ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ ЯК ОДНІЄЇ З ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

  • А. В. Заблоцька Національна академія державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-2299-8655
Ключові слова: глобалізація, цілі сталого розвитку, освітня політика, школи, системи оцінювання, реформа, рейтингування освіти, міжнародна комунікаційна спроможність, децентралізація

Анотація

У статті розглянуто теоретичні засади глобалізації, її аспекти й наслідки, а також теоретичні засади освіти в глобальному контексті як однієї з цілей сталого розвитку ООН. Також здійснено огляд державного вектору рівняння державного стандарту освіти в Україні на міжнародний рівень, окреслено критерії порівняння.  У роботі проаналізовано рівень кількісних і якісних освітніх показників України та наведено порівняння з показниками різних країн світу через механізм глобальних рейтингів. Ґрунтуючись на статистичних даних, надано оцінку освітнім тенденція в Україні в контексті світових підходів і концепцій розвитку освіти. Користуючись рейтинговими показниками, здійснено порівняння ефективності державної політики в сфері освіти, особливо з країнами зі схожим соціально-економічним станом та культурно-історичною спорідненістю. Проведено порівняння підходів в освіті європейських країн, зосередивши увагу на «жорстких» та «м’яких» навичках. Проведено аналіз сучасного стану й проблем державного регулювання в питанні пострадянскої освітньої парадигми, надано оцінку сучасним державним реформам. Здійснено порівняння української та міжнародної системи оцінювання якості освіти на прикладі оцінювання однієї з обов’язкових глобальних навичок комунікації – володіння англійською мовою. Крім того, здійснено оцінку державної спроможності на сьогодні та в перспективі щодо міжнародної комунікації, обміну глобальним досвідом, найсучаснішими знаннями та науковими здобутками. Окреслено ризики для освітньої сфери України в рамках децентралізації, посилаючись на фінансову спроможність освітніх закладів в рамках реформ, як основу ефективного впровадження державної політики сьогодні.

Біографія автора

А. В. Заблоцька, Національна академія державного управління при Президентові України

аспірантка

Посилання

Закон України «Про освіту» від 01.09.2017 р. № 2145-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року» від 14.12.2016 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-р

Наказ Міністерства освіти і науки України No 1222 від 21.08.2013 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/stru

Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-вр

Глобалізація URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Глобалізація

International Monetary Fund «Globalization: Threats or Opportunity», 2000, IMF Publications.

Цілі сталого розвитку 2016-2030 року ООН. URL : http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku

Аналітичний портал «Слово і Діло». – URL : https://www.slovoidilo.ua/2017/08/22/infografika/suspilstvo/serednya-osvita-ukrayini-yak-zmenshylasya-kilkist-shkil-uchniv-roky-nezalezhnosti.

Офіційна сторінка Прем’єр-Міністра України – Олексія Гончарука у Facebook. URL : https://www.facebook.com/watch/?v=4889153281369832

Alex Gray. The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. URL : https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/.

Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 / кол. авт. : М. Мазорчук (осн. автор), Т. Вакуленко, В. Терещенко, Г. Бичко, К. Шумова, С. Раков, В. Горох та ін. ; Український центр оцінювання якості освіти. Київ: УЦОЯО, 2019. 439 с URL : http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf

OECD (2019), PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do, PISA, OECD Publishing, Paris, URL : https://doi.org/10.1787/5f07c754-en.

Шон Кохлан. Світовий рейтинг освіти: Україна стала 38-ю. URL : https://www.bbc.com/ukrainian/science/2015/05/150513_vj_education_rankings_it.

Бібік Н. М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування. Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи, 2004. С. 47–52.

Лега Ю. Г., Мельник В. В., Цимбалюк І. М. Концептуальні засади підготовки менеджерів вищої кваліфікації : навчальний посібник. Черкаси : ЧДТУ, 2003. 107с.

Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік» (Додаток №5). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20.

Опубліковано
2019-12-22
Як цитувати
Заблоцька, А. (2019). ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ ЯК ОДНІЄЇ З ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 108-116. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-108-116
Розділ
Розділ 6. Менеджмент та маркетинг