УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА - ЯК ФОРМА СТРАТЕГІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ БІЗНЕСУ

Автор(и)

  • С.П. Гаврилюк ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • Н.П. Воробйова НАКККіМ

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-116-124

Ключові слова:

рекламна діяльність, рекламний бюджет, статті рекламного бюджету, підприємства ресторанного господарства, методи формування рекламного бюджету, витрати на рекламу, пряма реклама

Анотація

У статті розглянуто місце та роль формування рекламного бюджету в процесі управління рекламною діяльністю підприємств ресторанного господарства як форми стратегічного інвестування бізнесу. Мета статті - проаналізувати основні методи формування рекламного бюджету та особливості їх використання підприємствами ресторанного господарства в процесі управління рекламною діяльністю. Проаналізовано переваги та недоліки основних методів формування рекламного бюджету, а також особливості їх використання різними підприємствами ресторанного бізнесу. Охарактеризовано тісний взаємозв’язок між величиною рекламного бюджету та обраною тактикою підприємств ресторанної сфери. Визначено, що формування величини рекламного бюджету є відправною точкою процесу управління рекламною діяльністю підприємств ресторанного господарства та інноваційною формою стратегічних інвестицій. Доведено, що використання розглянутих методів розрахунку рекламного бюджету, а саме: суб’єктивного методу, пропорційного, з урахуванням цілей та завдань, методу орієнтації на конкурента та методу на основі планування витрат, залежить від вихідних умов певного підприємства ресторанного бізнесу. Визначено, що хоча витрати на рекламу за своєю економічною природою є поточними витратами, але одночасно вони є однією з форм інвестиційних витрат, які подібно капіталовкладенням в основні засоби можуть окупатися роками. Саме тому такий підхід до управління рекламною діяльністю підприємств ресторанного господарства – як нової форми стратегічних інвестицій, продиктований сьогодні практикою ресторанного бізнесу. Методологією дослідження є застосування  аналітичного, логічного,  системного методів, а також системно-діяльнісного підходу. Наукова новизна отриманих результатів полягає у комплексному вивченні даної проблематики та можливості знаходження нових комбінаційних підходів до формування рекламного бюджету підприємствами ресторанного господарства в процесі управління рекламною діяльністю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

С.П. Гаврилюк, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент, доцент кафедри туризму

Н.П. Воробйова, НАКККіМ

к.е.н., доцент, доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій

Посилання

Балабанова Л. В., Холод В. В., Балабанова І. В. Маркетинг підприємства : навч. посібн. Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. 612 с.

Джефкінс Ф. Реклама : практ. посіб. Київ : Т-во "Знання", 2011. 456 с.

Оністрат О. В. Ефективність рекламної діяльності підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2017. №7. С. 16-25.

Левешко Р.Н. Анализ эффективности рекламы. Київ : ВИРА Р, 2001. 134 с.

Лук'янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: навч. посіб. Київ: КНТЕУ, 2013. 440 с.

Миронов Ю. Б., Крамар Р. М. Основи рекламної діяльності: навчальний посібник. Дрогобич: Посвіт, 2016. 108 с.

Ромат Е. В. Реклама. СПб.: Питер, 2002. 544 с.

Гріньова І. Удосконалення системи управління рекламною діяльністю підприємства. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/ node/328.

Downloads

Опубліковано

2021-10-24

Як цитувати

Гаврилюк, С., & Воробйова, Н. (2021). УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА - ЯК ФОРМА СТРАТЕГІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ БІЗНЕСУ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(63), 116–124. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-116-124

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг