Оцінка стану економічної безпеки підприємств різної галузевої приналежності

Автор(и)

  • О. М. Сумець Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
  • А. В. Короп Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-122-128

Ключові слова:

підприємство, економічна безпека, підходи, оцінка, аналіз

Анотація

У статті зазначено, що забезпечення економічної безпеки є однією з пріоритетних функцій сучасного підприємства. Вказано на значимі складові економічної безпеки підприємства. Систематизовано сучасні підходи до оцінки стану економічної безпеки підприємств різної галузевої належності, виконано їхній якісний аналіз. Вказано на основні недоліки існуючих підходів до оцінки економічної безпеки, сформульовано висновки щодо їхнього вдосконалення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. М. Сумець, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

професор, доктор економічних наук

А. В. Короп, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

аспірант

Посилання

Кириченко, Н. М. Літвін. – К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016. – 320 с.

Атрамонова Н. С. Визначення рівня економічної безпеки підприємства задля забезпечення ефективного адміністрування / Н. С. Артамонова, А. В. Атрашкова // Економіка: реалії часу. – 2012. – № 3. – С. 19–23.

Базилевич В. М. Оцінка рівня економічної безпеки підприємств АПК / Базилевич В. М. // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2014. – Вип. 717. – Серія «Економіка». – С. 109–114.

Гічова Н. Ю. Діагностика та підвищення економічної безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Наталія Юріївна Гічова. – Дніпропетровськ, 2010. – 23 с.

Довбня С. Б. Діагностика економічної безпеки підприємства як інструмент визначення напрямків його інноваційного розвитку / С. Б. Довбня, Н. Ю. Гічова // Економічний вісник НГУ. – 2008. – № 3. – С. 36-42.

Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посіб. / [В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін.]. – К. : Правова єдність, 2009. – 544 с.

Економічна безпека : навч. посіб. / [Варналій З. С., Мельник П. В., Тарангул Л. Л. та ін.] ; за ред. З. С. Варналія. – К. : Знання, 2009. – 647 с.

Ендогенний та екзогенний підходи в дослідженнях системи економічної безпеки суб’єктів господарювання : [колективна монографія в 10-ти томах]. / Т. 8: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях ; за ред. проф. В. С. Сідака. – К. : ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 309 с.

Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : [монографія]. / Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко. – К. : Лібра, 2003. – 280 с.

Корецький Б. М. Діагностика економічної безпеки суб’єктів господарювання в транзитивній економіці / Б. М. Корецький // Наукові записки Тернопільського нац. економ. ун-ту. – 2006. – № 15. – С. 74-77.

Костенко Т. Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасних підприємств : навч. посіб. / Т. Д. Костенко, Є. О. Підгора, В. С. Рижиков [та ін.] – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.

Кошембар Л. А. Рейтингова оцінка економічної безпеки підприємств різних видів економічної діяльності / Кошембар Л. А. // Економічний форум. 2014. – № 2. – С. 120-126.

Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія ; за ред. В М Геєця. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 240 с.

Нагорна І. І. Оцінка стійкої економічної безпеки промислового підприємства / Нагорна І. І. // Економічний простір. – 2008. – № 19. – С. 243-253.

Ильяшенко С. Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке / Ильяшенко С. Н. // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 3. – С. 12-19.

Економічна безпека суб’єктів реального сектору економіки : колективна монографія ; за ред. проф. В. П. Волкова. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2013. – 362 с.

Устенко С.В. Процеси забезпечення адаптивного моніторингу економічної безпеки підприємства / С. В. Устенко, Н. О. Іванченко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11(125). – С. 169-173.

Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення / В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько. – К. : НІСД, 1997. – 144 с.

Downloads

Опубліковано

2018-10-25

Як цитувати

Сумець, О. М., & Короп, А. В. (2018). Оцінка стану економічної безпеки підприємств різної галузевої приналежності. Вчені записки Університету «КРОК», (48), 122–128. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-122-128

Номер

Розділ

Розділ 3 Економіка підприємства