Редакційний штат

Редакційна колегія

Головний редактор

- Мігус Ірина Петрівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

 Відповідальний секретар

- Коваль Яна Сергіївна, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

 Члени редакційної колегії:

1) Лаптєв Сергій Михайлович, кандидат економічних наук, професор, ректор, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy  Scopus

2) Алькема Віктор Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управлінських технологій, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy  Scopus

3)   Акімов Олександр Олексійович, доктор наук з державного управління, доцент, Заслужений економіст України, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, Київ, Україна ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

4)  Акімова Людмила Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри фінансів та економічної безпеки, Заслужений працівник освіти України, Національний університету водного господарства та природокористування, Рівне, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

5)  Андрієнко Василь Миколайович, доктор економічних наук, професор, директор Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності "УКРІНТЕРЕНЕРГО", Київ, Україна ORCID

6)  Брадул Олександр Михайлович, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та управління бізнесом, професор кафедри обліку, оподаткування,публічного управління та адміністрування  «Криворізький національний університет», Кривий Ріг, Україна ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

7) Бурлакова Ірина Анатоліївна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології та соціальної роботи, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк, Україна ORCID Researcher ID Google Academy

8) Брюховецька Олександра Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та особистісного розвитку, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Київ, Україна ORCID Google Academy Researcher ID Scopus

9) Грушко Віктор Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри національної економіки та фінансів, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

10) Денисенко Микола Павлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

11) Гураль-Полрола Джоланта, доктор габілітований, професор надзвичайний, ректор, Старопольська Вища Школа, Кельце, Польша ORCID Scopus  

12)  Едгар Сіка, доктор економічних наук, професор кафедри економіки, декан економічного факультету, Університет Фоджа, Італія ORCID Google Academy Scopus

13) Захаров Олександр Іванович, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

14) Кавун Сергій Віталійович, доктор економічних наук, професор, ректор, Харківський технологічний університет «ШАГ», Харків, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

15) Копитко Марта Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

16)  Ляшенко Олександра Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри управлінських технологій, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

17) Мельничук Дмитро Петрович, доктор економічних наук, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування  Державний університет «Житомирська політехніка», Житомир, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

18) Малкова Тетяна Миколаївна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна ORCID Google Academy Researcher ID

19) Наконечна Наталія Василівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна ORCID Google Academy Researcher ID Scopus

20) Паращенко Людмила Іванівна, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України, професор кафедри управлінських технологій, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

21) Петрова Ірина Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

22) Петрунько Ольга Володимирівна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна ORCID Google Academy Researcher ID Scopus

23) Радіонова Ірина Федорівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

24) Радчук Галина Кіндратівна, доктор психологічних наук, завідувач кафедри психології розвитку та консультування, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна ORCID Google Academy Researcher ID

25) Рокоча Віра Володимирівна, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

26) Сингаївська Ірина Валентинівна, кандидат психологічних наук, доцент, директор інституту психології, ВНЗ «Університет економіки та права», Київ, Україна ORCID Google Academy Researcher ID Scopus

27) Терехов Віктор Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри управлінських технологій, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

28) Токар Володимир Володимирович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки, Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

29) Чирва Ольга Григорівна, доктор економічних наук, професор, директор Інституту економіки та бізнес-освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

30) Шевяков Олексій Володимирович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки, Дніпропетроський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, Україна ORCID Google Academy Scopus

31) Шепелюк Віра Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри національної економіки та фінансів, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy