НАУКОВІ ЗАСАДИ ПЕРЕБУДОВИ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

  • І.М. Солоненко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • Л.В. Сабліна ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • А.І. Єна ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-165-174

Ключові слова:

охорона здоров’я, організаційно-правовий механізм, передача повноважень, управління, фінансування, приватизація, якість та доступ до медичних послуг

Анотація

В останні роки в Україні здійснюються значні зміни у сфері охорони здоров’я, але особливості державного управління, фінансування та організації системи охорони здоров’я в умовах перебудови, пріоритети її діяльності, соціальна справедливість в доступі до необхідних медичних послуг, недостатньо обґрунтовані. В сучасних умовах реформування сфери охорони здоров’я в Україні необхідним є обґрунтування  сутності та основних принципів і механізмів удосконалення  управління та фінансування зазначеної сфери, оптимізація співвідношення між суспільним  і приватним секторами. Одним з пріоритетних напрямів перебудови системи охорони здоров’я є передача повноважень на нижчі рівні управління та фінансування, а також залучення приватного сектору до надання послуг з охорони здоров‘я. Найбільш важливим спрямуванням децентралізації управління та фінансування у сфері  охорони є, перш за все,  такі  цілі, як ефективність діяльності системи та суспільна справедливість щодо отримання необхідних,  медично обґрунтованих послуг. Недостатньо обґрунтовані принципи та механізми передачі повноважень з  управління і фінансування у сфері охорони здоров’я в Україні, розвиток  приватизації. Метою статті є обгрунтування  принципів та механізмів передачі повноважень з управління і фінансування у сфері охорони здоров’я, з’ясування  особливостей встановлення рівноваги між суспільними та  приватними інтересами. Основна  мета діяльності  сфери  охорони здоров’я полягає в тому, щоб досягнення цілей державної  політики забезпечувалося найбільш ефективними засобами. Це стосується, перш за все, перехід від фінансування галузі на основі постатейного бюджету до договірних відносин, зокрема з Національною службою охорони здоров‘я України. Перехід на контрактну модель діяльності  полягає в тому, що у даному випадку нівелюються  відмінності між суспільним  і приватним секторами у цій сфері, поскільки покупцями можуть бути квазі-державні, неурядові організації, або корпорації, якими управляють на некомерційній основі. Обгрунтовано, що успіх перебудови сфери охорони здоров’я в Україні в значній мірі залежить від  встановлення чітких цілей державної політики, зокрема ефективності та справедливості, а також покращення стану громадського здоров‘я. Межі передачі управлінських та фінансових повноважень на регіональний рівень та рівень місцевого самоврядування визначаються політичними міркуваннями, обсягами ресурсів, наявністю відповідних інформаційних систем. Перехід на  контрактну модель діяльності у сфері охорони здоров’я істотно нівелює відмінності між суспільним  і приватним секторами у цій сфері стосовно надання медично необхідних послуг.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

І.М. Солоненко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.м.н., професор, професор кафедри прикладної медицини Навчально-наукового інституту медицини

Л.В. Сабліна , ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.м.н., доцент, директор Навчально-наукового інституту медицини

А.І. Єна, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.м.н., професор, завідувач кафедри прикладної медицини Навчально-наукового  інституту  медицини

Посилання

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення : Закон України, редакція від 31.12.2020, підстава - 1124-IX, 1053-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text.

Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. №391, редакція від 19.09.2020, підстава - 829-2020-п. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-2018-%D0%BF#Text.

State of Health in the EU – Germany. Country Health Profile 2019. Brussels : OECD Publishing, 2019. 24 p.

State of Health in the EU – United Kingdom. Country Health Profile 2019. Brussels : OECD Publishing, 2019. 24 p.

State of Health in the EU – France. Country Health Profile 2019. Brussels : OECD Publishing, 2019. – 24 p.

State of Health in the EU – Poland. Country Health Profile 2019. Brussels : OECD Publishing, 2019. 24 p.

Duran A., Saltman R. Innovative strategies in governing public hospitals. 2013. Vol. 19. No.1. P. 3-7.

The changing national role in health system governance. A case-based study of 11 European countries and Australia / Edited by E. Jakubowski and R. Saltman. Copengahen, Denmark : World Health Organization Regional Office for Europe, 2013. 74 p.

Paoli F. Health systems efficiency and sustainability : a European perspective. Eurohealthe. 2012. Vol. 18. No. 3. Pp. 14-17.

Stoddart G. L., Labelle R. J. Privatization in the Canadian health care system: assertions, evidence, ideology and options. Ottawa : Health and Welfare Canada, 2015. 326 p.

Downloads

Опубліковано

2020-11-02

Як цитувати

Солоненко, І., Сабліна , Л., & Єна, А. (2020). НАУКОВІ ЗАСАДИ ПЕРЕБУДОВИ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 155–164. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-165-174

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг