ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-56-61

Ключові слова:

екологічна підприємницька діяльність, екологічний бізнес, екологічне підприємство, сталий розвиток

Анотація

В статті розглянуто поняття та принципи екологічної підприємницької діяльності, а також наведемо приклади успішних проектів у цій галузі. Метою статті є  дослідження щодо розвитку концепції «екологічне підприємництво», дослідження перспектив розвитку екологічного підприємництва в Україні, а також можливості організації абсолютно нових підприємств. Екологічна підприємницька діяльність – це не лише ключ до стабільної прибутковості, але й до збереження нашої природи та забезпечення життєздатності майбутніх поколінь. Сучасний світ стикається з надзвичайно важливими викликами, пов'язаними з екологічними проблемами та збереженням природних ресурсів. Зміна клімату, забруднення повітря та води, виснаження природних резервів стають серйозними загрозами для нашого планетарного спільнотства. У цьому контексті, екологічна підприємницька діяльність стає надзвичайно актуальною та важливою сферою економіки, спрямованою на гармонійне взаємодіяти з природним середовищем. Поняття “екологічна підприємницька діяльність” відображає собою не лише ведення бізнесу, спрямованого на отримання прибутку, але й активну прагнення до збереження природи та створення сталого майбутнього для наступних поколінь. Екологічні підприємці розвивають та впроваджують інноваційні технології та практики, спрямовані на зменшення викидів CO2, заощадження водних ресурсів, раціональне використання енергії, а також на створення продуктів та послуг, що не завдають шкоди природному середовищу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Оксана Кузьменко, Університет імені Альфреда Нобеля

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Олена Сергєєва, Університет імені Альфреда Нобеля

Кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Вікторія Орлова, Університет імені Альфреда Нобеля

К.техн.н., доцент, завідувачка кафедри підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Посилання

Головня Ю.І., Трубей О. М. (2015). Екологічне підприємництво як основа збалансованого регіонального розвитку. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : тези ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (4 черв. 2015 р.); ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Б. М. Данилишин (відп. ред.) [та ін.]. Київ : КНЕУ, 2015. С. 51–53.

Мохненко, А.С., Чмут, О.О. (2023). Організаційно-економічний механізм управління сталим розвитком підприємства.

Паламарчук, О. М. (2015). Психологія розвитку екологічно орієнтованої підприємницької діяльності. ОМ Паламарчук: Автореферат…доктора психологічних наук, 19.

Савінова, В.М. (2015). Екологічна відповідальність підприємництва. Молодий вчений, (2 (3)), 195-198.

Черемісін, Д.М. (2023). Перспективи розвитку сонячної енергетики в Україні.

Як ООН підтримує Цілі сталого розвитку в Україні. URL: https://ukraine.un.org/uk/sdgs.

Сергєєва О.Р., Орлова, В.М., Кузьменко О.В. (2021). Щодо інноваційної діяльності вітчизняного малого та середнього підприємства, (1(54)), 5-11.

Global metrics for the environment: The Environmental Performance Index ranks countries’ performance on high-priority environmental issues. – URL: http://epi.yale.edu/sites/default/files/2016EPI_Full_Report_opt.pdf

Екологічний менеджмент / за ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюка. К.: Знання, 2006. 366с.

Lisova N. O., Havryshok B. B. Eco-labeling of food. II International Scientific Conference Development of Socio-Economic Systems in a Global Competitive Environment: Conference Proceedings. May 24th, Le Mans, France: Baltija Publishing, 2019. P.154-157.

Downloads

Опубліковано

2024-06-30

Як цитувати

Кузьменко, О., Сергєєва, О., & Орлова, В. (2024). ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(74), 56–61. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-56-61

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка