АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЙ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ

Автор(и)

  • К. О. Луценко Університет «КРОК» регіони
  • В. Ю. Луценко Університет «КРОК» регіони

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-151-156

Анотація

У статті висвітлено сучасні тенденції розвитку комунікацій в системі маркетингу. Проаналізовано низку дефініцій поняття «маркетингові комунікації». Визначено, що маркетингові комунікації визначаються, як сукупність таких сигналів, які передаються цільовій аудиторії, доведено відсутність однозначного тлумачення сутності поняття «маркетингові комунікації». Вперше поняття «маркетингові комунікації» трактується як, сукупність таких сигналів, що мають комплексний характер і передають інформацію від фірми (підприємства) до цільової аудиторії за допомогою реклами, пропаганди тощо. Зауважено, що класичні види маркетингових комунікацій, такі як: реклама, паблік рилейшнз, персональний продаж та стимулювання збуту з часом змінюються на новітні прогресивні тенденції, які тісно пов‘язані з Інтернет-ресурсами. Усі вищезазначені види маркетингових комунікацій переміщуються на простори Інтернету, що спричинює їх трансформацію, модифікацію та пристосування під нинішніх умов. Актуальні тенденції розвитку маркетингових комунікацій також не стоять на місці. Вони трансформуються, оновлюються, підлаштовуються до вимог теперішнього споживача та науково-технічного процесу. Особливу увагу приділено визначенню сучасних тенденцій розвитку комунікацій в системі маркетингу, а саме: Аmbientmedia; електронна пошта; SMS-маркетинг; QR-кодування; мобільні додатки Viber, Telegram, What‘s up; соціальні мережі; інтернет-магазини; мобільні додатки до операційних систем IOS та Android тощо. Проведене дослідження не претендує на остаточне розв‘язання багатоаспектної проблеми вивчення актуальних тенденцій розвитку комунікацій в системі маркетингу. Перспективою подальшого дослідження вважаємо подальшу роботу над порушеною проблемою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

К. О. Луценко, Університет «КРОК» регіони

к.п.н., дійсний член Міжнародної асоціації професорів слов‘янських країн, доцент кафедри іноземних мов та спеціальної мовної підготовки

В. Ю. Луценко, Університет «КРОК» регіони

магістр І курс «Маркетинг»

Посилання

Marketing Strategy, Fifth Edition O.C. Ferrell and Michael D. Hartline, South-Western, Cengage Learning, 2011. 769 р.

Schultz, Don. E., Tannenbaum, Stanley. I. and Lauterborn, R. F. Integrated Marketing Communications: Putting It Together and Making It Work, NTC Business Books, 1992. 217 p.

Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» Уклад. М. Г. Гребньов. Київ : КНЕУ, 2003. 80 с. URL: http://uchebnik-online.net/book/629-slovnik-klyuchovix-terminiv-z-disciplini-marketingnavchalne-vidannya-m-g-grebnov/11-z.html (дата звернення: 08.09.2018).

Король І. В. Маркетингові комунікації: навчально-методичний посібник. Умань : Візаві, 2018. 191 с.

Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива : НАВЧ. ПОС. Санкт-Петербург : «Союз», 1996. 870 с.

Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход : навч. посібник. Санкт-Петербург : «Союз», 2001. 864 с.

Котлер Ф., Армстронг Г. и др. Основы маркетинга: науч. пособие. Санкт-Петербург : «Союз», 1998. 1056 с.

Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент підручник. Київ : Хімджест, 2008. 720 с.

Маркетинг та менеджмент: методи, моделі та інструменти: монографія / Лепа Р. М., Солоха Д. В., Коверга С. В. та ін. – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2012. – 250 с.

Литовченко І. Л. Методологічні аспекти Інтернет-маркетингу: монографія. Київ, 2008. 196 c.

Шкляєва Г. О. Інтерактивні маркетингові комунікації у менеджменті підприємства. Економічний нобелівський вісник : журнал. Дніпро, 2014. № 1 (7). С. 509–515.

The Marketing Book Fifth Edition Michael J. Baker, Butterworth-Heinemann, 2003. 835 p.

Core Concepts of Marketing John Burnett, The Global Text Project, 2008. – 289 р.

Schultz, Don. E., Tannenbaum, Stanley. I. and Lauterborn, R. F. Integrated Marketing

Communications: Putting It Together and Making It Work, NTC Business Books, 1992. 217 p.

Downloads

Опубліковано

2019-01-14

Як цитувати

Луценко, К. О., & Луценко, В. Ю. (2019). АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЙ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (51), 151–156. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-151-156

Номер

Розділ

Розділ 7. Маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність