ФІНАНСУВАННЯ ДЕВЕЛОПЕРСЬКИХ ПРОЄКТІВ ЯК МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

Автор(и)

  • В.А. Андрєєва ВНЗ "Університету економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-24-29

Ключові слова:

девелопмент, девелоперський проєкт, девелоперські компанії, ринок нерухомості, проєкт розвитку нерухомості, життєздатність проєкту, джерела фінансування девелоперських проєктів

Анотація

Проблема економічного зростання в Україні посилюється ситуацією невизначеності в сфері девелопменту нерухомості. Загальноприйнятою зарубіжною практикою у сфері будівництва об’єктів нерухомості є залучення професійних учасників, які забезпечують комплексне управління цим процесом. Ринок нерухомості є невід’ємною частиною та індикатором розвитку будь-якої економічної системи країни, оскільки інвестиційна діяльність у сфері нерухомості є основним чинником економічного розвитку держави та поліпшення добробуту народу. Інвестиціям у нерухомість належить значне місце в розширеному відтворенні економіки, і на це існує низка причин: значна потреба, соціальна та виробнича необхідність, незважаючи на невисоку дохідність, вагомий вплив на навколишнє середовище, високі ризики у будівництві. Одними із провідних професіоналів ринку нерухомості, в зв’язку з переходом економіки на ринкові відносини, стали девелоперські компанії. Поява на ринку нерухомості нових професійних учасників, девелоперських компаній, обумовила доцільність забезпечення підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю в сфері нерухомості. Метою статті є дослідження тенденцій розвитку ринку нерухомості в України, а також виявлення особливостей організації девелоперської діяльності та побудова механізмів фінансового забезпечення реалізації девелоперських проєктів. В статті досліджено реалії організації діяльності девелоперських компаній, викладено концепції професійного девелопменту в умовах інституційних змін, які є необхідною ланкою трансформації економіки України. Обґрунтовано схеми фінансування девелоперських проєктів, а також виокремлено місце девелоперських компаній як складової інфраструктури ринку нерухомості. Особливу увагу приділено питанню створення проєктної компанії при реалізації інвестиційного проєкту. Адже одержаний кредит відображається на балансі цієї компанії, щоб адекватно відображати грошові потоки, створені конкретним проєктом, не змішуючи його з іншими проєктами. Визначено функції девелопера на кожній стадії управління девелоперським проєктом, а також запропоновано джерела його фінансування на різних стадіях реалізації з урахуванням досвіду Європейських країн.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В.А. Андрєєва, ВНЗ "Університету економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

Посилання

Peiser В. Richard, Frej В. Anne Professional Real Estate Development: The ULI Guide to the Business Second Edition. Washington, D.C.: ULI-the Urban Land Institute, 2003. 450 р.

Максимов С. Н. Девелопмент (развитие недвижимости) : навчальний посібник. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 256 с.

Мазур И. И., Шапиро В. Д. Девелопмент недвижимости: учебное пособие. Москва : ЕЛИМА : «Омега-Л», 2010. 928 с.

Поліщук Є. А. Девелоперські компанії на ринку нерухомості : дис. канд. екон. наук: / 08.00.08. 2009. URL : http://www.disslib.org/developerski-kompaniyi-na-rynku-nerukhomosti.html.

Чигасов С. Г., Петровський Б. С. Генезис девелопмента на сучасному етапі розвитку будівельного ринку України. Економіка та держава. 2011. №10. С. 51-56.

Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : навчальний посібник. Київ : «ТОВ Знання», 2004. 376 с.

Азарова І. Б. Характерні особливості та класифікація девелоперських проектів. Управління розвитком складних систем. 2017. URL : http://212.111.196.173/bitstream/handle/987654321/2780/3.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Кікена Т. О. Проектне фінансування в реаліях українського ринку (на прикладі фінансування об’єктів комерційної нерухомості). Вісник Львівського університету. 2008. № 40. С. 282-286.

Downloads

Опубліковано

2020-11-02

Як цитувати

Андрєєва, В. (2020). ФІНАНСУВАННЯ ДЕВЕЛОПЕРСЬКИХ ПРОЄКТІВ ЯК МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 24–29. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-24-29

Номер

Розділ

Розділ 3. Фінанси, банківська справа та страхування