ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇЇ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-317-322

Ключові слова:

гендер, гендерні стереотипи, самоактуалізація, сенс життя, прагнення, здобувачі вищої освіти, самореалізація

Анотація

У статті представлені результати емпіричного дослідження психологічних особливостей самоактуалізаціїї особистості здобувачів вищої освіти з урахуванням гендерної приналежності, яке було проведено впродовж 2021-2022 р. на кафедрі психології Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», вибірку дослідження склали 80 здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, із них 47 респондентів жіночої статі та 33 респонденти чоловічої статі, віковий склад вибірки становив 19-22 роки. Діагностичний інструментарій містив: статеворольовий опитувальник (BSRI) С. Бема; тест-опитувальник CAT (модифікований варіант опитувальника особистісних орієнтацій Е. Шострома);  методика «Хто Я?» М. Куна і Т. Макпартленда (у модифікації Т.В. Румянцевої); Тест сенсо-життєвих орієнтацій (в адаптації К. Муздибаєва). У результаті чого було отримано ряд висновків, так, здобувачки вищої освіти у повній мірі осмислюють своє життя, своє минуле, сьогодення та майбутнє, вони цілеспрямовані, з чітким розумінням майбутньої мети, в юнаків немає чітко окресленої мети, вони не готові брати особисту відповідальність за реалізацію своїх планів, а також не вірять у можливість контролювати події свого життя. Також дівчата вважають своє життя більш осмислене, вони схильні планувати своє майбутнє. У хлопців спостерігається низька свідомість життя, вони не в достатній мірі сподіваються на себе, чекають на підтримку лідера, у них недостатньо сформовані уявлення про сенс життя, також вони оцінюють своє життя як цікаве, але при цьому не зовсім довіряють дружбі. Дівчата, у порівнянні з хлопцями, схильні сприймати природу людини загалом як позитивну («люди загалом добрі»), більш сензитивні до своїх внутрішніх станів, точніше розуміють власні почуття та потреби.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олеся Товстуха, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Лубни

Ольга Чумак, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Асистент кафедри психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Лубни

Посилання

Безверхий, О. С., & Грабіщук, С. В. (2017). Моделі самоактуалізації в сучасній психології. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки : збірник наукових праць, 1 (17), 56-62.

Bem, S. L. (1993). The lenses of gender: transforming the debate on sexual inequality. London: Yale University Press, 2-5

Erikson, E. H. (1982). The life cycle completed. New York: Norton. 422 p.

Kuhn, M., & McPartland, T. (1954). An empirical investigation of self-attitudes. American Sociological Review, 19, 1, 68–76.

Колесніченко, О. С. (2020). Прикладна психодіагностика в Національній гвардії України: метод. посіб. Харків : НАНГУ. 388 с.

Maslow, A. H. (1969). A theory of metamotivation: The biological rooting of the value-life. Readings in Humanistic Psychology, 1, 153–199.

Piletska, L., Bocheliuk, V., Panov, N., Yaremchuk, V., & Borysiuk, А. (2019). Authority as a factor of formation of a leader’s personality and life position. ASIA LIFE SCIENCES Supplement, 21(1), 445–461.

Popovych, I., Halian, O., Geiko, Ie., Zaverukha, O., Spytska, L., Bokhonkova, Yu., & Fedyk, O. (2020). Research on the Correlation between Subjective Control and the Indexes of Study Progress of Bachelors of the Faculty of Physical Education and Sport. Revista Inclusiones, 7(Especial), 497–511.

Шрам, Л. (2006). Рівні можливості. Антологія феміністичної філософії. К.: Основи, 664–676.

Yaremko, R., Vavryniv, O., Tsiupryk, A., Perelygina, L., Koval, I. (2022). Research of content parameters of the professional self-realization of future fire safety specialists. Amazonia Investiga, 11 (53), 288–297. URL: https://doi.org/10.34069/AI/2022.53.05.28

Downloads

Опубліковано

2024-06-30

Як цитувати

Товстуха, О., & Чумак, О. (2024). ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇЇ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ . Вчені записки Університету «КРОК», (2(74), 317–322. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-317-322

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія