МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ КОНФЛІКТАМИ

Автор(и)

  • В.В. Матат ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-134-142

Ключові слова:

конфлікт інтересів, корпоративний конфлікт, корпоративне управління, медіація, альтернативне вирішення спорів

Анотація

Конфлікт є невід'ємною частиною діяльності будь-якої організації. Своєчасне його діагностування і прогнозування дозволяє використовувати конфлікт для уникнення втрат та досягнення позитивного ефекту. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває необхідність формування ефективного механізму вирішення корпоративних конфліктів. Це питання є актуальним як в українській, так і у світовій економіці. Сьогодні корпорації заохочують використовувати альтернативні засоби вирішення спорів не тільки з тих питань, які традиційно розглядалися у суді, але і для вирішення постійно зростаючого кола конфліктів між корпорацією та іншими підприємствами, особами та державними установами. Метою даної статті є обґрунтування важливості застосування медіації як комунікаційного засобу розвитку корпоративної системи управління конфліктами. Досягнення поставленої мети потребує визначення основних внутрішніх проблем комунікацій в організації та пошуку способів застосування медіації як альтернативного методу врегулювання конфліктів та формування культури ненасильницької комунікації в організації. Висока вартість судових процесів підштовхнула корпорації до застосування медіативних процесів у політиці вирішення спорів. Ця тенденція та широка потреба у розповсюдженні інформації про альтернативні способи вирішення корпоративних суперечок спонукали до проведення дослідження, результати якого наводяться у даній статті. Медіація відповідає інтересам і потребам учасників корпоративних відносин, оскільки дозволяє врегульовувати розбіжності на взаємовигідній основі. Процедура медіації розглядається у контексті одного з можливих способів вирішення корпоративних конфліктів та у якості допоміжного механізму у формуванні ефективної корпоративної політики. Відповідно до назви, у статті описані шляхи впровадження медіації як альтернативного методу вирішення конфліктів у систему корпоративного управління компаніями. Розглядаються особливості корпоративних конфліктів та конфліктів інтересів, які мають негативний вплив на продуктивність праці в організації. Показані способи застосування процедури медіації на різних етапах згуртування команди. Ця стаття становить інтерес для дослідників, які прагнуть обґрунтувати необхідність формування філософії ненасильницької комунікації з метою створення високоефективних проєктних команд. У статті аргументовано необхідність подальших загальнотеоретичних та прикладних досліджень у цій сфері.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В.В. Матат, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

магістрант, керівник проєктів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва (корпоративне управління)

Посилання

Бесарабов В. О., Пальцун І. М. Медіація як ефективний засіб вирішення корпоративних конфліктів. Облік. Економіка. Менеджмент. 2014. № 1. С. 88-96.

Долинська М. С., Ільків Н. В. Неюрисдикційні форми захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання: монографія / за заг. ред. д. ю. н. М.С. Долинської. Львів: ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. 174 с.

Розман Ю. В. Медіація як альтернативний спосіб вирішення приватно-правових спорів. Актуальні проблеми політики. 2013. № 49. С. 245-256.

Про запобігання корупції : Закон України від 19.04.2020 р. № 1700-VII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text.

Вінник О. М. Корпоративні конфлікти та зловживання корпоративними правами в акціонерних товариствах: традиційні та інноваційні способи попередження й розв’язання. Правовий механізм інноваційного розвитку. 2012. №2. С. 5-12.

Макаренко М. В., Гашутіна О. Е. Медіація як інноваційний метод врегулювання конфліктів. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. URL : http://elar.nung.edu.ua/bitstream/123456789/7237/1/6835p.pdf.

Крутій О. М. Медіація як комунікаційний засіб розвитку корпоративної культури публічного управління в умовах глобалізації. Державне будівництво. 2019. № 2. С. 1-14.

Катценбах Д., Смит Д. Командный подход. Создание высокоэффективной организации : монография. Альпина Диджита. 2013. 373 с.

Балух В. С. Альтернативне вирішення корпоративних спорів: німецька модель. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2013. №4. С. 154-162.

Рунессон Е. M., Гі M.-Л. Медіація конфліктів і спорів у галузі корпоративного управління. 2007. 68 с.

Downloads

Опубліковано

2020-11-02

Як цитувати

Матат, В. (2020). МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ КОНФЛІКТАМИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 134–142. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-134-142

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг