ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ОСНОВІ РИЗИК-ОРІЄНОВАНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • Н.В. Гойло ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-38-45

Ключові слова:

внутрішній контроль, внутрішній аудит, служба внутрішнього аудиту, управління ризиками, ризик-орієнтований підхід

Анотація

У статті розглянуто цілі та рівні внутрішнього контролю на підприємстві, визначено, що внутрішній аудит є найбільш розвиненою формою внутрішнього контролю; окреслено можливі варіанти підпорядкування служби внутрішнього аудиту, її функції та напрямки діяльності; встановлено рівні та особливості регламентації діяльності служби внутрішнього аудиту, взаємозв’язок з іншими сферами діяльності та процесами в компанії; виокремлено ключові підходи до організації внутрішнього аудиту та основні його види; охарактеризовано бухгалтерський, ревізійний, операційний, комплаєнс та ризик-орієнтований підходи до організації служби внутрішнього аудиту на підприємствах; визначено цінність та основні напрямки розвитку внутрішнього аудиту, порядок запровадження та функціонування служби внутрішнього аудиту; розкрито особливості застосування ризик-орієнтованого підходу до організації роботи служби внутрішнього аудиту. Обґрунтовано, що безперечною перевагою роботи служби внутрішнього аудиту на основі ризик-орієнтованого підходу, є його практична спрямованість в частині формування незалежної та неупередженої оцінки ступеня захищеності організації, виявлення негативних ризиків за допомогою розробки плану заходів щодо згладжування ризиків, в тому числі й тих, що відносяться до ризиків шахрайства. Показано, що в сучасних умовах управління, даний підхід найбільш повно відображає напрямок розвитку служби внутрішнього аудиту та є тією ланкою в управлінні, яка займається підвищенням ефективності діяльності підприємства на основі оцінки рівня управління ризиками бізнес-процесів. Доведено, що належним чином організована служба внутрішнього аудиту на основі ризик-орієнтованого підходу дозволить власникам отримати достовірну та об’єктивну інформацію про реальний стан справ компанії, а також зрозуміти, які кроки необхідно вжити для нівелювання ризиків шахрайства в системі корпоративного управління.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Н.В. Гойло, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

к.е.н., доцент кафедри аудиту

Посилання

Крышкин О. Настольная книга по внутреннему аудиту. Риски и бизнес-процессы : учебное пособие. 5-е вид. Москва : Альпина Паблишер, 2013. 478 с.

Малышевская М. Внутренний контроль в банке: проблемы и парадоксы. Бухгалтерия и банки. 2005. № 8.

Михайлов А. М. Риск-ориентированный внутренний контроль и аудит. Экономика и управление: проблемы и решения : материалы международной заочной научно-практической конференции от 21.11.2011. URL: http://www.sibac.info/index. php/2009-07-01-10-21-16/609- 2012-01-17-10-38-42/.

Панков В. В., Тартаршвили Т. Т. Аудит эффективности системы управления рисками коммерческого банка. Аудит и финансовый анализ. 2010. № 3.

Толчинская М. Н. Риск-ориентированный подход к службе внутреннего аудита. Фундаментальные исследования. 2015. № 10 (часть 3).

Шарапова И. С., Юга И. П., Кваско И. А. Концепция риск-ориентированного аудита. Молодой учёный. 2017. № 10 (144).

Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту. URL: http://iia-ua.org/wp-content/uploads/2013/08/IPPF-Standards-2017-Ukrainian.pdf.

Маккеон М., Уайтли Ф. Избавьтесь от стереотипов : монография. Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2003. 160 с.

Downloads

Опубліковано

2020-11-02

Як цитувати

Гойло, Н. (2020). ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ОСНОВІ РИЗИК-ОРІЄНОВАНОГО ПІДХОДУ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 38–45. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-38-45

Номер

Розділ

Розділ 4. Облік, аудит та оподаткування