ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Автор(и)

  • С.П. Гаврилюк ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • Т.С. Литвинова ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-9-18

Ключові слова:

підприємництво, підприємництво у ресторанному бізнесі, особливості підприємництва у ресторанному бізнесі, суб’єкти підприємницької діяльності на ринку ресторанних послуг, основні тенденції розвитку підприємництва у ресторанному бізнесі

Анотація

У статті представлена наукова дискусія щодо тенденцій та перспектив розвитку підприємництва у ресторанному бізнесі. Розглянуто сутність підприємництва, сучасні погляди різних науковців на підприємництво та з’ясовано їх відмінності, сформульовано визначення підприємництва у ресторанному бізнесі. Проведено комплексний аналіз розвитку підприємництва у ресторанному господарстві України на сучасному етапі. Охарактеризовано суб’єкти підприємницької діяльності у ресторанному бізнесі та їх склад. Розкриті основні напрямки та форми розвитку підприємництва на ринку послуг з організації харчування в Україні. Досліджено основні показники фінансово-господарської діяльності різних за розміром підприємств виду діяльності 56 «діяльність із забезпечення стравами і напоями» в динаміці. Визначено проблеми, що виникають при здійсненні підприємницької діяльності у ресторанному бізнесі. Запропоновано заходи активізації підприємницької діяльності закладів ресторанного господарства, що дозволить істотно збільшити їх соціально-економічний вплив на економіку країни. Мета статті - дослідити теоретичні та практичні засади підприємницької діяльності закладів ресторанного господарства та її галузеві особливості, проаналізувати проблеми розвитку підприємництва у ресторанному бізнесі. Наукова новизна статті полягає в узагальнені особливостей підприємницької діяльності у ресторанному бізнесі з урахуванням галузевої специфіки, проблем розвитку підприємництва у ресторанному господарстві. Методологічною основою дослідження є загальнотеоретичні та специфічні методи, зокрема, метод логічного узагальнення (логіко-діалектичний), метод наукової абстракції,  графоаналітичний метод. Періодом дослідження обрано 2010-2020 рр. Розвиток підприємництва та впровадження ефективних форм ведення ресторанного бізнесу забезпечить сталий розвиток ресторанного господарства в Україні. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними у практичній роботі закладів ресторанного господарства, які прагнуть підвищити ефективність своєї діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

С.П. Гаврилюк, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к. е. н., доцент  кафедри  туризму

Т.С. Литвинова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

викладач кафедри туризму

Посилання

Варналій З. С. Основи підприємницької діяльності : навч. посібник. Київ : Знання-прес, 2002. 239 с.

Григорук А. А., Палюх М. С., Литвин Л. М., Літвінова Т. Д. Основи економічної теорії : політекономічний аспект. Тернопіль, 2002. 304 с.

Паустовська Т. І. Історико-економічний шлях підприємництва. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №20. С. 12-17.

Господарський кодекс України : Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV; редакція станом на 21 липня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.

Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва у 2020 р. : стат. збірник. Держ. служба статистики України, 2021. 374 с. URL: http: // www.ukrstat.gov.ua.

Downloads

Опубліковано

2022-03-03

Як цитувати

Гаврилюк, С., & Литвинова, Т. (2022). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(65), 9–18. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-9-18

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка