ПАРАМЕТРИ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ ЯК СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Мирослава Гофман ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» https://orcid.org/0000-0002-3977-7584
  • Галина Пекна ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» https://orcid.org/0000-0003-4902-6052
  • Вадим Солонець ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-31-41

Ключові слова:

ринок нерухомості, параметри ринку нерухомості, фактори впливу на ринок нерухомості, оцінка нерухомості, оцінка майна, нерухоме майно

Анотація

Одним із ключових секторів ринкової економіки є ринок нерухомості. Це пов’язано із тим, що житло є основною потребою людини та важливим аспектом її життєдіяльності, а також процеси на ринку житлової нерухомості мають вагоме значення для економічного розвитку країни загалом. Визначено, що ринок нерухомого майна є економічним явищем, що виникає з унікальних властивостей нерухомості як особливого блага. Розгляд нерухомості як соціально-економічного явища, а також виокремлення її родових ознак дає змогу визначити ринок нерухомості як систему взаємин між продавцями і покупцями, діючу на основі цінового механізму та враховуючу соціальне значення, правовий режим володіння, природні властивості та родові характеристики нерухомості. Розглянуто різні аспекти ринку нерухомості, з’ясовано його функції та визначено суб’єктну структуру. Виділено та описано основні фактори, які впливають на процес формування цін на нерухомість. Загалом ці фактори умовно розділено на три групи або рівні: глобальні, місцеві та характеристики конкретного об’єкта. Розгляд кожної з цих груп дозволило отримати більш повний образ впливу різноманітних чинників на динаміку ціноутворення на ринку нерухомості. Також досить нестабільною є ситуація на ринку нерухомості в Україні під час війни і змінюється в залежності від багатьох факторів. Проаналізовано, що нерухомість втрачає вартість у зонах прямого воєнного конфлікту через руйнування, небезпеку для життя та зниження привабливості цих територій для життя. Додатково воєнні дії призводять до відкладення інвестицій в будівництво нових об’єктів нерухомості та розвитку відповідних інфраструктурних проектів. Дослідження виявило проблему забезпечення громадян житлом в Україні через значну різницю вартості нерухомості порівняно з доходами населення, що не дозволяє більшості українців придбати власне житло. Пропозиція перевищує платоспроможний попит, а ціни не відповідають цій ситуації, свідчачи про недосконалість ринкового механізму, на вирішення якого повинна звертати увагу держава. Авторами розроблена модель взаємозв’язку ціни за 1 квадратний метр нерухомості на первинному ринку м. Києва. У цю модель включені фактори обсягів прийняття в експлуатацію квадратних метрів у м. Києві, рівня інфляції, валового регіонального продукту на душу населення, облікової ставки Національного банку України та індексу споживчих настроїв.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Мирослава Гофман, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Галина Пекна, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Вадим Солонець, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Магістрант програми «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» кафедри теоретичної та прикладної економіки, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Асаул А.М., Павлов В.І., Пилипенко І.І., Павліха Н.В. (2006). Ринок нерухомості, К.: Кондор.

Давиденко Н.М., Воронченко О.В. (2017). Сутність та закономірності розвитку ринку нерухомості в Україні. Інвестиції: практика та досвід, 21. 5-7.

Пишнограєв І.О., Коваль А.М. (2022). Економіко-математичне моделювання впливу макроекономічних факторів на ціноутворення ринку нерухомості. Економіка та суспільство 43. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-43-60

Штейнгауз Д.О. (2021). Особливості ринку житлової нерухомості та вплив фінансово-кредитних інструментів на його розвиток в Україні. Socio-Economic Relations in the Digital Society, 2 (41), 19 23. DOI: 10.18371/2221-755X2(41)2021249958

Герман Б., Герман П. (2022). Analiza rynku nieruchomości w 7 krokach. Отримано 16 січня 2024 з https://hermannproperty.pl/analiza-rynku-nieruchomosci-w-7-krokach

Радіонова, І., Піта Ю. (2023). Економічний аналіз ринку нерухомості: загальні підходи та їх застосування для українського ринку. Вчені записки Університету «КРОК», 3(71), 9–18. DOI: 10.31732/2663-2209-2022-71-9-18

Ananieva O., Hofmann M. (2022). The peculiarities of the research tools in the analysis of enterprise economics in a state of uncertainty. Economics of uncertainty:content, assessment, regulation:a collective monograph. Kyiv:KROK University, 129 – 145. DOI: 10.36690/EUCER-129-145

Біалас A. (2022, квітень 06). Як війна в Україні впливає на ринок нерухомості. Polandweekly. Отримано 16 січня 2024 з https://polandweekly.com/2022/04/06/how-does-the-war-in-ukraine-affect-the-real-estate-market/

Качан А. ( 2023). Як офісний ринок продовжує працювати в часи безпрецедентної агресії. Отримано 16 січня 2024 з https://cbre-expandia.com/uk/research

Шаповалова В. О. (2014). Аналіз дії фундаментальних факторів на динаміку ринку нерухомого майна України. Ефективна економіка, 9. Отримано 16 січня 2024 з http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3328

Коваленко М.А., Радванська Л.М. (2002). Ринок нерухомості: фінансові аспекти. Херсон: ОЛДІ плюс. 160.

Кучеренко В. Р, Заєць М. А., Захарченко О. В., Сментина Н. В., Улибіна В. О. (2013). Оцінка та управління нерухомістю. Одеса: Видавництво ТОВ «Лерадрук». 272.

Кобзан С. (2019). Формування ринку нерухомості : практичні аспекти та особливості оцінки. К: Юрінком Інтер. 211.

Львівська міська рада (2023) Тенденції цін. Що буде з ринком нерухомості після війни? Отримано 16 січня 2024 з https://www.lvivrada.gov.ua/trybuna-deputata/item/11033-tendenciji-cin-shto-bude-z-rynkom-neruhomosti-pislya-viyny

Центр економічного відновлення, НДО, Gradus Research (2022). Міграція та соціально-політичні настрої під час повномасштабної війни росії проти України – десята хвиля дослідження: аналітичний звіт. Отримано 16 січня 2024 з https://gradus.app/documents/301/Gradus_EU_wave_10_UA.pdf

Білецький І. В. (2022). Ключові характеристики та структура ринку житлової нерухомості в поточних умовах. Бізнес-Інформ,7, 149 154. DOI: 10.32983/2222-4459-2022-7-149-154

Дуоком (н. д.). Від чого залежить ціна квартир при продажу та як оцінити квартиру щоб продати. Отримано 16 січня 2024 з https:// duo.com.ua/pytannya-vidpovidi

Шаркова І. (2005). Правове регулювання ринку нерухомості в Україні. К: КНЕУ. 180 с.

Верховна рада України (2003). Цивільний Кодекс України Отримано 16 січня 2024 з https://zakon.rada.gov.ua

Downloads

Опубліковано

2024-06-30

Як цитувати

Гофман, М., Пекна, Г., & Солонець, В. (2024). ПАРАМЕТРИ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ ЯК СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(74), 31–41. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-31-41

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка