УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ

Автор(и)

  • І.І. Румик ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • О.О. Пилипенко Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-166-175

Ключові слова:

інтегроване підприємство, інноваційні засади, розвиток, управління, хаб, логістична структура, продовольство

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних питань управління фінансово-господарської діяльності інтегрованих підприємств аграрного сектору України на інноваційних засадах. Здійснено теоретичний аналіз підходів до організації таких структур у продовольчому підкомплексі. Досліджено стан розвитку агрохолдингів за трьома групами показників: розміром земельного банку, фінансово-господарськими та репутаційно-інноваційними результатами діяльності. Обґрунтовано доцільність створення інтегрованих формувань, що діють за принципом логістичних хабів. Використано системний підхід для дослідження наукових підходів щодо переваг та недоліків функціонування інтегрованих підприємств в аграрному секторі економіки на основі комплексного аналізу ресурсних засад їх діяльності. Значна увага приділена аналізу сучасного стану фінансово-господарської діяльності інтегрованих підприємств. За допомогою методу системного аналізу оцінено теоретично-методологічні підходи до розуміння важливості принципів управління такими структурами на інноваційній основі. Виявлено особливості у трактуванні різними вченими суті та стратегії управління інтегрованими підприємствами. Проаналізовано структуру земельного банку найбільших агрохолдингів з їх ранжуванням за трьома групами. Розкрито роль та значення фінансово-господарської діяльності інтегрованих підприємств та визначено їх вплив на економіку. Запропоновано вирішувати задачі оптимального розподілу продовольства інтегрованими логістичними структурами через систему оптових продовольчих ринків. Розроблено Концепцію створення і розвитку оптових продовольчих ринків (хабів) на основі інноваційної моделі. Досліджено та розкрито суперечності і відмінності сучасних наукових підходів до трактування напрямів розвитку інтегрованих структур. На основі цього запропонований власний підхід до формування стратегічних напрямів розвитку організаційно-правових форм, який базується на створенні великих інтегрованих логістичних утворень з використанням переваг замкнутого циклу виробничої діяльності. На підставі запропонованої стратегії управління інтегрованими підприємствами розроблено практичні рекомендації, які є науковою базою для вдосконалення взаємодії їх учасників. Використання пропозицій державними органами та науковими установами дозволить забезпечити розвиток аграрного сектору економіки та необхідну підтримку інтегрованим підприємствам різних організаційно-правовим форм, підвищити ефективність та конкурентоздатність власного виробництва, рівень продовольчої та економічної безпеки країни на інноваційних засадах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

І.І. Румик , ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., доцент, професор кафедри національної економіки та фінансів

О.О. Пилипенко, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку

Посилання

Румик І. І. Продовольча безпека держави: питання теорії, методології, практики : монографія. Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2020. 420 с.

Бородіна О. М., Гуторов А. О. Агрохолдинги як база формування корпоративного устрою в Україні. Економіка АПК. 2012. № 11. С.21-28.

Лупенко Ю. О. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності України на світових ринках сільськогосподарської продукції. Агросвіт. 2019. № 11. С. 16-23.

Могильний О. М., Ходаківська О. В. Вплив агрохолдингів на розвиток аграрного сектора економіки. Економіка та держава. 2017. № 6. С. 4-9.

Данкевич А. Є. Ефективність функціонування інтегрованих структур у сільському господарстві. Агросвіт. 2015. № 21. С. 3-7.

Лупенко Ю. О., Кропивко М. Ф. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності. Економіка АПК. 2013. № 7. С. 5-21.

Koester, U. A revival of large farms in Eastern Europe – how important are institutions? Agricultural Economics. 2005. Vol. 32, Issue s1, pp. 103-113.

Strubenhoff H. CIS and Ukrainian Opportunities. Large Farm Management: Presentation at Autumn Academy (04-11 October). Germany: University of Hohenheim, 2011.

S von Cramon-Taubadel, S. The Agricultural Export Supply Potential of Eastern Europe-Russia-Ukraine. Agriculture-Growing Food: New Places, New Technologies: papers of John Hopkins University Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, 2012, April 17. USA: Washington DC, SAIS.

Balmann, A., Kataria, K., Schaft, F., Kulyk, I. Efficiency and productivity of Ukrainian Agroholdings. Productivity and Its Impacts on Global Trade: Papers of IATRC Symposium (2013, June 2-4). Spain: Seville.

Саблук П. Т. Інноваційна модель розвитку аграрного сектору економіки України та роль науки в її становленні. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Економіка та менеджмент. 2016. № 9. С. 34-42.

Сегеда С.А. Аграрно-продовольче забезпечення населення України. Економіка АПК. 2017. №10. С. 40-48.

Присяжнюк М.В., Зубець М.В., Саблук П.Т. та ін. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / за ред. М. В. Присяжнюка, М. В. Зубця, П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. Київ: ННЦ ІАЕ, 2011. 1008 с.

Latifundist. Топ 100 латифундистов Украины. 2021. URL: http://latifundist.com/rating/top100#136.

Forbes. Рейтинг 20 найефективніших агрокомпаній України. 2015. URL: http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/1399408-rejting-20-najefektivnishihagrokompanij-ukrayini.

Landlord. Рейтинг 45 крупнейших аграрных холдингов Украины. 2016, 24 июня. URL: http://landlord.ua/reyting-krupneyshih-agroholdingov/.

Бизцензор. Рейтинг долгов украинских агрохолдингов. 2018. URL: https://biz.censor.net.ua/resonance/3088631/reyiting_dolgov_ukrainskih_agroholdingov.

УКАБ. Битва инноваторов: рейтинг топ-инновационных холдингов. 2013. № 3. C. 22.

Bakertilly UA. Топ-10 самых технологичных агрокомпаний в мире используют в работе собственные сайты. 2015. URL: http://www.bakertilly.ua/ru/news/id758.

Brandstory. Рейтинг аграрных компаний от «Репутационные активисты 2018». 2019. URL: http://brandstory.com.ua/rejting-agrarnyx-kompanij-otreputacionnye-aktivisty-2018/.

Румик І. І. Стратегія фінансової підтримки продовольчого виробництва. Вчені записки Університету «КРОК». №4(56). Київ, 2019. С. 64-73.

Румик І. І. Понятійні аспекти продовольчої безпеки як складової національної безпеки України. Вчені записки Університету «КРОК». Вип. 35. Київ. 2014. С. 22-32.

Bondarenko V., Martynova L., Chorna N., Sukhorebra T., Seheda S. Evaluation system formation of development of enterprise's innovative potential. Academy of Strategic Management Journal, 2019 Vol: 18 Issue: 1. URL: https://www.abacademies.org/articles/evaluation-system-formation-of-development-of-enterprises-innovative-potential-7891.htm.

Пилипенко О. О. Використання сільськогосподарських земель в умовах земельної реформи. Економіка АПК. № 1. 2003. C.78-82.

Downloads

Опубліковано

2021-06-13

Як цитувати

Румик , І., & Пилипенко, О. (2021). УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (62), 166–175. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-166-175

Номер

Розділ

Розділ 9. Інноваційна діяльність