ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФСПІЛКОВОГО КОНТРОЛЮ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Автор(и)

  • П.Х. Лук’янчук ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-60-66

Ключові слова:

профспілка, контроль, профспілковий контроль, права людини, зарубіжний досвід, заробітна плата, страйк, державне управління

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сучасних тенденцій розвитку профспілкової діяльності та профспілкового контролю в розвинених країнах світу. З’ясовано, що діяльність профспілкових організацій характеризується високою національною варіативністю. Якщо в одних країнах світу, учасниками профспілкових організацій є 4-5% працівників, то у інших – цей показник може сягати 92%. При цьому, зазначений показник не характеризує рівень економічного розвитку країни, оскільки обумовлений особливостями трудових відносин та системи соціального забезпечення. Метою статті є дослідження тенденцій профспілкового контролю в провідних країнах світу та перспектив використання їх досвіду в Україні. На основі розгляду сучасних тенденцій діяльності профспілкових організацій в таких країнах як Великобританія, США, Австралія, автор констатує скорочення кількості активних учасників профспілкового руху, що обумовлено рядом факторів: впровадженням аутсорсингу, високим рівнем оплати праці в розвинених країнах, поширенням позитивних результатів діяльності  профспілкових організацій на працівників, які не є їх членами. З’ясовано, що на міжнародному рівні профспілкові організації проводять кампанії проти несправедливості урядів або роботодавців, у контексті корпоративної соціальної відповідальності, глобального соціального діалогу, корпоративного управління. В умовах глобалізації, зростає роль профспілок та профспілкового контролю у вирішенні глобальних проблем, таких як гендерна дискримінація і сталий розвиток. Окрему увагу присвячено питанню контролю з боку профспілкових організацій за діяльністю пенсійних фондів (у Великобританії, Австрії, Нідерландах). Такий підхід може становити інтерес для України, з огляду на проведення пенсійної реформи та вже наявну мережу профспілкових організацій. Також акцентовано увагу на тенденціях щодо взаємодії профспілкових організацій та органів державної влади в контексті реалізації національної безпеки, зокрема – протидії впливу з боку інших держав (на прикладі Австралії та КНР). У такій площині точкою діалогу між профспілковими організаціями та державою виступає спільна зацікавленість у протидії демпінгу цін на імпортні товари та демпінгу оплати праці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

П.Х. Лук’янчук, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

здобувач

Посилання

Claiming rights: Role of trade unions in the UK. URL: https://www.striking-women.org/module/rights-and-responsibilities/claiming-rights-role-trade-unions-uk

Alex Bryson. The added value of trade unions. 46 p. URL: https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/1%20WERS%20lit%20review%20new%20format%20%20RS_0.pdf

Union Members. 2019. URL: http://www.bls.gov/news.release/pdf/union2.pdf

William G. Domhoff. The Rise and Fall of Labor Unions In The U.S. From the 1830s until 2012 (but mostly the 1930s–1980s). URL: https://whorulesamerica.ucsc.edu/power/history_of_labor_unions.html

AWU news URL : https://www.awu.net.au/news/

James Bishop and Iris Chan. Is Declining Union Membership Contributing to Low Wages Growth? 2019. 52 p. URL: https://www.rba.gov.au/publications/rdp/2019/pdf/rdp2019-02.pdf.

Why Join? Australian Worker Union URL : https://www.awu.net.au/get-involved/why-join/

Австралия развернула охоту на китайских ведьм. В Канберре готовятся суровые законы против шпионов и лоббистов. URL: http://www.ng.ru/world/2017-12-05/1_7130_australia.html.

Yаrovoi T. S. Lobbism in Аustrаliа: а review of the аttitude to the phenomenon. Mаteriály XIV Mezinárodní vědecko-prаktickа konference 22-30 prosincu 2018 r. Volume 13. Pр. 85–88.

We won’t be bullied by China. URL : https://www.awu.net.au/national/campaigns/11848/stand-up-to-china.

Sandrine Cazes, Andrea Garnero, Sébastien Martin. The state of trade unions, employer organisations, and collective bargainingin OECD countries. 2017. URL: https://voxeu.org/article/trade-unions-employer-organisations-and-collective-bargaining-oecd-countries.

John P. Windmuller, Stephen K. Pursey & Jim Baker. The International Trade Union Movement. URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UqDI9i1UkKcJ:https://media.wolterskluwer.com/pdfs/SampleChaptersPDF/6596.pdf+&cd=88&hl=uk&ct=clnk&gl=ua.

Schmidt V. Trade union responses to globalization: A review by the Global Union Research Network. 4 p. URL: http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_088078.pdf.

Klec G. and Mum D. Trade union influence of companies via pension fund investment. 2014. URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SfpJxNadpVgJ:https://www.etui.org/sites/default/files/ez_import/Chapter%25205.pdf+&cd=57&hl=uk&ct=clnk&gl=ua.

Downloads

Опубліковано

2020-11-02

Як цитувати

Лук’янчук, П. (2020). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФСПІЛКОВОГО КОНТРОЛЮ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 60–66. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-60-66

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування