ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ, ЯК СПОСІБ УХИЛЯННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-58-65

Ключові слова:

запобігання, легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, оподаткування, податки, фіктивне підприємство, фіктивне підприємництво

Анотація

Вчені та практики констатують, що легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, сьогодні перетворилися у найприбутковіший вид незаконного підприємництва у світі. Для надання допомоги щодо відмивання коштів залучаються висококваліфіковані фінансові консультанти та аналітики, адвокати, аудитори та ін.Сьогодні з’являються нові механізми створення і подальшого використання фіктивних підприємств. Дослідження основних типових схем легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, здатне забезпечити виявлення слабких місць фінансової системи. Тому існує потреба в застосування адекватних засобів боротьби з фіктивним підприємництвом, розробки відповідних наукових рекомендацій, а також подолання наявних прогалин і недоліків, які наявні у сфері регулювання таких відносин. У статті розглянуто типологію сучасних схем і підходи до легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Досліджено особливості фінансових операцій, які мають характер легалізації коштів підприємства. Поширення фіктивного підприємництва в Україні сталося внаслідок тривалої правової неврегульованості приватної власності, ринкових і інших суспільних відносин у минулому та недосконалості державно-правового механізму регулювання підприємницької діяльності в сучасних умовах Проаналізовано сучасну ситуацію в Україні, незаконної державної реєстрації суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності та вчинення за їх участю злочинів, пов’язаних з несплатою податків. Актуалізація наукової проблематики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у останні десятиріччя набуває для всіх країн світу особливого значення. У статті  проаналізовано визначення поняття «легалізації» та «відмивання» доходів, отриманих злочинним шляхом, декількох вчених з метою пошуку визначальних критеріїв розмежування цих понять. В роботі здійснено дослідження питань стану законодавчої бази в Україні щодо визначення «фіктивне підприємництво». Здійснено порівняння законодавства зарубіжних країн для визначення поняття фіктивності .

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. А. Шепелюк, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент, доцент кафедри національної економіки та фінансів

Посилання

Мандибура В. О. Тіньова економіка України та напрямки законодавчої стратегії її обмеження. Київ : Парламентське, 2006. 135 с.

Моделювання оцінки ризиків використання банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму : монографія / Дмитров С. О., Меренкова О. В., Левченко Л. Г., Медвідь Т.А. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. 75 с.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 19.09.2019 № 113-IX, втратив чинність 28.04.2020, підстава - 361-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18.

Кримінальний кодекс України редакція від 28.04.2020, підстава - 361-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Брадул О. М. Судово - бухгалтерська експертиза : підручник. Київ : Кондор. 2015. 450 с.

Downloads

Опубліковано

2020-03-04

Як цитувати

Шепелюк, В. А. (2020). ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ, ЯК СПОСІБ УХИЛЯННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (57), 58–65. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-58-65

Номер

Розділ

Розділ 4. Облік, аудит та оподаткування