ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-168-174

Ключові слова:

інновації, система економічної безпеки, підприємство, загрози, економічна криза, механізм управління, механізм взаємодії, недержавна система безпеки підприємництва в Україні

Анотація

У статті розглянуто роль і значення інноваційної діяльності як найважливішого чинника удосконалення системи економічної безпеки підприємства. Необхідність інноваційного розвитку систем економічної безпеки викликана тим, що в умовах перманентної економічної кризи на діяльність підприємства чинять негативний вплив загрози, які постійно існують і розвиваються у зовнішньому і внутрішньому середовищі. У цих умовах для забезпечення стійкої діяльність і розвитку підприємства необхідно постійну увагу приділяти розвитку його системи економічної безпеки. Для того, щоб система економічної безпеки могла адекватно протидіяти не тільки тим загрозам, які існують в даний час, але й тим, що можуть виникнути в
найближчій і віддаленій перспективі, необхідно її постійно модернізувати. Це можна здійснити лише за умови розробки та впровадження інновацій. У статті запропонована модель інноваційної діяльності в системі економічної безпеки підприємства. Розробка і впровадження інновацій в сфері економічної безпеки є складним процесом, успіх якого залежить від ряду об'єктивних і суб'єктивних факторів. Серед таких факторів слід назвати також позицію керівників підприємства щодо інноваційного розвитку його системи економічної безпеки, а також наявних інтелектуальних, фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів без яких розробити та впровадити інновації вкрай складно, а, в ряді випадків, практично неможливо. Для успішного здійснення інноваційної діяльності необхідно створити таку систему управління, яка здатна здійснювати моніторинг небезпечних для підприємства процесів, що відбуваються в економіці, своєчасно виявляти і оцінювати існуючі і прогнозувати появу нових загроз. А також аналізувати реальний стан системи економічної безпеки підприємства, виявляти її слабкі сторони і визначати її сегменти, які в першу чергу
потребують модернізації на основі впровадження інновацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. І. Захаров, Університет економіки та права «КРОК»

кандидат економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту менеджменту безпеки

 

Посилання

Василенко В.А., Мельник И.Е. Стратегии и инновации в системе менеджмента : учебное пособие. Москва : МГИУ, 2001. 418 с.

Захаров О. І. Інноваційний менеджмент у сфері економічної безпеки. Зовнішня торгівля. Економічна безпека : наук. збірник. Київ, ТОВ «Дорадо – Друк» № 9. 2012. С.117-121.

Захаров О. І. Механізм взаємодії в системі управління комплексним забезпеченням економічної безпеки. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету, Серія: Економічні науки, Випуск №43, Частина 1. / Черкаси: ЧДУТ, 2016.- С. 49-58

Зубок М. І. Інформаційна безпека в підприємницької діяльності: підручник. Київ :ТОВ «Гнозіс», 2015. 216 с.

Крутов В.В. Становлення та розвиток недержавної системи безпеки підприємництва в Україні : підручник. Київ : «Фенікс», 2008. 408 с.

Полный отжим: число рейдерских захватов агропредприятий в Украине за последний год увеличилось вдвое. УНІАН. URL : http://economics.unian.net (дата звернення 02.09.2018).

Фатхутдинов Р. А. Инновационньїй менеджмент : науч. пособие. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 400 с.

Шумпетер И. Теория экономического развития. Москва : Пргресс, 1982.

Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. Москва : Экономика, 1989.

Василенко В.А., Мельник И.Е. Стратегии и инновации в системе менеджмента : учебное пособие. Москва : МГИУ, 2001. 418 с.

Захаров О. І. Інноваційний менеджмент у сфері економічної безпеки. Зовнішня торгівля. Економічна безпека : наук. збірник. Київ, ТОВ «Дорадо – Друк» № 9. 2012. С.117-121.

Захаров О. І. Механізм взаємодії в системі управління комплексним забезпеченням економічної безпеки. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету, Серія: Економічні науки, Випуск №43, Частина 1. / Черкаси: ЧДУТ, 2016.- С. 49-58

Зубок М. І. Інформаційна безпека в підприємницької діяльності: підручник. Київ :ТОВ «Гнозіс», 2015. 216 с.

Крутов В.В. Становлення та розвиток недержавної системи безпеки підприємництва в Україні : підручник. Київ : «Фенікс», 2008. 408 с.

Полный отжим: число рейдерских захватов агропредприятий в Украине за последний год увеличилось вдвое. УНІАН. URL : http://economics.unian.net (дата звернення 02.09.2018).

Фатхутдинов Р. А. Инновационний менеджмент : науч. пособие. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 400 с.

Шумпетер И. Теория экономического развития. Москва : Пргресс, 1982.

Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. Москва : Экономика, 1989.

Уткин Э.А. Инновационный менеджмент. Москва : Акалис, 1996.

Про інноваційну діяльність : Закон України. Сайт Верховної Ради України. URL : http://rada.gov.ua/laws/show/40-15/ (дата звернення 02.09.2018).

АПК должен составлять 20-25% украинской экономики. URL : http://milkua.info (дата звернення 02.09.2018).

Портал Безпека URL : http://bezpeka.com. (дата звернення 02.09.2018).

Downloads

Опубліковано

2019-01-14

Як цитувати

Захаров, О. І. (2019). ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (51), 168–174. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-168-174

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності