6. С. 30.

Нагребельний В. П. Честь, гідність та ділова репутація: можливості захисту. Київ. 1998.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2002. № 1. С. 1.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2014. № 50-51. С. 2057.

Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2010. № 34.С. 481. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/2297-17#Text.

Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних: Конвенція. Міжнародний документ від 28.01.1981 р. № 994_326. Рада Європи. Ратифікована: Закон України від 06.07.2010 р. N 2438-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/994_326#Text.

Про оперативно-розшукову діяльність: Закону України від 18.11.1992 р. № 2135-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. № 22, С. 303. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text.

Ділова репутація. Вікіпедія. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.

Американский институт репутации. Рейтинги репутаций крупнейших компаний. URL: https://lenta.ru/articles/2007/05/25/reputation/.

Downloads

Опубліковано

2022-03-03

Як цитувати

Коржевський, І. (2022). ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ - ВИНИКНЕННЯ, КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ, ПІДСТАВИ ВИВЧЕННЯ, МОЖЛИВОСТІ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПЕРЕВІРКИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(65), 76–83. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-76-83

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування