УПРАВЛІННЯ ПЛАНУВАННЯМ ОЦІНКИ ПОТРЕБ ПРИ РОЗРОБЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-105-111

Ключові слова:

управління, планування, оцінка потреб, сільськогосподарська організація, інвестиційний проект, TOP-модель

Анотація

У статті сформульовано принцип організації оцінки потреб, як першочергового етапу підготовки пропозиції інвестиційного проекту на прикладах сільськогосподарських суб’єктів економічних відносин різного профілю. З посиланням на особливості організації господарської діяльності різних підприємств, визначені послідовні кроки імплементації процесу планування оцінки потреб, як аналітичного інструменту виявлення шляхів раціоналізації зусиль проектної команди на етапі розробки проектної пропозиції. В процесі дослідження оцінка потреб розглядалася у формі аналізу прогалин. Тобто, фактичний процес оцінки представляв собою системне дослідження розбіжності між поточним та бажаним станом аналогічних послуг. Обгрунтовано, що результати, отримані за допомогою проведення попередньої оцінки потреб є головним джерелом забезпечення контексту для ідентифікації галузевої ніші проекту та встановлення цільової аудиторії. В основу процесу управління плануванням оцінки потреб авторами покладено ідею використання TOP-моделі для спрямування зусиль при зборі необхідної інформацїі та оцінці альтернатив і можливостей організації. Використання TOP-моделі у вищезазначених цілях на різних етапах допоможе сільськогосподарьским організаціям визначити особливості соціальних і економічних умов реалізації проекту, отримати дані щодо різниці між поточним і бажаним рівнем задоволення потреб цільової аудиторії, забезпечити відповідність виконання завдань стратегічного плану проекту документам планування, а також визначити зацікавлених осіб і потенційних виконавців. Встановлено, що завдяки ретельному аналізу потреб проекту виникає краще стратегічне розуміння відмінностей і потенційних можливостей проектної команди, що знижує ймовірність дублювання зусиль конкурентів або надмірного відволікання від основної концепції. В якості прикладів впровадження тих чи інших етапів планування оцінки були використані: збутовий кооператив сільськогосподарської продукції, садибне господарство, кредитна спілка, молочне господарство, дистриб’ютор сільськогосподарської техніки, науково-дослідна організація та підприємство оптової торгівлі зерном.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. В. Даниленко, ХНТУСГ ім. П. Василенка

к.е.н., старший викладач кафедри агрологістики та управління ланцюгами постачань

Посилання

Barett D. C. Understanding Project Management: A Practical Guide. Toronto : Canadian Scholars` Press, 2018. 262 p.

Nikhil B. Investment planning and project management. Calcutta : Academic Publishers, 1998. 203 p.

Shenhar A. J., Dvir D. Reinventing Project Management: The Diamond Approach To Successful Growth And Innovation. Brighton, MA : Harvard Business Press, 2007. 288 p.

Kurowski L., Sussman D. Investment Project Design: A Guide to Financial and Economic Analysis with Constraints. Hoboken, NJ : John Wiley and Sons, 2011. 480 p.

Ларіна Т. Ф., Даниленко В. В. Економіка України крізь призму інституційної теорії світового розвитку. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2018. № 4. С. 69-75.

Даниленко В. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств-виробників зерна в умовах нестабільної кон'юнктури ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.04. Харків, 2018. 23 с.

Комарова І. Л. Удосконалення управління інвестиційними проектами в сільськогосподарських підприємствах. Ефективна економіка. 2015. № 3. С. 45-50.

Keays S. Investment-Centric Project Management: Advanced Strategies for Developing and Executing Successful Capital Projects. Plantation, FL : J. Ross Publishing, 2017. 439 p.

Kerzner H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Hoboken, NJ : John Wiley and Sons, 2009. 1120 p.

Ходаківський В. М., Місевич М. А. Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств у контексті їх галузевої структури виробництва. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 3. C. 31-37.

Kaufman R. A., English F. W. Needs Assessment: Concept and Application. Englewood Cliffs, NJ : Ecucation Technology, 1979. 355 p.

Накісько О. В., Даниленко В. В. Аналіз впливу ринкових сил на формування конкурентного середовища продовольчого ланцюга. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 2018. Vol. 26 № 1 С. 27–30.

Downloads

Опубліковано

2020-03-04

Як цитувати

Даниленко, В. В. (2020). УПРАВЛІННЯ ПЛАНУВАННЯМ ОЦІНКИ ПОТРЕБ ПРИ РОЗРОБЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (57), 105–111. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-105-111

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг