ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ: ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ

Автор(и)

  • Сергій Добров Меблеві Технології

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-228-236

Ключові слова:

корпорація, корпоративна культура, корпоративна місія, корпоративні цінності, моделі корпоративної культури

Анотація

У сучасному динамічному світі корпоративна культура стає одним із вирішальних факторів, що визначає успішність та конкурентоспроможність організацій. Вона відображає цінності, переконання, норми та поведінкові очікування, які формуються та підтримуються всередині колективу, впливаючи на всі аспекти діяльності компанії. Незважаючи на тривалі наукові дослідження, теоретичні основи корпоративної культури залишаються неоднозначними та потребують подальшого уточнення. Метою статті є дослідження теоретичних основ корпоративної культури, зокрема визначення ключових понять та принципів, що лежать в основі її формування та функціонування. Методологія дослідження базується на використанні історичного методу, аналізу та синтезу, методу узагальнення та систематизації. Для відображення результатів дослідження використано графічний та табличний методи. У статті розглянуто різні наукові підходи до визначення корпоративної культури та її компонентів. Проаналізовано вплив корпоративної культури на організаційну ефективність, інноваційність та залученість працівників. Виявлено, що успішне функціонування організацій тісно пов’язане з ефективним управлінням корпоративною культурою. Представлено рекомендації для керівників щодо впровадження та підтримки позитивної корпоративної культури. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на глибше вивчення взаємозв'язку між корпоративною культурою та лідерством, а також на розробку практичних інструментів для вимірювання та оцінки корпоративної культури в різних організаціях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Добров, Меблеві Технології

Менеджер, ПП ВКФ «Меблеві Технології», Київ

Посилання

Балабанова, Л. В. Сардак, О. В. (2006). Управління персоналом. К.: ВД “Професіонал”, 512 с.

Крамаренко В. І., Холода Б. І. (2003). Управління персоналом фірми. К.: ЦУЛ. 312 с.

Щекин Г. В. (1999). Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента. К.: МАУП. 400 с.

Argyris, C., & Schon, D. (1978). Organizational Learning: A Theory of Action Perspective. Addison-Wesley.

Collins, J. C., & Porras, J. I. (1994). Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies. HarperBusiness.

Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. Online readings in psychology and culture, 2(1), 8.

Johnson, G., & Scholes, K. (1993). Exploring Corporate Strategy. Prentice Hall.

Rousseau, D. M. (1990). Assessing Organizational Culture: The Case for Multiple Methods. In B. Schneider (Ed.), Organizational Climate and Culture. Jossey-Bass.

Schein, E. H. (1985). Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass.

Smircich, L. (1983). Concepts of Culture and Organizational Analysis. Administrative Science Quarterly, 28(3), 339-358.

Thurik, R., & Dejardin, M. (2011). The impact of culture on entrepreneurship. The European Business Review, (January-February), 57-59.

Downloads

Опубліковано

2024-06-30

Як цитувати

Добров, С. (2024). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ: ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(74), 228–236. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-228-236

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування