ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

  • Л.М. Віткін ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • О.О. Сингаївська ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-120-130

Ключові слова:

випробувальна лабораторія, нормативні документи, система збалансованих показників, модель управління, ризик-менеджмент

Анотація

Мінливість сьогодення змушує управлінців враховувати багато різноманітних факторів при прийнятті рішень. Метою роботи є визначення особливостей побудови багатофакторної моделі управління діяльністю випробувальної лабораторії легкої промисловості, зокрема моделі, що базується на об’єднанні управлінських, економічних та технологічних процесів, а саме, вивчення причино-наслідкових зв’язків, що спричинені факторами впливу одного процесу на інший. У статті розглянуто фактори, що впливають на особливості управління діяльністю випробувальної лабораторії легкої промисловості. Стверджено, що головним чинником випробувальної лабораторії, що засвідчує про її компетентність є достовірність результатів. Забезпечення цієї вимоги передбачає створення системи управління діяльністю, що регулює всі процеси. Визначено, що до системи управління діяльністю випробувальною лабораторією легкої промисловості відносяться процеси діяльності, що пов’язані з менеджментом, економікою та технологічним процесом, тобто випробуваннями. Досліджено вимоги, що містяться в нормативних документах на яких базується діяльність випробувальної лабораторії, а саме: до систем управління якістю, до менеджменту неперервністю діяльності, до ризик-менеджменту, до екологічного менеджменту, до менеджменту професійної безпеки та здоров’я, до систем управління інформаційною безпекою, до компетенції випробувальної лабораторії. Встановлено, що основою концепцією щодо вимог даних стандартів є ідеологія загального управління якістю - Total Quality Management (TQM). Визначено, що система, яка використовує у своїй діяльності міжнародні стандарти здатна адаптуватися до міжнародних вимог, що зменшує технічні бар’єри між Україною та ЄС та впливає на економічні показники в цілому. Встановлено залежність між вимогами в нормативних документах та процесами діяльності випробувальної лабораторії. Обов’язковою вимогою є впровадження процесів ризик-менеджменту. Враховуючи вищенаведене визначено ключові вимоги до моделі управління випробувальною лабораторією: кінцеве оцінювання діяльності має враховувати крім фінансових показників показники нематеріальних активів, а саме ті, що пов’язані з принципами менеджменту якості. Обов’язкова присутність в моделі фази, що забезпечує управління ризиками в процесах. Модель повинна базуватися на причинно–наслідкових зв’язках. Проаналізовано моделі управління, що існують та визначено, що система збалансованих показників Нортона – Каплана (BSC) є найбільш прийнятною моделлю щодо впровадження в управління випробувальною лабораторією. Запропонована система загального оцінювання діяльності випробувальної лабораторії, яка складається з: оцінювання фінансових показників та нефінансових, а саме: оцінювання якості процесів діяльності та оцінювання якості послуг.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Л.М. Віткін, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.т.н., професор кафедри управлінських технологій

О.О. Сингаївська, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Офіційний сайт. URL : https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/ ccbs/resources/modelling-credit-risk

Офіційний сайт. URL : https://www.nature.com/articles/s41467-020-18297-9.

Офіційний сайт. URL : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5355539/.

Офіційний сайт. URL : https://www.researchsquare.com/article/rs-20692/v1.

Офіційний сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text v1.

ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT Система управління якістю. Вимоги. Київ, 2018. 44 с. (Інформація та документація).

ДСТУ EN ISO 22301:2017 (EN ISO 22301:2014, IDT; ISO 22301:2012, IDT) Безпека суспільства. Система менеджменту неперервністю діяльності. Вимоги. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200113802.

ДСТУ ISO 31000:2018 (ISO 31000:2018, IDT) Менеджмент ризиків. Принципи та настанови. Київ, 2019. 19 с. URL: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/ 22615/24/ISO%2031000-2018.pdf.

ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування. Київ, 2015. 37 с. URL: http://partnership.by/wp-content/uploads/2016/05/ISO_14001.pdf

ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. Київ, 2017. 40 с. URL: http://www.euroacademia.com.ua

ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування. Київ, 2019. 40 с. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200175068

ДСТУ ISO/ IEC 27001:2015. Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги (ISO/IEC 27001:2013; Cor 1:2014, IDT). Київ, 2015. 34 с. URL: https://pqm-online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-mek-27001-2013(rus).pdf .

Офіційний сайт. URL : https://www.iso.org/ru/news/ref2271.html.

Офіційний сайт. URL : https://naau.org.ua/nova-redaktsiya-standartu-iso-iec-17025-2017/.

Офіційний сайт. URL : https://naau.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/ISO-IEC17025_revision_2.pdf.

ДСТУ ISO 9000:2015 (метод перекладу) Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT). Київ 2016. 52с. (Інформація та документація).

Офіційний сайт. URL : https://moluch.ru/archive/97/21768/

Офіційний сайт. URL : https://studme.org/1424121814936/finansy/kontseptsiya_ upravleniya_tselyam_management_objectives_mvo#938.

Хьюберт К. Рамперсад Універсальная система показників деятльності. Москва, 2004. 347 с. URL: https://pqm-online.com/assets/files/lib/books/ rampersad3.pdf.

Клочков О.К. KPI и мотивація персонала. Повний сбірник практичних інструментів. Москва, 2010. С. 6.

ГОСТ Р 54883-2011 Методика оцінювання якості послуг акредитованих випробувальних лабораторій та випробувальних центрів. Москва, 2020. 20 с. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200097613.

Downloads

Опубліковано

2021-03-02

Як цитувати

Віткін, Л., & Сингаївська, О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (61), 120–130. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-120-130

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг