КОРУПЦІЙНІ ДИСОНАНСИ: РОЗКРИТТЯ ВНУТРІШНІХ ПЕРЕКОНАНЬ ТА УЯВЛЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-330-336

Ключові слова:

антикорупційні заходи, переконання, психологічні механізми, соціальне середовище, уявлення, стратегії протидії корупції

Анотація

Стаття аналізує явища корупційних дисонансів серед населення України. Вона досліджує внутрішні психологічні механізми, що лежать в основі поширення корупційних практик, та вивчає вплив культурних норм, соціального середовища та особистих переконань на утворення уявлень про корупцію. Стаття також розглядає можливі стратегії зменшення корупційних дисонансів у суспільстві та розвиває рекомендації для впровадження ефективних антикорупційних заходів на рівні держави. Підкреслюється важливість розуміння психологічних аспектів корупційного явища для успішної боротьби з ним у сучасному українському суспільстві. Стаття висвітлює, що корупційні дисонанси представляють собою внутрішню конфліктність між моральними нормами та фактичними діями, коли особа може діяти нечесно, навіть усвідомлюючи негативні наслідки. Автори наголошують на важливості вивчення цих дисонансів, оскільки вони впливають на формування поглядів і ставлення до корупційних явищ у суспільстві. Дослідження показує, що культурні норми та соціальне середовище мають значний вплив на утворення корупційних дисонансів у громадян. Наприклад, прийняття корупційних практик як прийнятного чи навіть необхідного може бути спричинене соціальними чинниками, такими як культурні традиції або недовіра до державних інституцій. У той же час, особисті переконання та цінності можуть грати ключову роль у формуванні уявлень про корупцію та визначати готовність особистості вступати у корупційні відносини. Стаття закликає до розробки та впровадження ефективних антикорупційних стратегій, які б враховували внутрішні психологічні механізми та чинники, що сприяють поширенню корупційних дисонансів. Такі стратегії можуть включати освітні та інформаційні кампанії, спрямовані на зміну уявлень та переконань громадян, а також зміни в законодавстві та практиці, спрямовані на зменшення можливостей для корупційних дій. У підсумку, стаття робить акцент на необхідності розуміння та врахування психологічних аспектів корупційного явища при розробці стратегій боротьби з корупцією в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олексій Корнієнко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Аспірант кафедри психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ

Посилання

Андрушко, П. (2010) Корупційні правопорушення та корупційні злочини як їх різновид: співвідношення і диференціація відповідальності за їх вчинення. Право України. 9. 90–91

Вознюк, А.А. (2019) Психологічні теорії пояснення корупції. Юридична психологія. № 2(25). 7-15. URL: https://doi.org/10.33270/03192502.7

Гуменюк, Л.Й. (2009) Психологічні регулятори поведінки корупціоногенної особистості в системі органів внутрішніх справ України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. Випуск 2.131-143. URL: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1396

Добродумов, П. О. (2008) Корупційні відносини: теоретико-методологічний аналіз. Правовий вісник Української академії банківської справи. № 1 (1). 31–35

Кікалішвілі, М.В. (2023) Соціально-психологічні фактори корупції. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». 2023. 324-329. URL: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.54

Кувакін, С. В. (2021) Адміністративні корупційні правопорушення: поняття, сутність та особливості. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування. № 1. 9–14. URL: https://doi.org/10.54929/pmtl-issue1-2021-02

Топчій, В. В., Задерейко, С. Ю. (2023) Характеристика особи, що вчиняє корупційні кримінальні правопорушення. Ірпінський юридичний часопис. № 1(8). 183–191. URL: https://doi.org/10.33244/2617-4154-1(8)-2022-183-191

Чхаідзе, А.О. (2019) Психологія корупції. Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості : зб. наук. праць за матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. URL: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/9324

Downloads

Опубліковано

2024-06-30

Як цитувати

Корнієнко, О. (2024). КОРУПЦІЙНІ ДИСОНАНСИ: РОЗКРИТТЯ ВНУТРІШНІХ ПЕРЕКОНАНЬ ТА УЯВЛЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН. Вчені записки Університету «КРОК», (2(74), 330–336. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-330-336

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія